ПЕРЕДМОВА

У другому томі підручника "Зоопсихологія та порівняльна психологія" ми розглядаємо такі аспекти поведінки: оборонна; соціальне; поведінка, пов'язана з розмноженням, а також розвиток поведінки в онтогенезі, еволюцію поведінки і питання порівняльної психології.

Оборонне, соціальне і поведінка, пов'язана з розмноженням, фактично являють собою єдиний комплекс соціо статевої поведінки. Вивчення закономірностей цього комплексу показує чималу їх схожість у тварин і людини. Особливо яскраво оборонні та соціальні взаємини проявляються в дитячих і підліткових колективах. Розуміння цих взаємин дозволяє вести правильну виховну роботу з дітьми та попереджати конфліктні ситуації.

Розвиток поведінки ссавців в онтогенезі, особливо на ранніх його етапах, також демонструє велику схожість з дітьми. Формування психіки дитинчат ссавців і людини в перші періоди онтогенезу в великій мірі залежить від закономірностей фізіологічного розвитку. Суттєве значення для нормального розвитку психіки має і зовнішнє середовище, в якій росте дитинча, а також умови виховання. І у дітей, і у дитинчат тварин сенсорна і соціальна депривація призводить до тяжких, часто незворотних наслідків. У великій мірі аналогічно відбувається і формування соціальних взаємин: у своєму розвитку дитина фактично переживає ті ж періоди соціалізації, що і дитинча тваринного, і також потребує дії певних подразників в ці періоди. Тому студентам психологічних факультетів виключно важливо розуміти основні закономірності розвитку психіки в онтогенезі і роль, яку відіграють у цьому процесі зовнішні чинники.

Розділ VI підручника присвячений еволюції поведінки і порівняльної психології. Автор ставив перед собою завдання представити еволюцію психіки як еволюцію психічного відображення, при цьому аналізуються всі особливості психіки і напрямки їх перетворення в еволюції. Еволюція психіки розглядається в основному з позицій концепції А. Н. Леонтьєва про стадіальної розвитку психіки, доповненої сучасними дослідженнями.

В останньому розділі розглядається психіка людиноподібних мавп, її схожість і відмінність із психікою людини. У розділі аналізуються основні погляди на психологічну сутність антропогенезу і особливості психіки вищих антропоїдів. Тут представлені теоретичні та експериментальні дані по дослідженню інтелекту антропоїдів, що розкривають найбільш суттєві особливості структури діяльності цих тварин, що мають значення для вивчення походження свідомості людини в філогенезі, а також порівняльний аналіз деяких сторін розвитку інтелекту в онтогенезі людиноподібних мавп і дитини.

У висновку представлений огляд сучасних напрямків прикладної зоопсихології та порівняльної психології.

До кожного розділу підручника додається набір контрольних питань і завдань, а також список додаткової літератури. Крім того, до складу підручника включено розділ з практичними завданнями. Все це має сприяти кращому засвоєнню студентами навчального матеріалу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >