Реєстрація кандидатів

Перевірка документів. Виборча комісія протягом 10 днів з дня прийняття документів для реєстрації кандидата, списку кандидатів зобов'язана перевірити відповідність порядку висунення кандидата, списку кандидатів вимогам законодавства про вибори, дотримання порядку збору підписів, оформлення підписних листів, достовірності відомостей про виборців і підписів виборців, зібраних на підтримку кандидата, списку кандидатів.

Відповідна виборча комісія для проведення перевірки достовірності поданих відомостей своїм рішенням створює робочі групи з числа членів виборчої комісії, працівників її апарату, залучених фахівців. До такої перевірки можуть залучатися члени нижчестоящих виборчих комісій, експерти з числа фахівців органів державної влади, державних органів, органів місцевого самоврядування. Для встановлення достовірності даних, розміщених в підписних листах відомостей виборчі комісії мають право використовувати Державну систему реєстрації (обліку) виборців, а також ГАС "Вибори". Відомості про результати перевірки, отримані по каналах зв'язку ГАС "Вибори" і підписані електронним цифровим підписом голови відповідної виборчої комісії, можуть бути підставою для визнання підписів виборців недійсними. Хоча на практиці виникають складнощі з отриманням електронного цифрового підпису саме голови відповідної комісії. На практиці списки виборців складаються територіальними виборчими комісіями, і тільки в територіальних виборчих комісіях є комплекси ГАС "Вибори", тому може бути надана лише електронний підпис голови відповідної територіальної комісії. При цьому електронний підпис існує не у кожного голови територіальної комісії. Подібна ситуація робить дану норму закону нездійсненним. На нашу думку, достатньою підставою для визнання підписів недійсними може бути звичайна підпис голови відповідної комісії.

Участь кандидата у виявленні відомостей

Кандидат, виборче об'єднання в разі самостійного виявлення відсутності в поданих ними документах відомостей, необхідних для повідомлення про висунення і реєстрації кандидата, списку кандидатів або недотримання вимог закону щодо оформлення таких документів, не пізніше ніж за день до дня розгляду питання про реєстрацію кандидата, списку кандидатів вправі: уточнювати і доповнювати відомості (кандидат - про себе, виборче об'єднання - про висунутому їм кандидата, висунутих їм кандидатів), що містяться в документах (за винятком підписних листів з підписами виборців), представлених в виборчу комісію для повідомлення про висунення кандидата (списку кандидатів ) і їх реєстрації; виправляти недоліки в оформленні документів, необхідних відповідно до законодавства для повідомлення виборчої комісії про висунення і для реєстрації кандидата, списку кандидатів, за винятком підписних листів, аж до заміни документів, оформлених з порушенням вимог законодавства. Кандидат, уповноважені представники виборчих об'єднань вправі також здійснювати зазначені дії при необхідності уточнення відомостей про кандидата (про кандидатів зі списку кандидатів), в тому числі в разі фактичного зміни раніше представлених відомостей (наприклад, місця роботи, адреси місця проживання і т.д.) .

Якщо кандидатом, виборчим об'єднанням самостійно не здійснені подібні дії і за результатами перевірки документів виявлено обставини, що вказують на наявність підстав для відмови в реєстрації кандидата, списку кандидатів, то виборча комісія забезпечує дотримання такої процедури.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >