Страхування

Вивчивши матеріали даної глави, ви зможете: я визначити сутність і зміст страхування, його роль і функції в суспільному розвитку;

■ охарактеризувати основні принципи організації страхової справи, структуру страхового ринку, провести класифікацію страхування;

■ перерахувати фінансові особливості роботи страхових організацій і вимоги, пропоновані до суб'єктів страхових відносин з боку органів державного регулювання.

Сутність, принципи і функції страхування

Страхування можна визначити як сукупність перерозподільних відносин, які за рахунок формування та використання цільових фондів забезпечують їх учасникам компенсацію наслідків настання страхових ризиків.

Основним документом, що регламентує формування страхових відносин в Російській Федерації, є Закон "Про організацію страхової справи в Російській Федерації", в якому наводиться таке визначення страхування: "Страхування - відносини по захисту інтересів фізичних та юридичних осіб, Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень при настанні певних страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками із сплачених страхових премій (страхових внесків), а також інших коштів страховиків ".

У ході становлення і розвитку страхових відносин встановилися певні правила, підходи та взаємозв'язку, що сформували основні принципи страхування:

■ еквівалентності - дотримання рівноваги між зобов'язаннями страховиків щодо здійснення страхових виплат і страхувальників по сплаті страхових премій, причому страховик повинен не тільки сформувати достатній страховий фонд, а й врахувати повну відповідність страхової премії індивідуальним характеристикам ризику;

■ солідарності - використання коштів одних учасників для компенсації збитку інших, тобто розкладка індивідуального шкоди;

■ зворотності - використання коштів страхових премій на забезпечення страхового захисту тільки учасників страхового фонду (на відміну, наприклад, від податків);

■ відшкодування (концепція відшкодування) - забезпечення страхового захисту, що не передбачає вигодопріобретенія з боку страхувальників, коли страхова виплата не повинна перевищувати вартості фактичного збитку, нанесеного застрахованим майновим інтересам (наприклад, для страхування об'єктів майна - не вище їх дійсної вартості; для страхування життя і здоров'я - не вище узгодженої між страховиком і страхувальником страхової суми);

■ превенції - участь страховиків у фінансуванні необхідних заходів щодо зниження ризику, що дозволяє мінімізувати розмір збитку, який могла б бути завдана майновим інтересам страхувальників.

Роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного відтворення реалізується через певні функції, основними з яких є:

  • 1) ризикова (компенсаційна) функція - вирівнювання збитку за рахунок створення фінансових ресурсів для повноцінного і швидкого відновлення постраждалими суб'єктами своєї діяльності, а при нанесенні шкоди життю та здоров'ю - для покриття необхідних витрат потерпілих;
  • 2) ощадна (накопичувальна) - забезпечення захисту і збільшення рівня життя населення за рахунок використання механізмів капіталізації в страхуванні життя;
  • 3) попереджувальна (превентивна) - фінансування заходів щодо зменшення страхового ризику, що дозволяє страховикам знижувати ймовірність настання ризиків, їх небезпеку і тяжкість завдається шкоди;
  • 4) інвестиційна - здійснення короткострокових і довгострокових інвестицій тимчасово вільних коштів страхових фондів в економіку, в силу інверсії страхового циклу страховики в даний час виступають найбільшими інституційними інвесторами.

Ці чотири загальні функції деталізуються в залежності від рівня розв'язуваних завдань (макро та мікроекономіка), вибраною системи страхового захисту, організації страхової діяльності, особливостей страхових ризиків і т. П. Функції страхування тісно взаємопов'язані з функціями інших категорій, в першу чергу, таких як фінанси , а також ціна, гроші, вартість та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >