Розрахунки за акредитивами

Акредитив являє собою зобов'язання банку (банк-емітент) за дорученням клієнта-платника зробити платежі на користь одержувача коштів за пред'явленням останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку (виконуючий банк) здійснити такі платежі.

Акредитив завжди відкривається на адресу одного конкретного постачальника. На відміну від інших форм безготівкових розрахунків акредитивна форма гарантує платіж постачальнику.

Банками можуть відкриватися такі види акредитивів:

■ покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані);

■ відкличні та безвідкличні.

Покритим вважається акредитив, якщо платник попередньо депонує кошти для розрахунків з постачальником у банку постачальника. Депонування коштів може бути вироблено як за рахунок власних коштів платника з його розрахункового рахунку, так і за рахунок позики, отриманої платником у банку-емітенті. У вітчизняній банківській практиці не передбачено виставлення акредитива частково за рахунок власних коштів покупця і частково за рахунок позики банку, тобто по конкретному акредитиву може бути використаний тільки одне джерело платежу.

Непокритий акредитив - це акредитив, за яким платежі постачальнику гарантує безпосередньо банк-емітент, надаючи виконуючому банку право списувати платежі по акредитиву на користь постачальника - отримувача коштів зі свого кореспондентського рахунку в цьому банку (за умови наявності між ним і виконуючим банком прямих кореспондентських відносин) .

Кожен акредитив повинен ясно вказувати, чи є він відкличним або безвідкличним. При відсутності такої вказівки вважається, що акредитив відкличний. Особливість відзивного акредитива в тому, що він може бути змінений або анульований банком-емітентом (за письмовим розпорядженням платника) без попереднього погодження з постачальником. Однак виконуючий банк зобов'язаний оплатити документи, виставлені постачальником і прийняті його банком, до отримання останнім повідомлення про зміну або анулювання акредитива.

Безвідкличний акредитив може бути змінений або анульований без згоди постачальника, на користь якого він відкритий.

Для відкриття акредитива платник подає в свій банк в якості платіжного інструменту заяву на відкриття акредитива на стандартизованому бланку, де крім обов'язкових реквізитів повинен вказати:

■ номер рахунку, відкритий виконуючим банком для депонування коштів при покритому акредитиві;

■ термін дії акредитива (число, місяць і рік його закриття);

■ вид акредитива (відкличний, безвідкличний);

■ повне і точне найменування документів, проти яких проводяться виплати по акредитиву;

■ найменування товарів (робіт, послуг), для оплати яких відкривається акредитив, номер і дату основного договору, термін відвантаження товарів, вантажоодержувача.

При відсутності хоча б одного з цих реквізитів банк відмовляє у відкритті акредитива.

Сума відкритого клієнту акредитива (покритого) переводиться банком-емітентом через систему міжбанківських розрахунків у виконуючий банк, де депонується на балансовому рахунку "Акредитиви до оплати". При надходженні від банку-емітента непокритого акредитива сума акредитива враховується на позабалансовому рахунку "Гарантії, поручительства, отримані банком". Акредитив готовий до використання.

Для отримання грошових коштів по акредитиву постачальник після відвантаження товарів представляє в виконуючий банк реєстри рахунків, відвантажувальні та інші передбачені умовами акредитива документи. Зазначені документи повинні бути представлені в межах терміну дії акредитива.

Виконуючий банк зобов'язаний за зовнішніми ознаками перевірити відповідність поданих документів умовам акредитива, правильність оформлення реєстру рахунків, відповідність підписів і печатки отримувача коштів заявленим у картці із зразками підписів і відбитка печатки. Термін перевірки документів не повинен перевищувати семи робочих днів, наступних за днем отримання документів. При порушенні хоча б однієї з умов акредитива виплати по ньому не виробляються (наприклад, якщо в реєстрі рахунків відсутні дати відвантаження, номери товарно-транспортних документів, номери поштових квитанцій при відправленні товару через підприємства зв'язку, номери і дати приймально-здавальних документів, вид транспорту , яким відправлений вантаж, і т.д.).

При виплаті по акредитиву сума, зазначена в реєстрі рахунків постачальника, зараховується на його розрахунковий рахунок.

Акредитивна форма розрахунків трудомістка, має складний документообіг, високу вартість послуг для клієнтів, відволікає оборотний капітал платника у зв'язку з попереднім депонуванням коштів. Разом з тим вона має ряд безперечних достоїнств, які виражаються для обох сторін у певних гарантіях. Для постачальника - це тверде і надійне забезпечення платежу, покупець ж отримує замовлену продукцію відповідно до передбачених умов, а якщо поставка не відбудеться - гарантію повернення депонованих коштів. Тому застосування акредитивної форми розрахунків в Російській Федерації перспективно і набагато ефективніше попередньої оплати платіжними дорученнями, що отримала у нас поширення в цілях гарантії платежу. На сьогодні акредитиви займають у структурі безготівкових платежів в Російській Федерації менше 1%, в той час як в індустріальних західних країнах їх частка в міжгосподарських розрахунках становить від 40 до 60%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >