Первинне розподіл непрямих витрат

Спочатку необхідно, де можливо, віднести непрямі витрати на конкретні підрозділи, а решта - розподілити між виробничими і обслуговуючими підрозділами (первинний розподіл). Ця процедура проводиться незалежно від обраного методу розподілу непрямих витрат (прямого, покрокового або розподілу взаємних послуг). Застосування зазначених методів проводиться на наступному етапі (вторинне розподіл). Дані щодо віднесення і розподілу непрямих витрат представлені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Віднесення і розподіл непрямих витрат, ден. од.

Статті витрат

всього

база розподілу

виробничі підрозділи

обслуговуючі підрозділи

А

Б

склад

ремонтний цех

Додаткова заробітна плата

16 000

Фактичні данні

5000

5000

5600

400

контроль

12 000

прямі людиногодина

4000

5000

2000

1000

Допоміжні матеріали

5000

-

-

5000

Оренда

700

Площа

300

200

100

100

освітлення

140

Площа

60

40

20

20

амортизація

1600

Вартість обладнання

800

400

400

-

Разом

35 440

10 160

10 640

8120

6520

Наступний крок передбачає перерозподіл видатків обслуговуючих підрозділів і залежить від обраного методу.

Перерозподіл непрямих витрат (прямий метод)

Прямий метод передбачає розподіл суми витрат складу в 8120 ден. од. між виробничими підрозділами А і Б на базі вартості виданих матеріалів. визначаємо співвідношення

30 000: 20 000 = 3: 2.

Розподіляємо витрати складу наступним чином:

підрозділ А: 3/5 × 8120 ден. од. = 4872 ден. од .;

підрозділ Б: 2/5 × 8120 ден. од. = 3248 ден. од.

Розподіл витрат ремонтного цеху в сумі 6520 ден. од. провадиться пропорційно вартості обладнання:

80 000: 40 000 = 2: 1.

Підрозділ А: 2/3 × 6520 ден. од. = 4347 ден. од.

Підрозділ Б: 1/3 × 6520 ден. од. = 2173 ден. од.

Остаточний розподіл витрат складу і ремонтного цеху між виробничими підрозділами А і Б прямим методом представлено в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Розподіл непрямих витрат прямим методом, ден. од.

Статті витрат

всього

виробничі підрозділи

обслуговуючі підрозділи

А

Б

склад

ремонтний цех

Загальна сума витрат

35 440

10 160

10 640

8120

6520

Перерозподіляються витрати складу

4872

3248

(8120)

-

Перерозподіляються витрати ремонтного цеху

4347

2173

-

(6520)

Разом

35 440

19 379

16 061

-

-

Перерозподіл непрямих витрат покроковим методом

При покроковому методі спочатку розподіляємо витрати складу як великі за сумою (згідно з припущенням, що він надає жодних послуг більше, ніж споживає) між виробничими підрозділами А і Б і ремонтним цехом. За базу розподілу також приймаємо вартість виданих матеріалів:

30 000: 20 000: 5000 = 6: 4: 1.

Підрозділ А: 6/11 × 8120 ден. од. = 4429 ден. од.

Підрозділ Б: 4/11 × 8120 ден. од. = 2953 ден. од.

Ремонтний цех: 1/11 × 8120 ден. од. = 738 ден. од.

Розподіл витрат ремонтного цеху виготовляють тільки між виробничими підрозділами А і Б, оскільки більше немає обслуговуючих підрозділів. Однак сума розподіляються витрат вже становить 7258 ден. од. (6520 + 738). База розподілу та ж, що і при прямому методі, - вартість обладнання:

80 000: 40 000 = 2: 1.

Підрозділ А: 2/3 × 7258 ден. од. = 4839 ден. од.

Підрозділ Б: 1/3 × 7258 ден. од. = 2419 ден. од.

Остаточний розподіл витрат обслуговуючих підрозділів покроковим методом наведено в табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Розподіл непрямих витрат покроковим методом, ден. од.

Статті витрат

всього

виробничі підрозділи

обслуговуючі підрозділи

А

Б

склад

ремонтний цех

Загальна сума витрат

35 440

10 160

10 640

8120

6520

Перерозподіляються витрати складу

4429

2953

(8120)

738

Перерозподіляються витрати ремонтного цеху

4839

2419

(7258)

Разом

35 440

19 428

16012

-

Ми переконалися, що покроковий метод вимагає деяких додаткових розрахунків. Однак такі додаткові операції з калькулювання, на наш погляд, навряд чи виправдані тими незначними відмінностями в результаті, які виходять при використанні прямого і покрокового методів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >