Сценарій "Роздрібна торгівля"

Для даної сфери характерна висока ступінь впливу на попит різних факторів, які можуть бути як контрольованими (рекламні акції, зміна цін), таки неконтрольованими (поява товарів-замінників у конкурентів, зміна мит на окремі групи товарів). Завданням оптових торговців в таких умовах стає ідентифікація факторів впливу, характеру їх впливу та розробка заходів по ефективному управлінню даними факторами з метою отримання найкращого результату. Цей сценарій CPFR містить ряд стандартів і методик, які повинні бути реалізовані в даній сфері при подібних умовах. Партнерам необхідно розробити стратегію взаємодії і спільний бізнес-план з управління факторами впливу на попит. Залежно від динаміки зміни попиту план складається на квартал, півріччя, рік. На етапі виконання ведеться моніторинг щодо досягнення запланованих показників, перевіряється правильність прогнозування ступеня впливу на споживчий попит. При необхідності проводяться коригування.

Сценарій "Оптова торгівля"

Даний сценарій CPFR спрямований на реалізацію таких стратегій, як спільне управління запасами або управління запасами оптовика виробником (VMI).

Стандартні програми з управління запасами орієнтуються на короткострокову перспективу. В даному випадку це виправдано, так як компанія, керуючи тільки своїми запасами і не володіючи достатньою інформацією про запаси своїх контрагентів, не може планувати на довго- або середньострокову перспективу - такі прогнози будуть неточними і спричинять зниження гнучкості. Даний сценарій виходить з інших передумов - тут контрагенти володіють інформацією про запаси один одного і цілком можуть планувати діяльність в ланцюзі постачань на тривалий період, що підвищує ефективність всього ланцюга поставок і веде до зниження сумарного рівня запасів. Необхідна умова реалізації даного сценарію - контрагенти є стратегічними партнерами, причому виробник покриває всю асортиментну лінійку оптовика, принаймні по одній групі товару. Виробник (продавець) переорієнтовує свою діяльність відповідно до "тягне" стратегією.

Результатом впровадження такого сценарію стає план замовлень, в який можуть вноситися корективи в залежності від зміни умов. Зоною впровадження даного сценарію є ділянка між складом готової продукції виробника і розподільним складом оптового торговця. Зазначена зона використовується для фізичного руху матеріального потоку (етап реалізації). На етапі планування же враховується інформація, яка надходить з усього ланцюга поставок (від постачальника сировини до статистики продажів в магазинах).

Сценарій "Оптова торгівля" допомагає досягти наступних позитивних результатів:

  • • підвищується прозорість ланцюга поставок і, як наслідок, точність виконання операцій;
  • • знижується сумарний рівень запасів в ланцюгу поставок;
  • • знижується ймовірність виникнення дефіциту;
  • • вирівнюються попит і пропозиція (як результат "тягне" стратегії).

Даний сценарій також спрямований на збільшення ефективності управління матеріальними потоками в ланцюгах поставок з тривалим циклом виконання замовлення, строгими вимогами до перевезення великогабаритних вантажів або товарів з особливими умовами зберігання. За рахунок підвищення точності замовлень знижуються адміністративні та операційні витрати на передпродажну підготовку, навантаження і розвантаження товару, скорочується обсяг повернень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >