Міжнародний кредит

Після вивчення матеріалів даної глави ви зможете:

■ назвати особливості міжнародного кредиту і перерахувати його джерела;

■ оцінити роль міжнародного кредиту в міжнародних відносинах;

■ визначити форми, в яких функціонує міжнародний кредит;

■ охарактеризувати нові інструменти міжнародного кредитування, що з'явилися в даний час;

■ назвати міжнародні організації, що беруть участь у міжнародному кредитуванні, основні механізми цієї участі.

Поняття, джерела та особливості міжнародного кредиту

Міжнародний кредит (англ. - International Credit) - вид кредиту, що надається державами, міжнародними банками та фінансовими організаціями, приватними банками і фірмами в процесі міжнародного економічного співробітництва.

До теперішнього часу сформувався міжнародний ринковий механізм кредиту, який охоплює не тільки сферу міжнародної торгівлі товарами і послугами, а й процеси реальних інвестицій, регулювання платіжних балансів, обслуговування зовнішнього боргу країн-дебіторів. Міжнародний кредит можна охарактеризувати як надання грошово-матеріальних ресурсів у тимчасове користування у сфері міжнародних відносин. Засоби для міжнародного кредиту мобілізуються на міжнародному та національних ринках позичкових капіталів, а також за рахунок використання ресурсів міжнародних фінансових організацій.

Міжнародний кредит характерний тим, що в ньому і кредиторами, і позичальниками можуть виступати одні й ті ж суб'єкти - уряду, банки, фірми, причому не тільки як кредитори і позичальники, але і як гаранти. Наприклад, широко практикується державне гарантування експортних кредитів, банківські гарантії при здійсненні міжнародних розрахунків.

Ще одна особливість міжнародного кредиту полягає в тому, що він використовується як інструмент валютного регулювання. Якщо країна вводить обмеження на проведення валютних операцій, то в першу чергу визначаються умови та порядок отримання та повернення міжнародних кредитів.

Говорячи про міжнародний кредиті необхідно відзначити, що якщо мова йде про великі кредити, для проектів національного масштабу, то такі договори укладаються в рамках спеціальних міжурядових угод. Якщо ж мова йде про кредити між фірмами, то з огляду на те, що існують національні правила та особливості проведення валютних операцій, дуже велике значення мають "джентльменські угоди" і домовленості про умови міжнародного кредиту.

З другої половини XX в. помітно активізувалася роль держави в розвитку механізму прямого банківського кредитування. Спираючись на систему державних гарантій за експортними кредитами, банки в короткий час збільшили обсяг наданих кредитів і забезпечили їх помірну вартість для позичальників.

Наступна особливість сучасних міжнародних кредитів така: в минулому пряме кредитування імпортерів здійснювалося шляхом "зв'язування" кредиту з разовою зовнішньоторговельною операцією. Останнім же часом широкого поширення набуло відкриття банками кредитних ліній для своїх іноземних позичальників для фінансування всього комплексу зовнішньоекономічних операцій, які включають авансові платежі при купівлі валюти, короткострокові овердрафти, оплату і підтвердження акредитивів та ін.

Функції міжнародного кредиту і його роль у міжнародних відносинах

Місце міжнародного кредиту в економіці обумовлено, насамперед, виконуваними їм функціями, які, у свою чергу, визначають його роль у міжнародних валютних відносинах.

Основна функція міжнародного кредиту - перерозподільна. За участю міжнародного кредиту здійснюється перерозподіл фінансових і матеріальних коштів між країнами, дозволяючи використовувати їх з більшою ефективністю і забезпечуючи економічний прогрес. Через механізм міжнародного кредиту капітал спрямовується в ті країни і галузі, яким віддається перевага в темпах розвитку, в нові перспективні технології, неосвоєні родовища, розвиваються регіони. Необхідний кредит і для функціонування наукових центрів, здійснення інноваційних процесів у формі безпосереднього впровадження у виробництво наукових розробок і технологій, витрати на які спочатку фінансуються, як правило, за рахунок цільових кредитів.

Інша важлива функція - сприяння концентрації капіталу та економії витрат обігу в міжнародній торгівлі. Реалізація цієї функції безпосередньо витікає з економічної суті кредиту. Часовий розрив між надходженням і витрачанням грошових коштів може спричинити нестача фінансових ресурсів. Саме тому таке широке поширення отримали позики на поповнення оборотних коштів. Насамперед, це актуально для імпортерів-покупців промислових товарів, що мають часовий розрив між реалізацією куплених товарів і необхідністю надходжень нових, а також для великих експортерів сировинних ресурсів, які не отримують відразу всю валютну виручку через великі обсягів експорту та необхідності переробки купленої сировини країнами імпортерів. Тому міжнародний кредит забезпечує істотне збільшення обсягів міжнародної торгівлі і економію загальних витрат звертання.

Говорячи про функції міжнародного кредиту, необхідно відзначити функцію обслуговування міжнародних розрахунків. У процесі реалізації цієї функції міжнародний кредит впливає на прискорення не тільки товарного, але і грошового обігу, витісняючи з нього готівку. Міжнародний кредит ввів в сферу грошового обігу нові платіжні інструменти: векселі міжнародної торгівлі в акредитивних і інкасових операціях, розрахункові чеки чеки мандрівника American Express, електронні гроші у формі банківських карток, найбільш відомі з яких Visa і Master Card. Ці інструменти забезпечують прискорення і різноманітність форм міжнародних розрахунків.

Виходячи з перерахованих вище функцій, можна сказати, що безсумнівна позитивна роль міжнародного кредиту, який сприяє виробництву товарів і послуг. Він стимулює зовнішньоекономічну діяльність - зовнішня торгівля в кредит стала економічною нормою. Міжнародний кредит створює сприятливі умови для іноземних інвестицій, формує інфраструктуру, сприяє безперебійності міжнародних розрахункових та валютних операцій, підвищує економічну ефективність зовнішньої торгівлі.

Однак слід зазначити і певні негативні боку міжнародного кредиту. Повернення кредиту - це переклад прибули з країни-позичальника в країну-кредитор. Міжнародний кредит може зумовити політичну залежність країн одержувачів від країн-кредиторів, спровокувати насадження вигідного країні-кредитору економічного і політичного режиму. Не слід забувати, що міжнародний кредит - один з головних джерел фінансування воєнних дій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >