Особливості філософських поглядів

Умови формування і розвитку індуїзму, характерний для нього політеїзм (що не обмежується поклонінням основний тріаді - Шиві, Брахмі, Вішну) визначили своєрідність його філософської системи. У сфері філософії індуїзм вирішував проблеми співвідношення загального і приватного, кінцевого і нескінченного, єдності Космосу, Абсолюту, відносності Істини; розробив поняття про Всесвіт, якій притаманні просторово-часові характеристики, які мають одиницею космічного часу "день Брахми", рівний 4320 млн астрономічних років. Звідси уявлення про тлінність і сиюминутности справжнього, що визначили квиетизм, умозрительность і споглядальність філософських систем, заснованих на індуїзмі.

Центральне місце у філософській концепції індуїзму займає доктрина про переселення душ (сансара) відповідно до заслуг і вчинками в попередніх народженнях (карма). Метою будь-якого індуїстського культу є зникнення протиставлення індивідуальної душі (атмана) світової (Брахману). При високорозвиненій свідомості індивіда протиставлення пракрітам (природи) Пуруше (вселенського Людині, узагальненому духовному образу Всесвіту) також має зникнути подібно протиставлення свого "я" конкретного об'єкта індуїстського поклоніння.

Відповідно до релігійно-філософськими уявленнями індуїзм розробив певні норми суспільних установ з детальною регламентацією поведінки в залежності від місця індивіда в соціально-кастової ієрархії індійського суспільства, а також в залежності від його вікової приналежності, виділивши чотири періоди (ашрама) в життя індуса: брахмачарья - учнівство, ґріхастга - верховенство в родині, ванапрастха - відлюдництво, саньясі - аскеза і відмова від земного.

Реформація індуїзму

Одну з найбільш серйозних трансформацій індуїзм зазнав в XIX-XX ст. Стимулом послужило поширення культури і релігії британських завойовників і почалося в країні під їх впливом швидкий розвиток буржуазних відносин. В таких умовах і були зроблені перші спроби реформації індуїзму.

Предтечею реформації в Індії по праву вважається видатний бенгальський мислитель Рам Мохан Рой (1772- 1833). Який мав широким кругозором та ерудицією, бенгальський аристократ Рам Мохан Рой став засновником перших в Індії національних газет і світських шкіл - коледжів, а також створив в 1828 р релігійна громада "Брахмо самадж" - "Суспільство Брахми", єдиного Бога, якому повинні були поклонятися не тільки індуси, а й мусульмани, і християни. У діяльності товариства, як і в поглядах Роя, проявилася важлива особливість всього процесу модернізації індуїзму: в Індії часто важко або зовсім неможливо розділити релігійну реформацію і просвіта. І саме в роботах Рам Мохан Роя найбільш чітко простежуються просвітницькі тенденції в критиці релігійних традицій, уявлення про розум, здоровий глузд як найважливішому критерії підходу до звичаїв і вероучітельним положенням.

Значний слід в реформації індуїзму залишило створене в 1875 р Даянанда Сарасваті (1824-1883) релігійна громада "Арья самадж". Близьке до "Суспільству Брахми" по реформаторського духу, по монотеїстичних тлумачення Вед і прагненню позбутися ідолопоклонства, кастової системи, нерівноправності жінок і інших найбільш одіозних установлений традиційного індуїзму, "Арья самадж", проте, відмовилося від зближення з іншими релігіями, проголосивши гасло: "Назад, до Вед!". Звернення до древньої індійської традиції стало одним з найважливіших доданків широкої популярності Товариства (воно об'єднувало до 1,5 млн індуїстів, в той час як чисельність "Брахмо самадж" не перевищувала 10 тис. Осіб).

Важливо помститися, що індійське реформаторський рух, в цілому колишнє швидше бродінням інтелігенції міста, не привернуло селянських мас, як в Європі, і з плином часу рух реформації "назустріч масам" все більш спиралося на индуистскую традицію, на поступове відновлення найбільш важливих рис ортодоксального індуїзму (політеїзм і ін.).

Найбільш успішну спробу примирення реформаторських і ортодоксальних поглядів зробив жрець калькутського храму Калі Рамакришна Парамахамса (1836- 1886), який учив, що кожен певне коло вирішення релігійних проблем і відповідні форми культу становлять одну зі стадій пізнання єдиного Бога.

Після смерті Рамакрішни його послідовниками була створена Всеіндійська неоіндуістскіх організація, що отримала назву "Місія Рамакрішни". Очолив місію найближчий учень Рамакрішни Свамі Вівекананда (1863-1902) зробив наступний крок у створенні вчення, мета якого - охопити не тільки всі релігійні та морально-етичні вчення, а й взагалі все духовне начало в світі. Розвиваючи думку Рамакрішни про істинність і несуперечності всіх релігій і стверджуючи, що всі дороги ведуть до істини через моральне очищення, Вивекананда приступив до реального втілення ідеї духовного месіанства Індії. Місія Рамакрішни, заснована ним у 1897 р як всесвітня організація, поширює сьогодні ідеї неоведантізме по всій Індії і в десятках країн світу.

Індуїзм в політичному житті сучасної Індії

Активне включення індуїзму в політичне життя країни почалося в XIX ст. в руслі боротьби індійського народу проти колонізаторів і протікало паралельно з процесом трансформації цієї релігії, викликаним корінними структурними змінами в житті індійського суспільства, і перш за все становленням і розвитком капіталістичних відносин.

У політиці незалежної Індії "індуїстський фактор" проявляється насамперед у формі індуїстського коммуналізма, що включає апелювання до традиції, використання ідей, понять і цінностей індуїзму для досягнення політичних цілей, ототожнення релігійної та етнічної спільності ( "індієць = индуист, індус"). Своїм головним "ворогом" войовничі індуїсти вважають мусульманську громаду Індії, що охоплює 13,4% населення країни. Складними зберігаються і взаємини індуїстської громади з іншими конфесійними меншинами (сикхами, християнами та ін.).

Ще до незалежності в Індії виникли дві великі коммуналістскіх організації - Хінду махасабха (практично припинила своє існування після 1947 г.) і Раштрія сваямсевак Сангх (РСС), яка об'єднує сьогодні десятки тисяч індусів і виконує роль головного центру і постачальника кадрів індуїстських коммуналістов.

РСС найтіснішим чином пов'язана з низкою партій, відкрито беруть участь в політичній боротьбі. З початку 1980-х рр. виразником політичних устремлінь РСС стала Бхара- ку Джаната Парті (БДП), швидко набрала силу і популярність і перемогла на загальноіндійських виборах 1998 і 1999 рр. Період перебування БДП при владі (1999-2004) був ознаменований проведенням партією політики "індуського націоналізму".

В останні десятиліття зростає конфесіоналізації суспільно-політичної свідомості більшості індійців, про що - крім іншого - свідчить і неухильне збільшення чисельності всіляких коммуналістскіх організацій і угрупувань. У країні налічується понад 500 індуїстських коммуналістскіх об'єднань, в діяльності яких беруть активну участь десятки мільйонів чоловік.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >