Континуум стійкості ланцюгів поставок

На основі аналізу понять в аспекті функціонування технічних систем можна виділити два основних напрямки дослідження стійкості ланцюгів поставок:

 • • здатність до відновлення;
 • • несхильність впливу зовнішніх і внутрішніх впливів, що обурюють.

В даний час в англомовній літературі з проблематики УЦП існує цілий континуум понять, близьких за змістом до термінів "надійність" і "стійкість" ланцюгів поставок (рис. 6.11).

Як випливає з рис. 6.11, можна виділити принаймні вісім термінів, детальний аналіз кожного з яких дозволяє сформулювати континуум поняття "стійкість ланцюга поставок" і визначити розташування кожного з ука-

Використовувані англійські терміни в семіотики понять стійкості і надійності ланцюгів поставок

Мал. 6.11. Використовувані англійські терміни в семіотики понять стійкості і надійності ланцюгів поставок

занних термінів по відношенню до аналізованої категорії (рис. 6.12) [77].

В якості базової характеристики стійкості ланцюга поставок приймемо термін "життєстійкість" ( resilience ), який включає в себе дві складові:

 • 1. Динамічність ( agility ) - можливість швидкого відновлення після впливу, що обурює, а також формування таких параметрів функціонування ланцюга поставок, які б максимально відповідали вимогам, що змінилася зовнішнього середовища. При цьому можна сказати, що в основному ця характеристика орієнтована на компенсацію не цілеспрямовано впливів, що обурюють, таких як:
  • • зміни ринкової ситуації (вихід на ринок нових конкурентів, поява товарів-субститутів, зростання інформованості клієнтів про ринкову ситуацію та ін.);
  • • кількісні коливання попиту;
  • • якісні зміни попиту (розширення асортименту, поява унікальних вимог клієнтів, скорочення життєвого циклу товарів і ін.).
 • 2. Міцність ( robustness ) - формування такого ланцюга поставок, яка була б не схильна до впливу зовнішніх або внутрішніх збурень, або, іншими словами, створення таких параметрів системи, які мінімізують негативний ефект від змін і відхилень, що відбуваються в навколишньому середовищі. Міцність має відношення до цілеспрямованим і не цілеспрямовано впливів - природні катастрофи, тероризм, страйки, розкрадання вантажу, політичні кризи і ін. Міцність формується в основному за рахунок надлишкових виробничих і логістичних потужностей в ланцюзі постачань:

Континуум понять, близьких до стійкості ланцюга поставок

Мал. 6.12. Континуум понять, близьких до стійкості ланцюга поставок

 • • додаткові ланки виробничого і логістичної інфраструктури;
 • • альтернативні постачальники товарів і послуг;
 • • збільшені страхові запаси;
 • • резервування транспортних (перевізних) можливостей і складських потужностей;
 • • альтернативні варіанти доставки вантажів тощо.

Таким чином, перша сторона стійкості пов'язана з динамічністю системи і можливістю швидкого відгуку на зміни параметрів попиту, поставок, внутрішніх процесів ланцюга поставок та ін. З іншого ж боку, стійкість ланцюга поставок також визначається її внутрішньою структурою, а точніше міцністю при зовнішніх збурень, що дозволяє знизити негативні наслідки впливів різної природи.

У континуумі (див. Рис. 6.12) благається виділити елементи, які визначають формування обох аспектів стійкості.

Перш за все необхідно відзначити адаптивність системи ( adaptability ), яка включає швидкість прийняття рішень, процесно-орієнтоване управління, постійне вдосконалення процесів як в рамках однієї організації, так і в усьому ланцюгу поставок, наявність корпоративної культури, орієнтованої на задоволення кінцевого споживача і бачення його як основної цінності і сенсу існування ланцюга поставок. В даному аспекті також важливо відзначити ступінь розвитку інформаційної інтеграції з партнерами по ланцюгу поставок, зокрема відкритість інформації і вибудовування довірчих відносин. Наявність же відповідної інформаційної підтримки процесів дає можливість максимально швидко отримувати необхідну інформацію по KPI ланцюга поставок і при виявленні тенденції їх відхилення від контрольних значень приймати відповідні коригуючі рішення.

При цьому адаптивність ланцюга поставок визначає забезпечення як міцності, так і динамічності ланцюга поставок, оскільки торкається відповідні організаційні параметри УЦП.

Якщо ж говорити про міцність, то в її основі лежить надійність ( reliability ), яка відображає здатність ланцюга поставок функціонувати в умовах, коли одна з ланок виходить з ладу - виробниче підприємство, розподільний центр та ін. І якщо при цьому ланцюг поставок продовжує виконувати свою головну функцію - обслуговування кінцевих споживачів, то вона може вважатися надійним. Так, наприклад, при формуванні мережі розподілу необхідно визначати альтернативні варіанти постачання ринків збуту, якщо відбувається збій на одному з розподільчих центрів.

Що стосується динамічності, то її можна розглядати в двох аспектах.

 • 1. Гнучкість (flexibility) передбачає можливість ланцюга поставок задовольняти індивідуальні вимоги клієнтів, наприклад за такими параметрами:
  • • розмір партії поставки;
  • • конфігурація кінцевого вироби;
  • • асортимент кожного замовлення;
  • • забезпечення особливих умов доставки.
 • 2. Швидкість реакції (responsiveness) - швидкість, з якою дана ланцюг поставок обслуговує кінцевого споживача і яка може бути виражена в наступних показниках:
  • • тривалість циклу виконання замовлення;
  • • тривалість виробничого циклу;
  • • тривалість логістичного циклу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >