Простий інвестиційний аналіз

Простий інвестиційний аналіз дозволяє без проведення складних обчислень приблизно визначити важливі показники для розрахунку ефективності інвестицій на основі методу часткового бюджету. Розглянемо застосування даного методу на конкретному прикладі. Припустимо, сільськогосподарське підприємство планує придбати новий більш продуктивний зернозбиральний комбайн замість старого. Необхідно оцінити доцільність заміни.

Вихідна інформація:

 • 1) ціна нового комбайна з урахуванням доставки 1 400 000 руб .;
 • 2) можлива виручка від продажу старого комбайна 400 000 руб .;
 • 3) термін використання нового комбайна 8 років;
 • 4) на покупку нового комбайна береться кредит під 5% річних (з урахуванням часткової компенсації відсоткової ставки державою);
 • 5) позиковий капітал буде повертатися рівними частками, звідси сума заборгованості в перший рік дорівнює 1 000 000 руб., В останній рік - 0.

Розрахуємо приблизну суму відсотків, що сплачується в рік за кредит:

 • (1 000 000 + 0) / 2 = 500 000;
 • 500 000 × 5% = 25 000 руб. на рік.

Розрахуємо виплату основної суми позики в рік (приблизно термін повернення кредиту береться рівним терміну використання комбайна - 8 років):

1 000 000/8 = 125 000 руб. на рік.

Таблиця 8.7

Інвестиційний розрахунок ефективності заміни старого комбайна на новий методом часткового бюджету, руб.

Щорічний приріст надходжень

Щорічний приріст витрат

( A ) Додатковий дохід

Застосування нової техніки зменшує втрати зерна

(45 × 3600)

162 000

(С) Втрачений ( упущений ) дохід

Втрати від зберігання

45 т (5%)

8100

(В) Заощаджені витрати

Економляться витрати на ремонт техніки, споживання ПММ та ін.

20 000

(D) Додаткові витрати

Виплата кредиту і відсотків

Додаткове зберігання і транспортування 45 т × 350 руб. за 1 т

 • 150 000
 • 15 750

Загальні надходження + В)

182 000

Загальні втрати + D)

173 850

Разом орієнтовна щорічна виплата по кредиту становить 125 000 + 25 000 = 150 000 руб.

Складемо частковий бюджет заміни старого комбайна на новий (табл. 8.7).

Приймаємо вартість 1 т зерна рівній 3600 руб. Застосування нової техніки зменшує втрати зерна на 45 т щорічно.

Таким чином, щорічний чистий ефект від придбання нового комбайна складе 8150 руб.

Як випливає з наведених розрахунків, для застосування перелічених експрес-методів необхідний мінімум даних, які, як правило, легко доступні. Однак слід пам'ятати, що ці рішення можуть вважатися лише попередніми рекомендаціями. Прийняття остаточних рішень вимагає більш детальної інформації та глибокого аналізу, який уточнює висновки, отримані при використанні розглянутих методів.

Метод логічної схеми (Logical Framework)

При підготовці управлінських рішень і особливо при розробці, реалізації та оцінці різних проектів і програм необхідно структурувати проблему, на яку направлено готується рішення, систематизувати цілі і завдання, узгодити плановані дії і заходи. Для такого комплексного розгляду всіх питань конкретного проекту (програми розвитку) використовується спеціальний метод побудови логічної схеми (The Logical Framework, скорочено Logframe).

Основні результати процесу систематизації зводяться в таблицю, де вказані найбільш важливі аспекти проекту в логічному форматі: ієрархія цілей, об'єктивно перевіряються показники досягнення цілей і способи їх перевірки, можливі ризики і припущення (табл. 8.8).

Логічна схема - це спосіб представлення суті проекту. Глобальна мета, мета проекту, результати, заходи і причинний зв'язок між ними представлені систематично (вертикальна логіка). Скласти логічну схему можна лише після ретельного аналізу наявної інформації (проблеми, завдання і можливості).

На додаток до логічних взаємин між заходами, результатами, метою проекту і глобальною метою є зовнішні фактори (припущення і ризики), які впливають на успіх проекту, вони також включені в логічну схему.

Глобальна мета, мета проекту і кінцеві результати описані за допомогою об'єктивно перевіряються показників і джерел перевірки, необхідних для отримання інформації, за допомогою якої вони вимірюються. Крім того, в схемі вказуються основні ресурси (матеріальні, фінансові, трудові, інформаційні та ін.), Необхідні для здійснення проекту.

Таблиця складається з чотирьох колонок. Перша колонка - ієрархія цілей (див. Табл. 8.8).

Глобальна мета - мета вищого порядку, що не досягається в рамках проекту, але в досягнення якої проект вносить свій вклад. Передбачається, що і інші проекти, програми і заходи також внесуть свій вклад у виконання цієї мети.

Кінцева мета - сфера впливу проекту, мета конкретного проекту. Саме на її досягнення спрямований проект.

Кінцеві результати - результати на виході реалізації проекту, тобто перелік тих "досягнень", які в сукупності дають розшифровку мети проекту, або "продукти" виконаних заходів, в результаті комбінації яких буде досягнута мета проекту.

Дії - основні заходи, що вживаються для досягнення кінцевих результатів.

При формулюванні цілей необхідно дотримуватися кількох простих правил. В першу чергу мети різних рівнів повинні бути логічно взаємопов'язані. Зокрема, реалізація запланованих дій (нижня клітина першої колонки) повинна привести до отримання передбачуваних кінцевих результатів (клітина вище). У свою чергу, отримані кінцеві результати забезпечують досягнення кінцевої мети проекту. Λ в разі досягнення кінцевої мети проекту повинен забезпечуватися внесок проекту в глобальну мету більш високого порядку.

У процесі ідентифікації цілей в ієрархічній системі необхідно відрізняти причини від наслідків. В силу обмеженого обсягу логічної схеми (зазвичай не більше двох сторінок) слід використовувати прості і лаконічні формулювання, сильні дієслова дії.

Таблиця 8.8

Формат подання інформації в логічній схемі

ієрархія цілей

Об'єктивно перевіряються показники

способи перевірки

Припущення і ризики

Глобальна мета - мета вищого порядку, в досягнення якої проект вносить свій вклад

Заходи з перевірки ступеня досягнення глобальної мети

Джерела даних для перевірки значень об'єктивно перевіряються показників на рівні глобальної мети

(Зазвичай нс заповнюється)

Кінцева мета - мета, безпосередньо на досягнення якої спрямований даний проект

Заходи з перевірки досягнення кінцевої мети

Джерела даних для перевірки значень об'єктивно перевіряються показників на рівні кінцевої мети

Зовнішні фактори (допущення і ризики), необхідні для досягнення глобальної мети

Кінцеві результати. Результати на виході реалізації проекту

Заходи з перевірки досягнення кінцевих результатів

Джерела даних для перевірки значень об'єктивно перевіряються показників на рівні кінцевих результатів

Зовнішні фактори (допущення і ризики), необхідні для досягнення кінцевої мети проекту

Дії - основні заходи, що вживаються для досягнення кінцевих результатів

Ресурси, необхідні для виконання дій. бюджет проекту

Джерела даних для перевірки значень об'єктивно перевіряються показників на рівні дій

Зовнішні фактори (допущення і ризики), необхідні для досягнення кінцевих результатів

Друга колонка таблиці - об'єктивно перевіряються показники.

У трьох верхніх клітинах колонки ми маємо справу з вимірювачами перевірки досягнення глобальної мети, мети проекту та кінцевих результатів, тобто з тими показниками, за допомогою яких можна визначити, чи досягнуто (або до якої міри досягнуті) цілі і чи виконані завдання. Заходи з перевірки необхідні в ході моніторингу і кінцевої оцінки результатів проекту. Об'єктивно перевіряються показники повинні виражатися в термінах кількості, якості, часу і місця.

У нижній клітці другий колонки вказуються матеріальні, фінансові, трудові та інші ресурси, необхідні для виконання запланованих заходів, а також сумарний бюджет проекту.

Третя колонка - способи перевірки, які вказують, де і в якій формі можна знайти інформацію про фактичному значенні об'єктивно перевіряються показників, що підтверджує ступінь досягнення глобальної мети, кінцевої мети проекту, результатів і дій.

Четверта колонка - припущення і ризики.

Існують зовнішні чинники, які знаходяться за межами проекту і не піддаються безпосередньому впливу, але які необхідно досліджувати і враховувати в процесі досягнення кінцевих результатів заходів, цілі проекту і глобальної мети.

Припущення - це відповідь на питання: "На які зовнішні чинники не впливає проект, але які можуть вплинути на його виконання і довгостроковий успіх?"

Зв'язок між досягненням цілей і припущеннями

Мал. 8.4. Зв'язок між досягненням цілей і припущеннями

У логічній схемі спостерігається тісний зв'язок між цілями різного рівня і відповідними припущеннями (рис. 8.4). Цю схему потрібно читати наступним чином:

 • Якщо заплановані дії та заходи виконані І при цьому реалізуються відповідні припущення, Тоді будуть отримані необхідні кінцеві результати;
 • Якщо кінцеві результати отримані І при цьому виконуються припущення нa цьому рівні, Тоді досягається мета проекту;
 • Якщо реалізована кінцева мета І при цьому виконуються припущення на цьому рівні, Тоді буде забезпечений внесок проекту в досягнення глобальної мети.

Розглянемо як приклад логічну схему проекту впровадження нової технології виробництва продовольчого зерна в одному з регіонів Росії (табл. 8.9). Згідно з умовами даного проекту передбачається масштабне впровадження нової технології виробництва пшениці твердих сортів. Нова технологія включає наступні основні елементи: закупівлю тракторів, зернозбиральних комбайнів, сільськогосподарських машин, автотранспорту та обладнання з доопрацювання зерна, будівництво додаткових зерносховищ та елеваторів. В результаті впровадження нової технології по крайней мере в половині сільськогосподарських підприємств регіону планується збільшення обсягів виробництва продовольчого зерна в регіоні в цілому мінімум па 20% в порівнянні із середнім рівнем, досягнутим за останні три роки.

Таким чином, даний інструмент дозволяє системно і логічно вибудувати дерево цілей і завдань проекту (програми), встановити причинно-наслідковий зв'язок між ними, вказати можливості перевірки досягнення поставлених завдань, а також виявити фактори і умови, які входять в проект, але які можуть вплинути на його успішність. Логічна схема допомагає вибудувати і краще сформулювати ідеї та викласти їх в ясній і стандартизованої формі. Це її єдине призначення. Логічна схема підвищує надійність виявлення суперечностей і упущень при розробці проекту, але сама по собі не може виправити їх. Вона є одним з інструментів поліпшення процесу планування.

Проте яким би гарним не був інструмент, сам по собі він не може гарантувати успішні результати. Багато що залежить від наявних знань і навичок тих людей, які його використовують.

Розглянуті "прості" методи підготовки управлінських рішень надають досить великі можливості для консультування товаровиробників по досить широкому спектрі економічних проблем.

Таблиця 8.9

Логічна схема проекту впровадження нової технології виробництва продовольчого зерна в регіоні (умовний приклад)

ієрархія цілей

Об'єктивно перевіряються показники

способи перевірки

Припущення і ризики

Глобальна (стратегічна) мета: підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників регіону

Вимірювачі і досягнення стратегічної мети: підвищення економічних і фінансових показників діяльності галузі сільського господарства

Загальноросійські статистичні збірники

Проект має на меті (тактична мета): істотне підвищення виробництва продовольчого зерна в регіоні за рахунок масштабного впровадження нової технології вирощування

Умови, які доводять досягнення тактичної мети: збільшення обсягів виробництва продовольчого зерна в регіоні в середньому в 2006-2008 рр. мінімум на 20% в порівнянні із середнім в 2003-2005 рр.

Регіональний щорічний статистичний бюлетень

Зростання виробництва зерна та його якості супроводжується зниженням витрат на одиницю продукції

Кінцеві результати:

 • • створена матеріально-технічна база для впровадження нової технології;
 • • підготовлені кадри агрономів і механізаторів

Умови, які доводять досягнення кінцевих результатів:

 • • в 50% господарств регіону в першому році проекту не менше 1/2 площі зернового клину зайнято новою технологією;
 • • всі вимоги нової технології виконуються в господарствах в повному обсязі

і з запланованим якістю

 • • Річні звіти господарств-учасників.
 • • Результати моніторингу ходу реалізації проекту
 • • Заявлені параметри нової технології відповідають дійсності.
 • • Хоча б в одному з перших років проекту немає посухи

Заходи (дії)

 • 1.1. Закупівля техніки і обладнання для нової технології, а також додаткових транспортних засобів.
 • 1.2. Введення додаткових потужностей первинної обробки зерна в господарствах регіону, ємностей зерносховищ та елеваторів.
 • 2.1. Підбір кадрів агрономів і механізаторів в господарствах для подальшого навчання застосуванню нової технології в проекті.
 • 2.2. Проведення серії семінарів з навчання агрономів особливостей нової технології.
 • 2.3. тренінг механізаторів

ресурси

 • 1. Відповідно до вимог технології для 50% господарств регіону в першому році проекту:
  • • закуплені трактори, сільськогосподарські машини, до початку весняно-польових робіт на Х1 млн руб .;
  • • закуплені зернозбиральні комбайни, автотранспорт та обладнання з доопрацювання зерна до початку збирання зерна

на Х2 млн руб .;

 • • побудовані сховища до початку збирання зерна на Х3 млн руб.
 • 2. Навчені кадри господарств, що беруть участь в проекті:
  • • головні агрономи всіх господарств регіону підвищили кваліфікацію і вивчили особливості нових технологій в січні - лютому першого року проекту на Х4 млн руб .;
  • • механізатори (по N чол. В кожному господарстві) пройшли підготовку до розпочато весняно-польових робіт в першому році проекту на Х5 млн руб.
 • • Тендерна документація по закупкам техніки.
 • • Договори і товарнотранспортна накладні на поставку техніки.
 • • Акти здачі-приймання будівельних робіт.
 • • Бухгалтерська звітність.
 • • Сертифікати

та інші документи,

підтверджують

навчання

 • • Куплена техніка та обладнання відповідають вимогам нової технології.
 • • Навчені кадри агрономів і механізаторів не покидають господарства, які беруть участь в реалізації проекту
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >