Пряме бюджетне фінансування

Бюджетні кошти, як каже історія, є основою фінансування інформаційно-консультаційних служб (особливо в періоди їх формування, становлення і початкового розвитку). За рахунок державних коштів здійснюються такі роботи: 1) створюється матеріально-технічна база служби; 2) формується методична, науково-дослідна та інформаційна база служби; 3) здійснюється широкомасштабна первинна підготовка консультантів і фахівців служби; 4) створюється інформаційна мережа і система взаємозв'язків з усіма організаціями-учасниками (науково-дослідні інститути, інформаційно-обчислювальні центри, лабораторії, торгові організації і оптові ринки, приватні консультаційні фірми і т.д.).

Пряме бюджетне фінансування здійснюється з спеціально виділеного рядка бюджету відповідного рівня.

Бюджети різних рівнів по відношенню до ІКС виконують різні функції.

 • 1. За рахунок загальнонаціонального (федерального) бюджету здійснюються:
  • • програми розвитку АПК загальнонаціонального значення (продовольча безпека країни, охорона навколишнього середовища, конкурентоспроможність АПК), в яких служба бере участь, включаючи цільові комплексні програми розвитку самої ІКС;
  • • створення і розвиток матеріально-технічної бази федеральних органів управління службою, центральних інститутів служби;
  • • створення інформаційних комп'ютерних систем, а також оснащення регіональних служб необхідним системоутворюючим обладнанням;
  • • Розробка та актуалізація загальнонаціональних баз даних;
  • • підготовка і перепідготовка кадрів для ІКС федерального і регіонального рівнів.
 • 2. За рахунок коштів регіональних бюджетів здійснюються:
  • • програми розвитку АПК регіонів, в яких регіональні служби беруть участь, включаючи програми створення і розвитку самих регіональних служб (ідентифікація проблем і потреб АПК і безпосередньо товаровиробників, розробка та аналіз способів їх вирішення і т.п.);
  • • створення і розвиток матеріально-технічної та інформаційної бази регіональних (і частково районних) ІКЦ;
  • • Розробка та актуалізація регіональних баз даних, адаптація та поширення прикладних програмних продуктів;
  • • підготовка і перепідготовка кадрів ІКС районного (і частково регіонального) рівня;
  • • поточні витрати регіональних (частково районних) інститутів служби.
 • 3. За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюються:
  • • створення і розвиток матеріально-технічної та інформаційної бази районної служби (спільно з регіональним бюджетом);
  • • фінансування (за підтримки регіонального бюджету) поточних витрат районної служби.

Структура бюджетних коштів залежить від рівня бюджету. Чим вище рівень ієрархії (федеральний бюджет), тим вище частка капітальних вкладень у структурі бюджетних коштів. І навпаки, чим нижче рівень ієрархії (районний рівень), тим більше частка поточних витрат. У міру становлення і подальшого розвитку служби структура бюджетних коштів може змінюватися. Якщо на початку процесу, коли переважають капітальні витрати (рис. 6.1), основний фінансовий тягар лягає на федеральний (частково регіональний) бюджет, то в подальшому, коли зростає частка поточних витрат, їх фінансування здійснюється в більшій мерс з районного та регіонального бюджетів.

Динаміка структури витрат на створення і функціонування ІКС

Мал. 6.1. Динаміка структури витрат на створення і функціонування ІКС

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >