Господарське право

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ Механізм управління як складна категорія Системний характер комплексного механізму. Синтез правового механізму з механізмами має іншу природу Принципи формування комплексного механізму. мотиваційний механізм Економічний механізм Організаційний механізм Правовий механізм Комплексний характер господарського праваКоротка характеристика системи права та її підсистем - галузей права Принципи, методи і джерела господарського права СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ Суб'єкти господарських відносин. Виникнення і захист їхніх громадянських прав і обов'язків Підприємництво і підприємницьке поведінка Підприємство чорному ринку Підприємницькі реакції і маркетинг Мотиви та функції підприємницького ризику Організаційно-правові форми та особливості способу дії організацій Форми підприємництва без утворення юридичної особи Спільна підприємницька діяльність у формі простого товариства Правові основи комерційної концесії (франчайзингу)Сутність франчайзингуОсновні положення законодавства про комерційну концесіюОбов'язки і відповідальність правовласникаОбов'язки користувачаОбмеження прав сторінУкладення договору на новий термін РЕЧОВІ І ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНІ ПРАВА В ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ Право власності та інші речові праваЗміст права власностіПридбання права власностіПрипинення права власностіЗагальна власністьЗахист права власності та інших речових прав Зобов'язальне право в господарських правовідносинах Виконання обов "язків Забезпечення виконання зобов'язаньНеустойкаЗаставаУтриманняПорукаБанківська гарантіяЗавдаток Зміна осіб у зобов'язанні Відповідальність за порушення зобов'язань. припинення зобов'язань Угода і договір як основа господарських зобов'язань Угоди і представництвоНаслідки недійсності угодПредставництвоКомерційне представництво Господарський договірЦіна виконання договоруПублічний договірДоговір приєднанняПопередній договірДоговір на користь третьої особиОфертаУкладення договору в обов'язковому порядкуУкладення договору на торгах Довірче управління майном АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТА ОБ'ЄДНАНЬ Особливості предмета і методу акціонерного права Акціонерне товариство Правове становище акціонерного товаристваФілії та представництваКласифікація акціонерних товариствОсновне і дочірнє суспільстваОсновне і залежне суспільстваСестринська суспільствоВідкриті та закриті акціонерні товариства Створення, реорганізація та ліквідація акціонерного товариства Статутний капітал та акції товариства Дивідендна політика і виплата дивідендівФінансове сигналізуванняКритерії дивідендної політикиПриклади дивідендної політикиПравила прийняття рішення про виплату дивідендів Придбання та викуп товариством розміщених акцій Висновок великих угод і угод,Зацікавленість в скоєнні суспільством угоди Управління суспільством Інтеграція виробництва і концентрація капіталу Закономірності способу дії акціонерної компанії Багаторівневі компаніїФорми акціонерних компаній Особливості правового становища і перспективи створення і розвитку народних підприємств Створення народного підприємства і формування його статутного капіталуДоговір про створення НПВикуп надлишкової кількості акцій Модель розподілу акціонерної власності народного підприємства Статутний капітал та акції народного підприємстваАкціїЛевередж фірмиПрийнятна ступінь левереджаВартість акційФормування статутного капіталуЗбільшення статутного капіталуРух акційВиплата дивідендівЗахист прав акціонерів Управління народним підприємствомОргани управлінняОсобливості розробки статуту народного підприємства Фактори, що визначають доцільність і можливість створення народних підприємств Посилення мотивів високоякісного продуктивної праці і мотивів господарюванняМотивація праціМотивація господарюванняСтратегія мотивації ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОФІРМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття і основні положення корпоративного права Корпоративні правові норми в статуті акціонерного товариства Побудова системи управління підприємством на основі корпоративних правових норм Організована модель системи управління підприємством як об'єкт корпоративного правового регулювання Структура системи управління Цільові та програмно-цільові підсистемиПрограмне управлінняПоєднання цільового та програмного управління Функціональні підсистеми. Дерево функцій управлінняЗагальні функції управління і цикл управлінняКонкретні і спеціальні функції управлінняСклад і характеристика функціональних підсистем Розробка оргпроекта системи управління підприємствомМетодичні основи проектування системи управлінняМакет системи функціонально-цільового управлінняКорпоративні норми системи управлінняВідповідальність в системі управлінняПовноваження в системі управлінняАлгоритм розробки оргпроекта системи управління (СУ) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І ТОРГОВОГО ОБОРОТУ ВИРОБНИЧИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА Купівля-продаж Реакція підприємства на кон'юнктуру ринкуРинкове ціноутворенняЗміна ринкової рівновагиРеакція підприємства на кон'юнктуру ринку Товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарівСвідоцтво на товарний знакВиключне право на товарний знакЗагальновідомий товарний знакОсобливості колективного товарного знакаПраво використання товарного знака, що надається ліцензійним договоромРозпорядження товарним знакомНайменування місця походження товаруВідповідальність за незаконне використання коштів індивідуалізації Договір купівлі-продажуТара та упаковкаСтрахування товаруЗбереження права власності за продавцем Договір міни Договір міжнародної купівлі-продажуПоняття договору міжнародної купівлі-продажуДжерела правового регулювання договору міжнародної купівлі-продажуБазисні умови поставкиЗміст договору міжнародної купівлі-продажу товарів Поставка товарів Договір поставкиПеріоди і порядок поставки товарівДоставка товарівУхвалення товарів покупцем Поставка товарів для державних і муніципальних потребВідмова покупця від укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потребВиконання державного або муніципального контракту і його оплатаВідшкодування збитків, завданих у зв'язку з виконанням або розірванням державного (муніципального) контрактуВідмова державного (муніципального) замовника від товарів, поставлених за державним (муніципальним) контрактом Торговий оборот виробничих активів підприємства Підприємство як об'єкт права Купівля-продаж нерухомості Продаж підприємства (майнового комплексу) Правові основи організованих торгів на товарному і фінансовому ринкахБіржаУчасники торгівПовноваження федерального органу виконавчої влади в галузі фінансових ринківАдміністративна відповідальність за порушення законодавства про організовані торгах Законодавство про рекламу. Федеральний закон "0 рекламі"КонтррекламаВідповідальність за порушення законодавства про рекламу ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА Державна науково-технічна політика та правове регулювання відносин у сфері наукової і науково-технічної діяльності Науковці та наукові організації Організація і принципи регулювання наукової (науково-технічної) діяльності Формування і реалізація державної науково-технічної політики Конкурентність і кооперативность поведінки розробників науково-технічних нововведень Вибір кращих мотивів в різних ситуаціях Мотиви кооперації в умовах конкуренції Інтеграція науково-технічного і виробничого потенціалів Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робітОбов'язки виконавцяОбов'язки замовникаНаслідки неможливості продовження або досягнення результатів науково-дослідних робітВідповідальність виконавця за порушення договору Патентування і ліцензування об'єктів промислової власностіПатентоспроможність винаходиПатентоспроможність корисної моделіАвторствоВласник патенту, його вдачі і обов'язкиПорушення виключного праваПраво попереднього користуванняПраво послепользованіяДоговір про відчуження виключного праваОтримання патенту ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття капіталу та інвестицій Механізми інвестування в розвиток виробництва Системні завдання технічного розвитку виробництва Пріоритетність завдань технічного розвитку при різних підприємницьких реакціях Диференціація інвестиційних механізмів за рівнями науково-технічного розвитку виробництва і радикальності нововведень Правові основи інвестиційної діяльностіДержавне регулювання інвестиційної діяльностіЗдійснення державних капіталовкладеньРегулювання інвестиційної діяльності органами місцевого самоврядуванняГарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності Правове регулювання іноземних інвестиційСутність проблемиМожливі стратегії учасників інвестиційного процесуПравовий режим інвестиційної діяльності та його гарантіїГарантії від несприятливої ​​зміни законодавстваОбов'язок дотримання добросовісної конкуренції Захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку емісійних цінних паперівПідвищення відповідальності емітента, незалежного оцінювача і аудитораПроведення публічних слуханьПриписи федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперівАдміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства в сфері ринку цінних паперівЗахист прав та інтересів інвесторів в судовому порядкуКомпенсаційні фондиГромадські об'єднання інвесторів ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Позикові і кредитні відносини Договір позики Кредитний договір Факторинг Вексельний обігВексельСхема переказного векселя Правові та організаційно-економічні особливості фінансової оренди (лізингу) Основні поняття, предмет і суб'єкти лізингу Форми, типи і види лізингу Лізингова угода і її правові основи Економічні основи лізингуЗастосування механізму прискореної амортизації предмета лізингу Міжнародний лізингКонвенція УНІДРУА Державна підтримка лізингової діяльності Складське свідоцтвоПрава власника подвійного складського свідоцтва Регулювання майнового страхування Правовий інститут майнового страхуванняСтрахування відповідальності за заподіяння шкодиСтрахування відповідальності за договоромСтрахування підприємницького ризикуОбов'язкове страхуванняДоговір страхуванняІстотні умови договору страхуванняПраво страховика на оцінку страхового ризикуСтрахова сумаМайнове страхування від різних страхових ризиківСострахованиеСтрахова премія та страхові внескиЗаміна застрахованої особи та вигодонабувачаДія договору страхуванняНаслідки збільшення страхового ризикуПерехід до страховика прав страхувальника на відшкодування збитку (суброгация)Перестрахування Організація страхової справиСтраховикиСтрахові агенти і страхові брокериСтрахові актуаріїОб'єднання суб'єктів страхової справиЗабезпечення фінансової стійкості страховиків Правове регулювання виробничо-технічної діяльності ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ І РИНКАХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Механізм конкуренціїПоняття конкуренціїБагатофакторний характер конкуренціїМоделі ринкуПриклад розрахунку індексу ЛіндаВзаємозалежністьСпільні діїМонополія і монополістична конкуренціяМонопольні ціниМонополістична діяльністьМотиваційний підхід до конкуренціїРефлексивне взаємодіяЗакони конкуренції в соціально-орієнтованої ринкової економікиКерівний принцип конкурентної політики держави Конкуренція і якість продукції Взаємозамінність кількості і якості продукції в задоволенні потреб Конкурентоспроможність товару Інноваційна активність і конкурентоспроможність Прояви монополістичної діяльності та її обмеження Визначення домінуючого положення підприємства на товарному ринкуБар'єри входження конкурентів у розглянутий ринок і величина витрат на входженняДинамічні зміни на ринку і оцінка домінування господарюючого суб'єктаРетроспективний аналіз Обмеження монополістичної діяльності законодавством Форми недобросовісної конкуренції Антимонопольні органи та їх діяльність Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства Аналіз конкурентного середовища на товарних ринках Продуктові межі товарного ринку Склад продавців і покупців.Визначення складу продавців і покупцівГеографічні межі товарного ринку Визначення обсягу товарних ресурсів ринку і частки господарюючого суб'єкта на ринку Структура товарного ринкуКількісні показникиПоказники ринкової концентраціїЯкісні показники Регулювання структури товарних ринків Відкритість ринку для міжрегіональної та міжнародної торгівлі Ринковий потенціал господарюючого суб'єкта Захист конкуренції на ринку фінансових послуг Домінуюче становище фінансової організації Контроль за неправомірними угодами фінансових організацій Державний контроль за концентрацією капіталу на ринку фінансових послуг ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕСПРОМОЖНОСТІ І ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА Ознаки неспроможності (банкрутства) Учасники справи про банкрутство Причини банкрутства і способи його попередження Вибір пріоритетних напрямів відновлення та підвищення віддачі факторів виробництва Формування раціональної структури асортименту Роль соціального і організаційного потенціалу підприємства в його оздоровленніМотивація праціМотивація господарюванняОрганізаційний потенціалОцінка синергізму Оптимізація ринкової стратегії і вибір конкурентних позицій на ринкуРівень стратегічних капіталовкладеньМайбутня ефективність діючої стратегіїПотенціал компаніїВибір позиції в конкуренціїЕкономічні чинникиПолітичні факториРинкові факториВиробничо-технологічні чинникиКонкурентні чинникиМіжнародні чинникиСоціальні чинники Розгляд справ про банкрутство в арбітражному суді Процедури банкрутства Спостереження Фінансове оздоровлення Зовнішнє управління Конкурсне виробництво Мирова угода ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ Податок як економічна і правова категорія Юридичні ознаки податку. Податки та збори Функції оподаткування Податковий тягар (податковий гніт)Коефіцієнт еластичності податків Економічні принципи оподаткування Прямі та непрямі податки Законодавство про податки і збориПравовідносини, що регулюються податковим законодавствомДія актів податкову законодавства в часіВизначення невідповідності актів податкового законодавства НК РФДія міжнародних договорів Правова база податкової системи Загальна характеристика системи податків і зборівЗагальні умови встановлення податків і зборівПорядок обчислення податку Платники податків та інші учасники податкових правовідносинЗовнішність платника податківПрава і обов'язки платника податківПодаткові агентиКонсолідована група платників податківПодаткове представництво Об'єкти оподаткуванняРеалізація товарів, робіт або послугПринципи визначення ціни Виконання обов'язків по сплаті податків і зборівОбов'язок по сплаті податків і зборівВиконання обов'язку зі сплати податку або зборуСтягнення податку з банківського рахунку організаціїСтягнення податку за рахунок іншого майна платника податків (податкового агента) - організації, індивідуального підприємцяВиконання обов'язку зі сплати податків і зборів при ліквідації організації Зміна термінів сплати податків Податкова декларація та податковий контрольОблік платників податківАкт податкової перевіркиВинесення рішення за результатами розгляду матеріалів податкової перевіркиСтягнення податкових санкцій
 
Наст >