ЗАРОДЖЕННЯ ОСВІТИ

Сліди ніг йшли поруч дорослого і дитини залишені були 3-5 млн років тому.

Мері лику, антрополог

Виникнення освіти як особливої ​​людської діяльності

Розвиток архаїчного людини (Homo sapiens) призвело до появи "людини, що навчається" (Homo educandus), який придбав потреба і високу здатність до навчання як важливі умови становлення освіти. Розвиток цих особливостей було пов'язано з подовженням термінів дитинства, протягом якого в більшому обсязі купувався індивідуальний досвід, удосконалювалася адаптаційна гнучкість, через що краще закріплювався такий досвід.

Мало-помалу виховання і навчання стали розумітися як особливий вид діяльності в повсякденній боротьбі за виживання, стратегії щодо підтримання життя. У числі істотних передумов, ознак і чинників усвідомлення і становлення освіти як особливого виду людської діяльності виявилася еволюція матеріальних зв'язків між людьми первісної епохи. Бажання підтримувати такі зв'язки за допомогою передачі досвіду від людини до людини, від покоління до покоління спонукало перетворювати виховання в окрему функцію, яка задовольняє потреби спілкування. Поступове збагачення примітивного праці, ускладнення та інтенсифікація виробничого досвіду підштовхували до розвитку освіти; слід забезпечити адекватну організацію засвоєння подібного досвіду. Без допомоги старших діти таким досвідом, перш за все навичками по виготовленню знарядь праці, художньої творчості, опанувати не могли. Прикладом може служити наскальний живопис в Південній Африці, з якої видно, що стародавні "викладачі" і "учні" разом вправлялися на стінах.

На зорі історії специфічною особливістю людства стало групове, колективне виховання і навчання. Педагогічне мислення людини, вирісши з розумової діяльності вищих тварин, набуло якісно інші - соціальні - риси. З появою людини сучасного фізичного типу в генезі педагогічного мислення почався новий етап. У ньому все більше зростало заданість. Освіта виникало з общинного способу життя, живило подібний спосіб існування. Втім, таке існування було лише частково наслідком педагогічного впливу. Потужним інструментом комунікації виступала виникла і ускладнює мова, яка виявилася унікальним способом передачі соціокультурного досвіду, формування ознак і методів освіти.

Важливим показником виникнення освіти як соціального феномена стало розвиток форм спільності дорослих і дітей. У стародавніх людей істотно трансформується феномен прихильності матері до дитини. Така прихильність у предків сучасних людей виявилася куди більш тривалої та інтенсивної, ніж у всіх інших представників тваринного світу, ставши певною передумовою виникнення в ембріональному вигляді якихось моральних критеріїв виховання. Виникає усвідомлення важливості морального виховання як підготовки до вчинків заради інтересів племені, всупереч інстинкту самозбереження. Дій, пов'язаних з вихованням і навчанням, надавався сакральний сенс. Можна припустити, що відповідні форми виховання і навчання призначалися для передачі певних релігійних уявлень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >