Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси, грошовий обіг і кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація кредитного процесу в банку

Для отримання кредиту потенційний позичальник повинен подати до банку такі документи:

■ заява-клопотання на видачу позики (у ньому зазначаються сума, мета і термін необхідного кредиту);

■ анкета позичальника (найменування підприємства, фірми; юридична адреса та фактичне місцезнаходження; організаційно-правова форма; основні засновники, їх частка в статутному капіталі; дати державної реєстрації та початку функціонування; найменування банків, де відкриті розрахункові рахунки; основні види діяльності, продуктів, робіт, послуг; положення на ринку збуту по кожному виду діяльності; результати діяльності: обсяг продажів; балансовий і чистий прибуток);

■ бізнес-план (на поточний та наступні один - два роки);

■ техніко-економічне обгрунтування потреби в кредиті (дозволяє судити про витрати кредитованого заходу, угоди, про реальні терміни окупності витрат і, отже, про терміни повернення кредиту);

■ копії контрактів (договорів) на закупівлю товарів, продукції, послуг, робіт, під які проситься кредит;

■ копії контрактів (договорів) на реалізацію продукції, робіт, послуг;

■ відомості про обороти по розрахункових рахунках позичальника за останні шість місяців і план-прогноз потоків грошових коштів позичальника на період користування кредитом;

■ бухгалтерська звітність за останній фінансовий рік, завірена аудиторською фірмою;

■ баланс на останню звітну дату з додатками і розшифровками окремих балансових статей;

■ довідки з інших банків, що підтверджують сумлінну кредитну історію позичальника;

■ довідки про отримані в інших банках кредитах (із зазначенням суми кредиту, строку повернення, форми забезпечення);

■ проекти забезпечувальних зобов'язань за позикою (договорів застави майна з короткою характеристикою останнього; договорів поручительства третіх осіб або гарантій банків з документами про їх фінансовий стан);

■ проект кредитного договору з банком.

Всі пред'явлені клієнтом банку документи на отримання позики ретельно вивчаються і аналізуються відповідно до етапів кредитного процесу. Процес кредитування можна розділити на кілька етапів.

Перший етап. Розробка стратегії кредитних операцій. Документом, напрямних і регулює діяльність банку на кожен рік в області кредитування, є меморандум (положення) про кредитну політику. Він спирається на основні напрями кредитної політики банку, на стратегічний план його розвитку в найближчій перспективі. Меморандум про кредитну політику визначає: мета кредитної політики на поточний рік, головні принципи формування кредитного портфеля банку, організацію кредитування, забезпечення ліквідності кредитного портфеля та зниження кредитного ризику, а також процентну політику по позиках банку.

Другий етап. Знайомство з потенційним позичальником. На цьому етапі на підставі представленого позичальником пакета документів вивчаються сфера діяльності клієнта, стан справ в даному бізнесі на момент звернення за позичкою та в перспективі, його основні постачальники, покупці, правовий статус позичальника; вивчається мета кредиту, визначається відповідність потреб клієнта поточної кредитної політиці банку, встановлюються вид кредиту, його форма, термін, джерела повернення позики та сплати відсотків за неї.

Третій етап. Оцінка кредитоспроможності позичальника і ризику, пов'язаного з видачею позички. На даному етапі вивчається репутація позичальника, його кредитна історія. На підставі аналізу оборотів по розрахунковому рахунку клієнта, фінансової звітності, а також інших його документів, розрахованих коефіцієнтів платежі і кредитоспроможності оцінюються можливості клієнта погасити позику в строк. Вивчаються і оцінюються вторинні джерела погашення кредиту, тобто забезпечувальні зобов'язання, а також оцінюється якість позички (з метою формування резерву на можливі втрати).

Результатом всієї роботи, проведеної банком на другому і третьому етапах кредитного процесу, є висновок фахівця кредитного відділу банку на видачу кредиту. У ньому даються розгорнута, повна характеристика самого позичальника (його статус, репутація в ділових колах, наявність позитивної кредитної історії); оцінка його бізнесу, фінансового становища, плану доходів і витрат, платіжного календаря на період кредитування, самого об'єкта кредитування, способів забезпечення кредиту та основних джерел його погашення; реальність термінів повернення основного боргу і відсотків за позикою, а також оцінка кредитного ризику банку за даною позикою. У висновку спеціаліста банку визначаються можливі параметри позички позичальника за результатами проведеного кредитного аналізу (обсяг, термін, відсоткова ставка), а також спосіб видачі та погашення.

Четвертий етап. Укладення кредитного договору і договорів, що забезпечують його виконання, видача кредиту. З прийняттям на кредитному комітеті або на правлінні банку остаточних рішень про видачу кредиту позичальникові і про його забезпечення починається четвертий етап кредитного процесу. Юридичний відділ банку проводить правову експертизу тексту укладаються кредитного договору і договорів забезпечувального характеру і візує їх. Зміст кредитного договору залежить від виду кредиту і його форми, а забезпечувального зобов'язання - від предмета застави, виду та форми застави, умов поручительства (повне або обмежене) і банківської гарантії (вітчизняного банку або зарубіжного). Видача кредиту супроводжується розпорядженням кредитного відділу бухгалтерії операційного відділу банку. У ньому мають бути зазначені: найменування позичальника; номер його розрахункового рахунку в банку; номер і дата кредитного договору (угоди), на підставі якого здійснюється видача кредиту. Крім того, вид кредиту (разовий, кредитна лінія, овердрафт); сума коштів, що надаються (ліміт кредитування); розмір встановленої процентної ставки (за строковим кредитом та за простроченим); порядок та періодичність нарахування відсотків; терміни їх сплати; терміни повернення кредиту (із зазначенням дат і суми); вид забезпечення і його сума; група кредитного ризику за позикою. На підставі цього розпорядження бухгалтерія банку присвоює номер Скористатися позичальникові позичковим рахунком (виходячи з виду кредиту і його терміну), номер рахунку з обліку резерву на можливі втрати за позикою (виходячи з категорії її ризику). За балансом враховується забезпечення наданих кредитів.

Розміщення банком грошових коштів в процесі кредитування може здійснюватися як у валюті РФ, так і в іноземній валюті. Юридичним особам кредити можуть надаватися тільки в безготівковому порядку шляхом їх зарахування на розрахунковий рахунок, в тому числі і при наданні кредиту на виплату заробітної плати.

П'ятий етап кредитного процесу. Кредитний моніторинг. Кредитний моніторинг передбачає здійснення банком постійного контролю за виконанням умов кредитного договору. Зокрема, контролюються: дотримання ліміту кредитування; цільове використання кредиту; своєчасність сплати відсотків за кредит; повнота та своєчасність погашення кредиту; кредитоспроможність клієнта. Мета контролю полягає в тому, щоб забезпечити погашення в термін основного боргу та сплату відсотків за кредит. Контроль здійснюється як за кожною окремою позичкою, так і за кредитним портфелем в цілому.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук