Методи фінансування інвестицій

Ті способи, якими залучаються кошти для інвестицій, називають методами фінансування інвестицій. Їх декілька, але основними вважаються самофінансування, акціонування, боргове фінансування і змішане.

Найбільш надійним методом фінансування вважається повне внутрішньо самофінансування, тобто фінансування інвестицій за рахунок власних джерел. Як розглядалося, основою для формування цих джерел є капітал і прибуток підприємства, а також амортизація і внутрішньогосподарські резерви. Самофінансування вважається найбільш надійним способом фінансування інвестицій, що дозволяє вирішувати проблему нарощування обсягів виробництва при одночасному збільшенні багатства власників підприємства. Але в довгостроковому періоді можливість і наслідки такого фінансування важко прогнозувати, і завжди обмежений обсяг інвестицій. Як правило, таке фінансування використовується лише в перші роки функціонування підприємства, коли воно ще не може широко користуватися банківськими кредитами. Надалі за рахунок власних коштів здійснюють дуже невеликі проекти, а при плануванні реконструкції виробництва або суттєвого його розширення неминуче доводиться користуватися позиковими коштами. Правда, іноді цю проблему частково можна вирішити через додаткову емісію акцій.

Можливості розвитку підприємств реалізуються, зокрема, тому, що в кожній країні існує боргової фінансовий ринок, який за допомогою різних інструментів дозволяє залучати додаткові кошти для інвестування. Але ці кошти потрібно повертати, це позикові кошти.

Найчастіше при пошуку коштів для інвестицій звертаються до банківського кредиту. Можливості використання такого кредиту, його обсяги і терміни визначаються рівнем відсотка за кредит, величиною відсотка по депозитах, рівнем інфляції в країні і очікуваннями змін в економіці.

По термінах кредитування кредити підрозділяються на короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 1 до 5 років) і довгострокові (більше 5 років). Інвестиції на підприємствах найчастіше вимагають середньострокових або довгострокових кредитів, у той час як банки зацікавлені у якнайшвидшому поверненні коштів і з більшою охотою дають короткострокові кредити. Для того щоб отримати довгостроковий кредит, необхідно подати в банк бухгалтерський баланс на останню звітну дату, звіт про прибутки і збитки та техніко-економічне обґрунтування проекту, яке підтверджує ефективність і окупність витрат по заходів.

В даний час підтвердження ефективності проекту надається у вигляді розробленого бізнес-плану з усіма розрахунками та обґрунтуваннями. Складання такого плану -досить трудомісткий процес, який оплачується за рахунок позичальника із засобів так званого пасивного капіталу, розмір якого може досягати 5-6% запитуваної суми. Представлений бізнес-план аналізується кредитором спільно з позичальником, так як кредитор може не представляти всій складності робіт і його потрібно переконати в розумності проекту. Виходячи з цього, набагато розумніше звертатися за таким кредитом до банків, що працюють з даною галуззю: це гарантує те, що банк дійсно розуміє, про що йде мова і розглядатиме проект, а не відскіпається відпискою, і, звичайно, заощадить час на узгодження умов договору.

Видача довгострокового кредиту дійсно зв'язана із значним ризиком, тому кредитування вимагає адекватного майнового забезпечення позики у вигляді застави і гарантій третіх осіб. Майно, що віддається в заставу, повинно бути оцінено ліцензованими оцінювачами, і його вартість повинна перевищувати суму кредиту. Це пов'язано з тим, що кредитор при видачі позики теж використовує не тільки власні, а й взяті в борг суми, тому в екстрених випадках при невиплаті боргу позичальником він буде змушений терміново продати заставлене майно за ліквідаційною ціною, яка значно нижче ринкової.

Після оцінки можливого ризику, оцінки платоспроможності позичальника та отримання гарантій банк приймає рішення про кредитування і оформляє кредитний договір, у якому обмовляється спеціальний, досить надійний механізм контролю за цільовим витрачанням отриманих кредитних коштів. У разі необхідності деякі умови кредиту згодом можуть бути за домовленістю змінені.

Кредити надаються найчастіше у формі позики. Термінова позика має чітко означений термін повернення, виплата проводиться по частинах: поквартально, по півріччях або щорічно. Погашення кредиту в основному може здійснюватися рівними частками за винятком останнього платежу, який більше за всіх інших.

Інша форма надання довгострокового кредиту - відкриття кредитної лінії. Як правило, такі лінії відкриваються для підприємств, які тривалий час співпрацювали з даним банком і довели надійність і акуратність при поверненні та обслуговуванні позик. Кредитні лінії припускають, що протягом певного часу (як правило, не більше року) позичальник в міру необхідності може користуватися позиками банку на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією проекту. Кредитна лінія може бути відновлюваної і невідновлюваної.

Відновлювана кредитна лінія необхідна, коли позичальник відчуває постійну потребу в оборотних коштах, тому взявши на ці цілі кредит і погасивши його, може через якийсь час отримати новий кредит. Заборгованість змінюється хвилеподібно, і завжди на позиковому рахунку є непогашений залишок. Для банку є ризик, що цей залишок не буде погашений через скорочення обсягу продажів позичальником або з інших причин, але ці втрати будуть меншими, ніж якби він взяв відразу значну позику. Для скорочення цього ризику банк встановлює трохи більшу ставку, ніж по звичайній позиці, і вимагає від позичальника застави.

Непоновлюваний кредит відкривається для оплати ряду поставок протягом певного часу, і після вичерпання ліміту та погашення позики кредитні відносини закінчуються.

Для підприємств, діяльність яких пов'язана з сезонними циклічними коливаннями, можливе відкриття сезонної кредитної лінії. У таких підприємств періодично виникає потреба в додаткових оборотних коштах, яка може задовольнятися за рахунок отримання кредиту. Цей кредит погашається по закінченні циклу і реалізації продукції.

Російські банки при видачі кредитів намагаються дотримуватися певних умов. Кредити в першу чергу надаються експортно-орієнтованим виробництвам за умови рентабельності проекту не менше 15%. Проект повинен мати хороші перспективи отримання доходів в іноземній валюті, безпечний для навколишнього середовища і стимулювати подальший розвиток російської економіки. І обов'язково власні кошти позичальника повинні перевищувати 30% 'повної вартості проекту.

Довгостроковий банківський кредит поки що не отримав в Росії достатнього розвитку. Причини криються в недостатньому розвитку самої банківської системи - велике кількість невеликих банків, у яких іноді просто не вистачає коштів на такі кредити. Крім того, довгостроковий кредит завжди пов'язаний з підвищеним ризиком, а система страхування таких ризиків теж слабо розвинена. У зв'язку з ці банки воліють кредитувати посередницькі та торгово-закупівельні операції, ризик по яких мінімальний, а доходи значно вище банківських відсотків. У свою чергу, підприємства, що бажають отримати довгостроковий інвестиційний кредит, далеко не завжди можуть дати необхідну банком забезпечення такого кредиту, що також не сприяє розвитку інвестиційної діяльності.

Є ще один спосіб отримання кредиту у банку - це кредитування з використанням векселів. Вексель - це цінний папір, що підтверджує зобов'язання векселедавця сплатити певну суму в передбачений векселем термін. При використанні векселів можливі наступні варіанти отримання кредиту. Інвестор може використовувати таку операцію, як облік векселів у банку. У цьому випадку банк купує векселі з дисконтом і стає повним їх власником, що дозволяє йому через певний час пред'явити векселі до оплати і повернути гроші, віддані інвестору. Векселі можуть бути не тільки продані, але і віддані в заставу. У цьому випадку позичальникові оформляється спеціальний позичковий рахунок без встановлення строку або на строк до погашення векселя. У цей період можливе отримання кредиту у розмірі 50-90% вартості переданих векселів.

Альтернативою отриманню банківського кредиту може служити випуск облігаційної позики. Переваги такого боргового фінансування полягають в тому, що вони дають великі можливості для здійснення довгострокового фінансування - банки йдуть на це не дуже охоче. Отриманий в розпорядження капітал роздроблений між безліччю дрібних позичальників, і в результаті кожен з них не може відчутно втрутитися в діяльність компанії. Такі цінні папери легко продаються, так як вони забезпечені всіма активами підприємства і гарантують нехай невисокий, але стабільний дохід. На відміну від банківських кредитів терміни погашення встановлюються підприємством-позичальником, як правило, в день закінчення обігу позики, а це може бути і через 10, і через 15 років, отже, виплати можна виробляти в терміни, коли вкладені коштів вже освоєні і дають доходи .

Протягом часу здійснення довгострокового проекту інвестор може випускати інші позики під проекти більш швидкої окупності і з меншим ризиком, що дозволить йому сформувати певний інвестиційний портфель і оперативно керувати ним з урахуванням мінливої ринкової кон'юнктури.

Як правило, облігаційне запозичення у вигляді цільових позик, і кошти від розміщення таких облігацій призначені на фінансування оголошеного інвестиційного проекту. Частка такого фінансування проектів останнім часом зростає, так як воно більш вигідно для інвестора. Якщо ми згадаємо, що для отримання довгострокового кредиту необхідно готувати дорогий бізнес-план, доводити майбутню ефективність, мати 30% власних коштів і солідне забезпечення кредиту, то переваги будуть видні досить явно.

Інвестору не потрібно витрачати великі гроші і час на розробку бізнес-плану, кожному покупцеві облігацій не потрібно надавати майнове забезпечення - достатньо, що підприємство відповідає за погашення облігацій своїм майном перед усіма кредиторами.

Є ще одна перевага. Припустімо, інвестор розмістив довгостроковий позику, отримав гроші і почав здійснення проекту, але через 1-2 роки стає ясно, що здійснити його значно важче, ніж припускали, або він не дасть очікуваної віддачі. Починаються труднощі, в результаті яких позичальник не може своєчасно виплачувати встановлені відсотки. Власники облігацій, розуміючи, що виникають труднощі і не бажаючи збільшувати ризик, починають звільнятися від облігацій на вторинному ринку. І інвестор може за меншою ціною, ніж первісна скупити на цьому ринку свої облігації. Якщо ж виникають більш серйозні претензії до замовника, то кредиторам необхідно об'єднатися і відстоювати свої права. Але це складно, по-перше, тому, що претензій багато, по-друге, тому що у кожного свій індивідуальний інтерес і погодити їх непросто. Все це вимагає додаткових зусиль, коштів і головне - часу. Потрібен час, щоб об'єднатися, виробити загальні вимоги та подати позови. А за цей час позичальник може виправити ситуацію або знайти інший вихід з положення.

У Росії обсяг коштів для інвестицій, що залучаються через позики, в передкризові роки збільшувався досить швидко, причому середня тривалість обігу облігації становила 2-5 років і більшість облігацій були купонними, тобто виплати здійснювалися 2-4 рази на рік. Низький середній термін обігу облігацій визначається тим, що в Росії практично відсутні значні обсяги довгострокових інвестиційних ресурсів, а в інвесторів нетривала кредитна історія, вони не завжди вміють завойовувати довіру на ринку корпоративних облігацій. До недоліків такого інвестування потрібно віднести і те, що основними покупцями облігацій раніше виступають комерційні банки, роль інституціональних інвесторів незначна.

Нерідко при нестачі ресурсів інвестор може використовувати змішані методи фінансування, тобто комбінацію традиційних методів. Одночасно із залученням кредитних ресурсів здійснюється емісія акцій, випускаються облігаційні позики. Це дозволяє зібрати необхідні для фінансування проекту кошти. Особливо часто цей метод використовують, коли інвестиції вкладаються в інноваційні проекти, пов'язані з підвищеним ризиком, але і обіцяють великі перспективи в майбутньому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >