Споживчі кредити

Після вивчення матеріалів даної глави ви зможете:

  • o визначити поняття, форми і види споживчих кредитів;
  • o перерахувати особливості надання кредитів з використанням банківських карт;
  • o розглянути організацію процесу споживчого кредитування;
  • o розкрити механізм іпотечних житлових кредитів.

Форми і види споживчих кредитів

Споживчі кредити - це широке поняття, що об'єднує різні види кредитів, що надаються приватним особам на споживчі потреби. Кредиторами по споживчому кредитуванню можуть виступати банки, торговельні організації, кредитні організації небанківського типу (ломбарди, кредитні кооперативи, каси взаємодопомоги), будівельні суспільства, самі громадяни, пункти прокату, а також підприємства та організації, в яких працюють громадяни. Провідне місце на ринку споживчих кредитів займають комерційні банки.

Споживчий кредит існує у двох формах: грошовою і товарною.

Товарну форму має кредит, що надається населенню торгуючими організаціями для придбання товарів тривалого користування з розстрочкою платежу; кредит, наданий будівельними компаніями на купівлю квартири з розстрочкою платежу, а також кредит у вигляді прокату предметів споживання, що надається окремими компаніями. При цьому слід зазначити, що організації, що надають населенню кредити у формі відстрочення та розстрочення платежу, зазвичай самі користуються банківським кредитами під дебіторську заборгованість за операціями з відстрочкою і розстрочкою платежу. Таким чином, в даних угодах банківський кредит використовується побічно.

При наданні прямого банківського кредиту кредитний договір укладається безпосередньо між банком і позичальником, кредит завжди надається в грошовій формі. В даний час банківські споживчі кредити є переважаючою формою споживчих кредитів в Російській Федерації. Загальною рисою всіх форм споживчого кредиту є те, що він дозволяє позичальникам збільшити обсяг споживання понад отриманих ними поточних доходів до того, як будуть створені власні заощадження.

Споживчі кредити дозволяють раціонально управляти доходами та витратами домашніх господарств, отримувати споживачам в своє розпорядження товари та послуги перш, ніж будуть накопичені необхідні для їх повної оплати грошові кошти. Одночасно споживчі кредити забезпечують розширення платоспроможного попиту населення, що стимулює зростання товарообігу і прискорює реалізацію товарів і послуг. Тому і бізнес, і банки, і держава зацікавлені в масовому розвитку споживчого кредитування.

Споживче кредитування в сучасних умовах набуває нових рис. По-перше, істотно розширюється асортимент надаваних банками кредитів, більш гнучкими стають умови кредитування; по-друге, в процесі кредитування банки активно співпрацюють з торговими, сервісними, страховими та іншими організаціями, надаючи комплексні продукти, в які "вбудована" послуга з кредитування, по-третє, для надання кредитів поряд із традиційними каналами широко використовуються можливості електронного банківського бізнесу .

Але бурхливий розвиток споживчого кредитування криє у собі ризики як для банків, так і для їхніх клієнтів. Для банків факторами ризику споживчого кредитування є відсутність достовірної інформації про позичальників, недосконалість методик оцінки їх кредитоспроможності, нерозвиненість комунікацій у сфері роздрібних послуг. Позичальники - фізичні особи стикаються з труднощами, пов'язаними з розрахунком реальних витрат з обслуговування кредиту, з не повною інформацією про умови його надання різними банками, багато з них погано інформовані про свої права та відповідальність за виконання взятих зобов'язань за кредитним договором.

Приклад

Як приклад формування процентної ставки за споживчим кредитом можна навести "Кредит готівкою" банку "Радянський", що видавався за станом на квітень 2009 р на наступних основних умовах:

Сума кредиту

Від 5 до 100 тис. Руб.

Строк кредиту

До 1 року

Процентна ставка

27% річних

Одноразова комісія за відкриття позичкового рахунку

10%

Щомісячна комісія за обслуговування позикового рахунку

1%

Забезпечення

Без застави / поруки

Пені за прострочення платежу

1% від суми простроченого платежу вдень

Термін розгляду кредитної заявки

1 робочий день

Таким чином, при річному терміні кредитування реальна процентна ставка буде дорівнювати 27% + 10% + 1% · 12 = 49% річних, а при шестимісячному - 27% + 10% · 2 + 1% · 12 = 59% річних.

З 1 липня 2007 році в Російській Федерації набрало чинності Положення Банку Росії, що зобов'язує банки розкривати позичальникам розмір ефективної процентної ставки. У розрахунок ефективної процентної ставки включаються: відсотки, комісії та збори самого банку, платежі "на користь третіх осіб, у разі якщо обов'язок їх внесення позичальником випливає з умов договору на надання позики", послуги зі страхування життя та відповідальності позичальника, предмета застави, платежі за послуги нотаріуса, послуги з оцінки переданого в заставу майна та його державної реєстрації.

Високі ризики споживчого кредитування пов'язані і з тим, що в Росії відсутнє законодавче регулювання споживчих кредитів, що представляють специфічну форму банківського кредитування, відмінну від кредитування організацій і корпорацій. В даний час взаємини між позичальником і банком визначаються низкою норм загального характеру, які містяться в ГК РФ, Законі "Про банки і банківську діяльність" та Законі № 2300-1 "Про захист прав споживачів". Законопроект "Про споживчий кредит" поки розробляється Державною Думою РФ.

Види та умови надання споживчих кредитів банками вельми різноманітні. Залежно від характеру потреб, для задоволення яких громадяни вдаються до допомоги банків, споживчі кредити підрозділяються на три групи:

■ нецільові кредити на поточне споживання;

■ цільові споживчі кредити;

■ житлові кредити - на придбання квартир та іншої житлової нерухомості.

За способами оформлення можна виділити дві групи кредитів: традиційні, які оформляються клієнтом в банківському або торговому офісі, і кредити, що надаються з використанням банківських карт.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >