Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси, грошовий обіг і кредит

Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародного кредиту

Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародного кредиту - умови, зафіксовані в кредитній угоді в результаті переговорів кредитора і позичальника. При їх погодженні виявляється і враховується відмінність інтересів обох сторін. Обов'язкові і найбільш важливі валютно-фінансові умови міжнародного кредиту: валюта кредиту; валюта платежу; сума; термін; Умови використання; умови погашення; вартість; вид забезпечення; страхування ризиків.

На вибір валюти кредиту впливає ряд факторів, у т. Ч. Ступінь її стабільності, рівень процентної ставки та інфляції, практика міжнародних розрахунків. Валюта платежу може не збігатися з валютою кредиту (наприклад, "м'які" позики, надаються у валюті кредитора, погашаються валютою країни позичальника). Сума (ліміт) комерційного кредиту фіксується в комерційному контракті. Сума банківського кредиту визначається кредитною угодою. Кредит може надаватися траншами (частками).

Для визначення ефективності міжнародного кредиту обчислюється не тільки його повний термін (включає періоди використання, погашення та пільговий період), але й середній термін (включає половину періоду використання та погашення і повністю пільговий період кредиту). Тому за умовами погашення розрізняють кредити з рівномірним, нерівномірним і одноразовим погашенням.

Деякі елементи вартості кредиту не піддаються грошової оцінки, хоча дорого обходяться позичальнику. Наприклад, до прихованих елементам вартості кредиту відносять додаткові витрати, пов'язані з отриманням та використанням міжнародного кредиту і не згадані в угоді. У їх числі: завищення ціни товарів за комерційними кредитами; гарантійні депозити; вимогу страхування кредиту в певній страховій компанії; завищення банківських комісій.

З метою забезпечення міжнародного кредиту застосовують: фінансово-товарне забезпечення; юридичне забезпечення; відкриття цільових накопичувальних рахунків; заставу активів; переуступку прав за контрактами та ін. Важливий елемент міжнародного кредиту - страхування ризиків - кредитного, операційного, валютного та ін. Для страхування кредитних ризиків експортера та імпортера застосовують банківські гарантії, а також форми розрахунків, в яких частина ризику приймає на себе банк. До таких форм розрахунку відносяться акредитиви та інкасові операції. Страхування операційних, країнових, технологічних ризиків проводиться страховими компаніями. Для захисту від валютних ризиків в контракті існують валютні застереження, можна також скористатися похідними фінансовими інструментами (форвардами, ф'ючерсами, опціонами) для хеджування валютного ризику.

Форми міжнародного кредиту

Форми міжнародного кредиту можна класифікувати за різними ознаками.

За призначенням виділяють комерційні кредити, обслуговуючі міжнародну торгівлю товарами і послугами, і фінансові кредити, використовувані для інвестицій, придбання іноземної валюти і цінних паперів, проведення валютної політики центральним банком.

За формою надання можна виділити товарні кредити (кредити в товарній формі), наприклад для складальних виробництв автомобілів або побутової техніки, змішані - у вигляді передоплати або постоплати, а також валютні в грошовій формі.

За технікою надання: готівкові кредити, що зараховуються на рахунок позичальника; акцептні у формі акцепту (згоди оплатити) тратти імпортером або банком; інші - придбані міжнародні депозитні сертифікати, іноземні облігаційні позики, акції зарубіжних підприємств та ін.

По валюті міжнародні кредити поділяються на кредити у валюті: країни-боржника, країни-кредитора, третьої країни. Міжнародний кредит уряду МВФ надає в міжнародних валютних одиницях СДР.

По термінах виділяють: внутрішньоденні кредити і кредити "овернайт" (на одну ніч), що надаються іноземними банками у формі овердрафту за кореспондентськими рахунками; короткострокові кредити від одного дня до одного року на поповнення оборотних коштів; середньострокові від одного року до п'яти років на інвестиційні цілі і довгострокові - понад п'ять років - фінансування великих міжнародних проектів. У довгострокових кредитах бере участь держава як гарант. Для задоволення потреб експортерів в більшості країн, в тому числі і в Росії, діє державна програма гарантування експортних кредитів.

По забезпечення розрізняють забезпечені і бланкові міжнародний кредит. В якості забезпечення використовуються товари, комерційні та фінансові документи, цінні папери, нерухомість, інші цінності, іноді золото. Міжнародні урядові кредити в якості забезпечення використовують частину офіційних золотих запасів, що оцінюються за середньоринковою ціною. МВФ в якості забезпечення по своїх кредитах приймає позицію в СДР. Бланковий міжнародний кредит означає кредит під зобов'язання (вексель) боржника погасити його в строк. Банківські бланкові кредити видаються в рамках кредитних лімітів, встановлюваних банками один на одного.

Залежно від категорії кредитора можна виділити: фірмові (приватні) кредити; банківські кредити; брокерські кредити; урядові кредити; змішані кредити, за участю приватних підприємств (у тому числі банків) і держави; міждержавні кредити міжнародних фінансових інститутів.

Фірмовий (приватний) кредит надається експортером іноземному імпортеру у вигляді відстрочки платежу або, навпаки, імпортером іноземному продавцеві (експортерові) у формі проведеної передоплати. У першому випадку він найчастіше оформляється переказним векселем (траттой) експортера, який акцептує імпортер при отриманні комерційних документів. Такий кредит називається "по відкритому рахунку". Кредит по відкритому рахунку заснований на угоді експортера з імпортером про запис на рахунок імпортера його заборгованості за ввезеними товарами і його зобов'язанні погасити кредит у визначений термін. Такий кредит застосовується при регулярних поставках і довірчих відносинах між контрагентами. У другому випадку кредит називається "авансовий платіж (передоплата)" і найчастіше супроводжується банківською гарантією виконання контракту або повернення авансу. Купівельний аванс (попередня оплата) є не тільки формою кредитування іноземного експортера, а й гарантією прийняття імпортером замовленого товару, який важко продати.

Банківські міжнародні кредити, надані експортерам та імпортерам, - це часто незабезпечені кредити великим фірмам, з якими банки тісно пов'язані. Зазвичай для великих міжнародних проектів створюються банківські синдикати, пули для мобілізації великих кредитних ресурсів і розподілу ризику. Такі кредити називаються "синдиковані". Банки експортерів кредитують не тільки національних експортерів, але і безпосередньо іноземного імпортера. Тут виграє експортер, так як він своєчасно одержує інвалютний виторг за рахунок кредиту, наданого банком експортера покупцеві, а імпортер здобуває необхідні товари в кредит.

Брокерський кредит - проміжна форма між фірмовим і банківським кредитами. Брокери запозичують кошти у банків; роль останніх зменшується.

Міждержавні кредити МВФ і Світового банку надаються на основі міжурядових угод. Кредити міжрегіональних банків розвитку обмежуються невеликими кредитами в рамках проектів розвитку малого та середнього бізнесу.

У сфері міжнародної торгівлі має місце кредитування експорту та кредитування імпорту.

Кредитування експорту проводиться у двох формах: фірмового і банківського кредиту. Фірмовий кредит являє собою кредит у вигляді купівельних авансів, видаваних імпортерами тієї чи іншої країни іноземним виробникам або експортерам. Значення купівельних авансів полягає в тому, що, по-перше, для експортера вони служать забезпеченням виконання платіжних зобов'язань імпортером, а для імпортера - зобов'язань поставки в сенсі, що товар не буде проданий іншому покупцеві. Банківські кредити експортерам звичайно надаються під заставу товару на складі або в переробці. Це дає експортерам можливість продовжувати операції по заготівлі і накопиченню товарів, призначених на експорт, не чекаючи реалізації раніше заготовлених товарів.

Кредитування імпорту також має форми фірмового і банківського кредиту. Фірмові кредити поділяються на два види. Кредит по відкритому рахунку надається на основі угоди, за якою експортер записує на рахунок імпортера як його боргу вартість проданих і відвантажених товарів, а імпортер зобов'язується погасити кредит у встановлений термін. Цей вид кредиту застосовується при регулярних поставках товарів з періодичним погашенням заборгованості. У даному випадку банки виконують функцію чисто технічних посередників у розрахунках торгових контрагентів. Вексельний кредит, при якому експортер після відвантаження товару виставляє тратту (перекладний вексель) на імпортера. Останній, отримавши товарні документи, акцептує тратту, т. Е. Бере на себе зобов'язання сплатити вексель у зазначений термін.

Банківські кредити з імпорту поділяються на такі види. Акцептний кредит - кредит, що видається у формі акцепту банком імпортера тратти експортера. Така форма кредиту застосовується при розрахунках у формі акредитива або документарного інкасо. Акцептно-рамбурсний кредит - практично аналогічний попередньому, однак різниця полягає в тому, що акцепт тратти проводиться не банком імпортера, а банком експортера. Банк експортера надає такий кредит за умови, що або на банк імпортера в банку експортера відкритий кредитний ліміт, або що банком експортера отримана якась гарантія від банку імпортера, наприклад депозит або порука. У такому випадку імпортер до закінчення терміну тратти повинен внести кошти у свій банк, який переводить (рамбурсує) їх іноземному банку, акцептувати тратту, після чого останній оплачує її експортерові у встановлений термін. У багатьох, в першу чергу англосаксонських країнах, часто застосовується фінансування фірмових кредитів за допомогою акредитивної форми розрахунків. У цьому випадку банк імпортера оплачує товар (або акцептує вексель) замість імпортера проти наданих банком експортера документів про відвантаження товарів, тим самим кредитуючи імпортера.

Банківські кредити імпортерам надаються зазвичай під товари, що знаходяться в дорозі (під забезпечення транспортних документів - коносамент, залізнична накладна та ін.) Або під товари або товарні документи вже в країні-імпортері.

Акцептні кредити надаються великими банками як своїм, так і іноземним експортерам. Наприклад, до Першої світової війни, коли світовим фінансовим центром був Лондон, найбільші лондонські банки обслуговували зовнішню торгівлю не тільки Англії, але й інших країн. Після Другої світової війни великі масштаби придбали акцептні операції американських банків.

В даний час відбувається своєрідний поділ функцій між банківським і фірмовим кредитуванням. Перше зосереджується головним чином на наданні великих середньо- і довгострокових кредитів, а другому відводиться сфера короткострокових товарних угод на невеликі суми.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук