Розгляд та затвердження бюджетів

Після вивчення матеріалів даного параграфа ви зможете:

■ перерахувати документи і матеріали, що подаються в законодавчий орган одночасно з проектом бюджету;

■ назвати склад показників, що подаються для розгляду та затвердження у проекті закону (рішення) про бюджет;

■ визначити предмет кожного з трьох читань процедури розгляду і затвердження федерального бюджету в Державній Думі.

Одночасно з проектом закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган представляються:

 • 1) основні напрями бюджетної та податкової політики;
 • 2) попередні підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за минулий період поточного фінансового року та очікувані підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за поточний фінансовий рік;
 • 3) прогноз соціально-економічного розвитку відповідної території;
 • 4) прогноз основних характеристик (загальний обсяг доходів, витрат, дефіциту / профіциту) консолідованого бюджету відповідної території на черговий фінансовий рік і плановий період або проект середньострокового фінансового плану;
 • 5) пояснювальна записка до проекту бюджету;
 • 6) методики (проекти методик) і розрахунки розподілу міжбюджетних трансфертів;
 • 7) верхня межа державного (муніципального) боргу на кінець чергового фінансового року (на кінець чергового фінансового року і кінець кожного року планового періоду);
 • 8) проект програми державних (муніципальних) внутрішніх запозичень на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);
 • 9) проект програми державних зовнішніх запозичень на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);
 • 10) проекти програм державних (муніципальних) гарантій на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);
 • 11) проект програми надання бюджетних кредитів на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);
 • 12) оцінка очікуваного виконання бюджету поточного фінансового року;
 • 13) проекти законів про бюджетах державних позабюджетних фондів;
 • 14) запропоновані законодавчими (представницькими) органами, органами судової системи, органами державного (муніципального) фінансового контролю та розроблені ними проекти бюджетних кошторисів, що подаються у разі виникнення розбіжностей з фінансовим органом щодо показників цих бюджетних кошторисів;
 • 15) інші необхідні документи і матеріали.

Порядок і строки подання, розгляду проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження визначаються для федерального бюджету - БК РФ, бюджету суб'єкта РФ - законом суб'єкта РФ, місцевого бюджету - муніципальним правовим актом представницького органу муніципального утворення. У БК РФ встановлюються такі граничні терміни подання проекту бюджету на розгляд і затвердження його депутатським корпусом:

■ федеральний бюджет - до 26 серпня;

■ бюджет суб'єкта РФ - до 15 жовтня;

■ місцевий бюджет - до 15 листопада.

Беручи до уваги принцип самостійності бюджетів, законодавчим (представницьким) органам влади суб'єктів РФ і місцевого самоврядування надано право самостійно визначати процедуру розгляду проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження. При цьому затвердження проекту закону (рішення) повинно бути забезпечено до початку чергового фінансового року. Законодавчі (представницькі) органи влади суб'єктів РФ і муніципальних утворень зобов'язані проводити публічні слухання по проекту бюджету.

З 2007 р в БК РФ закріплена нова концепція законодавчого регулювання порядку розгляду і затвердження проекту федерального закону про бюджет, спрямована на спрощення цього порядку і його переорієнтацію на розгляд пріоритетних напрямків бюджетних витрат. На рис. 11.3.1 характеризується порядок розгляду і затвердження федерального бюджету.

Порядок розгляду і затвердження федерального бюджету в Державній Думі РФ

Рис. 11.3.1. Порядок розгляду і затвердження федерального бюджету в Державній Думі РФ

Така процедура дозволяє забезпечити:

■ упорядкування вимог до проекту федерального бюджету та доданих до неї матеріалів виходячи зі сформованої практики, а також у зв'язку із законодавчим затвердженням федерального бюджету на три роки;

■ розгляд проекту федерального бюджету в трьох читаннях (раніше - в чотирьох) не більше ніж за три місяці, що забезпечує його своєчасне законодавче затвердження та набрання чинності.

Слід зауважити, що розгляд проекту федерального бюджету широко висвітлюється в ЗМІ. Проект федерального бюджету розміщується на офіційному сайті Мінфіну Росії - minfin.ru.

У разі якщо закон (рішення) про бюджет не набув чинності з початку поточного фінансового року:

■ фінансовий орган правомочний щомісяця доводити до ГРБС бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань у розмірі, що не перевищує однієї дванадцятої частини бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань у звітному фінансовому році;

■ інші показники, що визначаються законом (рішенням) про бюджет, застосовуються у розмірах (нормативах) і порядку, які були встановлені законом (рішенням) про бюджет на звітний фінансовий рік;

■ порядок розподілу і (або) надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам бюджетної системи РФ зберігається у вигляді, визначеному на звітний фінансовий рік.

Такий порядок отримав назву тимчасового управління бюджетом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >