Методи розподілу витрат обслуговуючих підрозділів

Загальна характеристика методів розподілу витрат обслуговуючих підрозділів

Послуги допоміжних підрозділів можуть бути розподілені за допомогою трьох методів: прямого, покрокового і методу розподілу взаємних послуг.

Прямий метод застосовується найбільш широко. Відповідно до цього методу витрати кожного обслуговуючого підрозділу послідовно розподіляються тільки між виробничими підрозділами. Його основними перевагами є відносна простота і, отже, швидкість, оскільки кількість операцій але вторинному розподілу обмежується числом обслуговуючих підрозділів.

Покроковий метод застосовується для розподілу зустрічних послуг обслуговуючих підрозділів і є більш точним, ніж прямий. Вартість послуг кожного обслуговуючого підрозділу розподіляється як між виробничими, так і між обслуговуючими підрозділами. При цьому нс передбачається подальшого перерозподілу витрат. На практиці зазвичай першим закривається то обслуговує підрозділ, яке несе найбільші витрати, тобто надає послуги на найбільшу суму.

Метод розподілу взаємних послуг також використовується для розподілу зустрічних послуг обслуговуючих підрозділів і вважається більш точним в порівнянні з покроковим методом. Він передбачає накопичення кожним обслуговуючим підрозділом витрат інших підрозділів, послуги яких воно споживає. Далі ці витрати повинні бути перерозподілені. Даний процес може тривати досить довго, тому метод є найбільш трудомістким. Зауважимо, що такі додаткові трудовитрати в більшості випадків не виправдовують результатів, оскільки відмінності в ставках загальновиробничих витрат, розрахованих на основі двох вищеназваних методів, як правило, дуже малі. Природно, що на практиці для розподілу взаємних послуг застосовуються комп'ютери.

Існує два основних способи розподілу взаємних послуг - метод повторного розподілу і метод системи рівнянь. Метод повторного розподілу передбачає розподіл витрат кожного обслуговуючого підрозділу (разом з накопиченими витратами інших підрозділів) в певних відсотках до тих пір, поки величина витрат не стане настільки малою, що їх подальший розподіл буде недоцільним. Метод системи рівнянь передбачає використання системи лінійних рівнянь. Дані, які виходять при обох способах, повинні збігатися.

Ілюстрація первинного розподілу

Проілюструємо перераховані вище методи розподілу виробничих накладних витрат умовним прикладом.

ПРИКЛАД 3.1

Підприємство має два виробничих підрозділи (А і Б) і два обслуговуючих підрозділи (склад і ремонтний цех). Дані за період в грошових одиницях (умовно) представлені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Дані для розподілу непрямих витрат, ден. од.

Статті витрат

всього

виробничі підрозділи

обслуговуючі підрозділи

А

Б

склад

ремонтний цех

Основні матеріали

50 000

30 000

20 000

-

-

допоміжні

матеріали

5000

-

-

-

5000

Пряма заробітна плата

55 000

30 000

25 000

-

-

Додаткова заробітна плата

16 000

5000

5000

5600

400

контроль

12 000

-

-

-

-

Оренда

700

-

-

-

-

освітлення

140

-

-

-

-

амортизація

1600

-

-

-

-

Вартість обладнання

160 000

80 000

40 000

40 000

-

Прямі трудовитрати, людино-годину

180 000

80 000

100 000

-

-

Площа приміщення, м2

28 000

12 000

8000

4000

4000

Припустимо, що витрати на контроль в сумі 2000 ден. од. відносяться до складу і в сумі 1000 ден. од. - До ремонтному цеху.

Витрати ремонтного цеху співвідносяться з іншими підрозділами пропорційно вартості обладнання, а витрати складу розподіляються на базі вартості виданих матеріалів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >