Особливості ціноутворення в капітальному будівництві

Основні витрати в процесі реалізації інвестиційних проектів припадають на здійснення робіт з капітального будівництва. У зв'язку з цим вартість проекту багато в чому залежить від тих цін, які існують на будівельно-монтажні роботи. У зв'язку з переходом України до ринкової економіки ціноутворення в будівельному комплексі теж здійснюється на ринкових принципах. Воно грунтується на єдиних для всіх галузей принципах цінової політики, але в той же час має відмінні риси

Викликані ці особливості різноманіттям будівельної продукції. Кожен об'єкт капітального будівництва в певній мірі неповторний, навіть у типових проектів є відмінності, так як вони прив'язуються до конкретної місцевості. Крім того, впливають на витрати при здійсненні будівельних робіт і різні природно-кліматичні умови, можливості освоєння відведеної ділянки землі. Природою кліматичні умови будівництва, яке завжди йде на відкритому повітрі, припускають різну оплату праці та утримання персоналу Отже, кожен з типових об'єктів може мати свою індивідуальну ціну.

Виробничий цикл у будівництві охоплює тривалий період часу. В умовах інфляції ця особливість веде до того, що проектна ціна, як правило, не збігається з фактичною Тому учасники інвестиційного проекту намагаються враховувати цю обставину при формуванні ціни на будівельну продукцію. Особливо це стосується цін на матеріали. Будівництво - матеріаломістка галузь, і саме від цін на ці складові буде залежати кінцева ціна всього об'єкта, що важливо відстежувати протягом всього будівельного циклу.

У формуванні ціни на будівельну продукцію одночасно беруть участь проектувальник, інвестор, забудовник і підрядчик. У кожного з них свої інтереси, які вони відстоюють у процесі узгодження ціни. Інвестор прагне мінімізувати витрати, пов'язані з будівництвом, проектувальник, забудовник і підрядчик прагнуть призначити більшу ціну, так як від неї залежатиме збільшення їх прибутків. Тому підсумкова ціна на будівельну продукцію завжди носить компромісний характер, вона є підсумком поступок з боку всіх учасників.

Це процес формування ринкової ціни. Нов ряді випадків ці ціни регулюються державою. Таке можливо, якщо виробники продукції за певними критеріями відносяться до монополістам, найчастіше це організаційні структури природних монополій. У цьому випадку ціна встановлюється або виробниками, або спеціальними комісіями, але в межах, встановлених державою.

Робота з визначення вартості будівництва та цін на будівельну продукцію починається зі складання кошторису.

Кошторисна вартість будівництва являє собою суму грошових коштів, необхідну для здійснення запропонованого проекту. Вона визначається в ході розробки проектної документації. Для підготовки кошторису необхідні сам проект, вся робоча документація (креслення, специфікації, основні рішення, пояснювальні записки) і діюча кошторисно-нормативна база. В результаті проведених розрахунків визначається зведений кошторисний розрахунок, в якому закладений кошторисний ліміт коштів, необхідних для повного завершення будівництва всіх об'єктів, передбачених проектом.

Зведений розрахунок складається з 12 глав, які включають розрахунки по роботах від підготовки території та зведення всіх об'єктів і мереж до благоустрою, озеленення території та підготовки необхідних для експлуатації об'єкта кадрів. Залежно від отриманої суми встановлюється резерв на непередбачені витрати: не більше 2% для об'єктів соціальної сфери та 3% для об'єктів виробничого призначення.

Разом резерв і кошторисний розрахунок утворюють кошторисну вартість будівництва. За економічним змістом кошторисна вартість складається з витрат на будівельні роботи, роботи з монтажу обладнання, витрат на придбання необхідного обладнання та інвентарю, і інш.

На практиці будівельні і монтажні роботи об'єднуються в одну статтю - будівельно-монтажні роботи Їх кошторисна вартість визначається за наступною формулою:

де Ссир - вартість будівельно-монтажних робіт, ден. од; ПЗ - прямі витрати, ден. од; НР - накладні витрати, ден. од;

П - планова кошторисний прибуток, або планові накопичення, ден. од.

Прямі витрати включають оплату праці будівельних робітників, вартість матеріалів, деталей і будівельних конструкцій та експлуатаційні витрати будівельних машин і механізмів. Усі прямі витрати визначаються прямим рахунком на основі фактичних обсягів робіт і кошторисних норм і цін.

Накладні витрати - це частина вартості будівельно-монтажних робіт, пов'язана зі створенням загальних умов будівельного виробництва, його організацією та управлінням. Зазвичай вони складають 20% від величини прямих витрат.

Кошторисна прибуток, або планові накопленія- це кошти, необхідні для покриття окремих витрат організацій, що не відносяться на собівартість будівельної продукції. Вони є гарантованою частиною ціни будівельної продукції, встановлюються за погодженням сторін і зазвичай складають 8% від суми прямих витрат і накладних витрат.

Кошторисна вартість будівництва є основою для визначення договірної ціни між зацікавленими особами (замовником і підрядником). Зазвичай договірна ціна встановлюється на момент укладення договору між сторонами. Але будівництво - тривалий процес, протягом якого змінюється економічна ситуація в країні, і до завершення будівництва договірна ціна не буде відображати реальну дійсність. Тому договірні сторони коректують договірну ціну і встановлюють ціну реалізації будівельних об'єктів.

Для зниження ціни будівництва і вибору найбільш вигідних і для замовника, і для підрядника умов проводяться підрядні торги. Підрядні торги - це форма розміщення замовлень на будівництво, що передбачає вибір підрядника для виконання робіт і надання послуг на основі конкурсу. У Росії вони почали проводитися з 1992 р, і в 1993 р була утворена міжвідомча комісія з підрядним торгам. Ця комісія проводить правове та методичне забезпечення торгів, сприяє поширенню інформації та розвитку мережі консультаційних фірм.

Торги можуть бути двох типів - відкриті і закриті. При закритих торгах замовник запрошує для участі в торгах кілька вже відомих йому фірм, з яких він вибирає ту, яка запропонує більш вигідні умови. Прочинених торгах дається оголошення у відкритій пресі і запрошуються всі бажаючі взяти участь у торгах.

Замовника відкритою або закритою формі оголошує про намір оголосити торги, оголошує місце і час їх проведення та запрошує бажаючих взяти в них участь. До цього часу розробляється комплект документації, в якому визначається предмет торгів і основні умови, цей комплект називається тендером. При оголошенні торгів замовник також вказує точну дату розгляду пропозицій. Для цього створюється тендерний комітет, який за невелику плату передає всім учасникам тендерну документацію. Учасник торгів після вивчення цієї документації вносить свої пропозиції і в якості підтвердження серйозності своїх намірів передає в комітет необхідні документи та вносить заставу в розмірі 2% від суми пропозиції. Якщо комітет не приймає цієї пропозиції, сума застави повертається.

У призначений день проведення торгів комітет розкриває всі конверти з пропозиціями, що надійшли, але так як обсяг отриманий інформації значний, то доя його вивчення необхідно досить тривалий час. Протягом декількох місяців комісія вивчає пропозиції, що надійшли, перевіряє кредитоспроможність претендентів, визначає їх виробничий потенціал, якість робіт і тільки потім оголошує переможця, тобто запропонована низька ціна претендентом ще не гарантує перемоги на торгах, вивчаються всі сторони комерційної, фінансової, технічної діяльності претендента.

Перемогла фірма укладає із замовником договір, в якому обумовлюються вартість робіт, умови платежів, терміни виконання, форми врегулювання спорів, різного роду санкції та інші особливі умови. Практика проведення торгів показує, що вони можуть істотно знизити вартість реалізації проектів. У США це зниження доходить до 20-25%, в Росії менше до 10%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >