Паралельна школа

Світова педагогіка відводить особливу виховну роль засобів масової інформації - так званої паралельної школі. За масштабами впливу на молоде покоління в "паралельної школі" лідирують телебачення і комп'ютери. У провідних країнах світу склалися мережі навчального телебачення, які допомагають залучати школярів до навколишньої дійсності. Все більший масштаб набирають новітні засоби освіти, особливо павутина всесвітньої комп'ютерної зв'язку.

На особливе місце серед форм виховання, черпають матеріал в мас-медіа, ставиться діяльність, що отримала найменування преса в школі. Преса в школі - спеціально організована робота з учнями для педагогічно виправданого засвоєння різної інформації, що надходить з газет і журналів. Вона популярна в старших класах шкіл провідних країн світу.

Зарубіжні педагоги вважають за необхідне ретельно враховувати творчі і руйнівні можливості паралельної школи. Педагогіка виходить з того, що засоби масової інформації допомагають залучати школярів до ціннісних орієнтацій дорослих, що слід здійснювати спеціальну роботу для педагогічно виправданого засвоєння різної інформації.

Одночасно висловлюються побоювання, що новітні засоби інформації можуть потіснити нічим нс замінні при становленні особистості людські контакти. "Де ж тут спілкування?" - Запитує американський фантаст Р. Бредбері, описуючи оснащену різноманітною технікою школу майбутнього.

Довічне освіту

Світова педагогіка інтенсивно розробляє ідеї довічного (постійного, безперервного) освіти (life long learning). Ідеї йдуть в старовину і зафіксовані в народній педагогіці ( "вік живи, вік учись"). У сучасній цивілізації ідеї довічного освіти придбали актуальність і значимість, будучи відповіддю на радикальні зрушення в світовій спільноті, викликані зміною структури виробництва, інтернаціоналізацією суспільного життя, розвитком нових технологій, рухом до інформаційно орієнтованого світу. В сучасних умовах посилилася потреба населення в невпинному оновленні знань і умінь.

Під довічним освітою розуміється, як зауважує японський вчений С. Каванобе, заохочення розвитку особистості протягом усього життя і взаємозв'язок шкільного та позашкільного (неформального) виховання і навчання. Довічне освіту означає наступність між дошкільними, позашкільними та шкільними закладами, самоосвіта, підготовку і перепідготовку активних учасників соціально-економічного життя суспільства. Передбачається розвиток системи періодично повторюваного навчання, збагачення позашкільних освітніх програм. Підсумовуючи концепцію довічного освіти, можна виділити в ній такі характеристики: освіта не закінчується із закінченням формального навчання і триває протягом усього життя людини; навчальні заклади відіграють важливу роль в утворенні, але вже не займають монопольного місця; освіту відрізняється гнучкістю і диверсифікацією програми, методів і термінів. Довічне освіту ставить стратегічну педагогічну мета - формувати здатність і мотивацію до самоосвіти. Школа розглядається як стартовий майданчик освіти протягом подальшого життя. Їй належить давати не тільки базову освіту, а й підготовку, яка дозволяє діяти і міркувати ініціативно і самостійно.

У країнах Заходу і Японії ставляться завдання систематичного здійснення довічного освіти. Перешкодою для довічного освіти є слабкі зв'язки, а часто і бар'єри між навчальними закладами та позашкільним вихованням і освітою. До вдалих спроб усунути такі перешкоди відноситься діяльність у багатьох країнах шкільних кооперативів, культурно-просвітницьких центрів (школа як центр общинного виховання - США, виховний місто - Німеччина, Франція, Будинок вільного часу - Північна Європа та ін.).

Серед неформальних каналів виховання і навчання важливе місце займають організації учнів. За кордоном склалася розгалужена мережа дитячих і юнацьких об'єднань. Найбільш масовими і впливовими є організації скаутів. В основі педагогічної програми скаутів лежать завдання навчити керувати і підкорятися, виховувати для діяльності в ім'я суспільного блага. Скаутський рух накопичило великий досвід виховання чесних, сміливих, спритних, тямущих людей.

Тісно пов'язані з проблематикою довічного освіти концепції освіти дорослих ( андрагогіка ). Західні фахівці підкреслюють, що андрагогіка не є аналогом концепції довічного освіти, будучи однією з її складових.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >