Визначення висоти точок на ділянках місцевості

Для визначення абсолютних висот різних точок користуються наявними на карті відмітками висот горизонталей або окремих точок. Висота точки, що лежить на горизонталі, визначається відміткою цієї горизонталі. Якщо дана горизонталь не має позначки, її абсолютна висота підраховується від будь-якої найближчої до неї горизонталі, висота якої відома.

Приклад 4.1. За позначці горизонталі потрібно визначити висоту точки А (рис. 4.7). Відомо, що висота перетину даної карти 20 м. З рис. 4.7 очевидно, що горизонталь з точкою A розташована вище горизонталі з відміткою 320 на три проміжку, тобто на 20 • 3 = 60 м. Таким чином, абсолютна висота точки А дорівнює 320 + 60 = 380 м.

Визначення висоти точок A і В за відмітками горизонталей

Мал. 4.7. Визначення висоти точок A і В за відмітками горизонталей

Якщо обумовлена ​​точка розташовується між двома горизонталями, то треба визначити висоту найближчій до неї нижньої горизонталі і додати до цієї величини перевищення даної точки над горизонталлю.

Приклад 4.2. Потрібно визначити абсолютну висоту точки В (див. Рис. 4.7). Дана точка лежить між двома горизонталями, одна з яких має висоту 320 м. Отже, висота У більше 320 м, але менше 340 м (20 м - висота перетину). Точка В знаходиться на видаленні в 2/3 проміжку від нижньої горизонталі. Вважаючи, що скат між горизонталями рівний, тобто без різких перегинів (інакше була б ще й додаткова горизонталь), визначимо, що точка В знаходиться вище горизонталі з відміткою 320 на 2/3 висоти перерізу - тобто на 13 м. Таким чином, абсолютна висота точки В буде близько 333 м.

На практиці дуже часто необхідно визначити висоту горизонталі по позначці висоти точки. В цьому випадку треба, перш за все, встановити висоту горизонталі, найближчій до цієї точки. Число може вийти менше або більше позначки висоти точки в залежності від того, що лежить вище - обумовлена ​​горизонталь або точка з відміткою.

Приклад 4.3. Потрібно визначити абсолютну висоту точки А (див. Рис. 4.7) по точці з відміткою 427,8. За вказівниками ската легко встановити, що дана точка знаходиться вище найближчій до неї горизонталі. Для визначення висоти цієї горизонталі підшукуємо найближче менше до позначки точки число, яке ділилося б без залишку на висоту перетину. Таким числом буде 420. Отже, дана горизонталь має абсолютну висоту 420 м. З рис. 4.7 очевидно, що горизонталь з точкою А розташована нижче горизонталі з відміткою 420 на два проміжки, тобто на 20 • 2 = 40 м. Значить, абсолютна висота точки А дорівнює 420 - 40 = 380 м.

По відмітках висот точок і горизонталей можна також визначати взаємне перевищення ділянок місцевості. Для цього досить визначити взаємне перевищення деяких точок, характерних для кожної ділянки, що дорівнює різниці цих висот.

Приклад 4.4. Потрібно знайти взаємне перевищення (рис. 4.8) висоти 452,7 м і сідловини з відміткою точки 369,5 м. Обчислюва-

Визначення перевищення точок

Мал. 4.8. Визначення перевищення точок

ляем перевищення: 452,7 - 369,5 = 83,2. Значить, висота з тригонометричним пунктом вище сідловини на 83,2 м.

Приклад 4.5. Потрібно визначити взаємне перевищення точок А і В, розташованих на різних висотах (див. Рис. 4.8). За найближчим позначок рельєфу визначаємо, що горизонталь з точкою А розташована вище горизонталі з відміткою 400 на два проміжки. Висота перерізу - 10 м; значить, точка А має абсолютну висоту 420 м. За позначці висоти 452,7 м знаходимо, що абсолютна висота точки В дорівнює 440 м. Отже, висота точки В більше висоти точки А на 20 м.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >