"Блакитна кошик" СОТ

Крім заходів "зеленої скриньки", від зобов'язань щодо зменшення внутрішньої підтримки національного сільського господарства виключені такі види субсидій, як прямі виплати за програмами обмеження виробництва ( "блакитна кошик" СОТ).

Відповідно до п. 5 (а) ст. 6 Угоди прямі виплати за програмами обмеження виробництва не підпадатимуть під дію зобов'язань щодо зменшення внутрішньої підтримки, якщо:

  • (I) такі виплати прив'язані до конкретних площ та врожаїв ; або
  • (II) такі виплати здійснюються на 85% або менше від базового рівня виробництва; або
  • (III) виплати на худобу здійснюються виходячи з фіксованою чисельності поголів'я.

Заходи "блакитної кошика" за своєю спрямованістю і за змістом близькі до заходів "зеленої скриньки", що визначаються вище п. 9-10 дод. 2 до Угоди. Ці заходи тривалий час активно використовувалися економічно розвиненими країнами з метою запобігання надвиробництва сільськогосподарської продукції.

"Жовта кошик" СОТ

Розрахунок вартісних обсягів "кошиків" проводиться в СОТ в масштабах всієї країни за результатами календарного (торгово-фінансового) року.

СОТ виходить з того, що всі бюджетні сільськогосподарські витрати поточного календарного року, які НЕ відповідають критеріям "зеленої" і "блакитний" кошиків, слід направляти в "жовту кошик". Але перед цим вони повинні пройти через "фільтр" dc minimis.

Відповідно до п. 4 (а) ст. 6 Угоди рівні внутрішньої підтримки, іменовані на робочій мові СОТ заходами de minimis, не включаються до підсумкової суми "жовтої скриньки" і не підлягають скороченню у випадках:

  • а) якщо внутрішня підтримка, пов'язана з конкретним продуктом, не перевищує 5% від загальної вартості його виробництва протягом відповідного року;
  • б) якщо внутрішня підтримка, НЕ пов'язана з конкретними продуктами, не перевищує 5% від загальної вартості сільськогосподарської продукції, виробленої в країні протягом відповідного року.

Так званий 5% -ний бар'єр встановлений СОТ для економічно розвинених країн. Для країн, що розвиваються-учасниць відповідно до п. 4 (b) ст. 6 Угоди мінімальна процентна частка по справжньому показником становить 10%.

Як уже підкреслювалося раніше, терміни "жовта", "зелена", "блакитна" кошика, de minimis вживаються на робочій мові СОТ. Мовою ж офіційних документів СОТ терміну "жовта кошик" відповідає показник Current Total Aggregate Measurement of Support - "поточна загальна агрегована міра підтримки " ( "поточна загальна АМП"). Алгоритм розрахунку цього показника представлений на рис. 10.1.

Алгоритм розрахунку поточної загальної АМП ( "жовтої скриньки") в умовах членства країни в СОТ

Мал. 10.1. Алгоритм розрахунку поточної загальної АМП ( "жовтої скриньки") в умовах членства країни в СОТ

* ВП с / г - валова продукція сільського господарства в поточних цінах.

По суті справи, обсяг de minimis є в цілому четверту корзину СОТ і третю (поряд з "зеленої" і "блакитний"), що не потрапляє під режим обмежень. (На жаль, дана обставина досі не враховується у багатьох аналітичних матеріалах і відомчих документах, опублікованих у вітчизняних виданнях та мережі Інтернет. У кінцевому рахунку дана методична необізнаність не сприяє прийняттю адекватних рішень за напрямками, форм і механізмів державної підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників у умовах членства країни в СОТ.)

За правилами СОТ рівень поточної загальної АМП в кожному календарному (торговому, фінансовому році) не повинен перевищувати гранично допустимий рівень АМП, розрахований з використанням показника Base Total Aggregate Measurement of Suppor - "базової загальної агрегованої заходи підтримки" ( "базової загальної АМП"),

Значення базової загальної АМП розраховується за узгодженим вихідного (базового) періоду і служить в якості орієнтира, точки відліку при визначенні гранично допустимого рівня АМП ( "жовтої скриньки") в кожному поточному році.

Для країн, які стояли біля витоків створення СОТ, при обчисленні показника базової загальної АМП в якості вихідного (базового) періоду було визначено період 1986-1988 рр. Що ж стосується приєднуються до СОТ країн, то визначення для них базового періоду - предмет окремих переговорів в рамках проблематики приєднання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >