ЗАГАЛЬНА ОСВІТА

В результаті освоєння матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • - Загальні і особливі риси структури загальноосвітньої школи Росії і провідних країн зарубіжжя;
 • - Систему орієнтації учнів загальноосвітньої школи в Росії і провідних країнах за кордоном;
 • - Систему професійного загальної та середньої освіти в Росії і провідних країнах за кордоном;
 • - Систему управління і фінансування шкільної справи в Росії і провідних країнах за кордоном;
 • - Місце релігії у вихованні в школах Росії та провідних країнах світу;
 • - Зміст навчальних програм в загальноосвітній школі Росії і провідних країнах світу;

вміти

 • - Оцінювати стан освіти в російській і зарубіжній школі;
 • - Використовувати можливості освітнього середовища для забезпечення якості навчально-виховного процесу;
 • - Реалізовувати профільне навчання в середній школі;
 • - Здійснювати компенсує навчання;
 • - Застосовувати на практиці отримані знання про педагогічні інновації;

володіти

 • - Навичками порівняльного аналізу практики освіти;
 • - Здатністю вирішувати завдання духовно-морального розвитку особистості;
 • - Здатністю реалізовувати навчальні програми в різних освітніх установах;
 • - Здатністю здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів;
 • - Способами інноваційної діяльності в освіті;
 • - Способами взаємодії з учнями, батьками, колегами, соціальними партнерами;
 • - Традиційними і оновленими способами оцінювання результатів навчання.

Загальна освіта - найбільш масова сфера людської діяльності. У 2000 р кожен шостий житель Землі навчався в загальноосвітній школі. Світ стоїть перед завданнями поновлення загальної освіти. "Суспільство майбутнього буде навчаються суспільством", - така наскрізна ідея таких завдань. Вони сформульовані в ряді міжнародних документів: "Нововведення в початковій освіті" (1987), "Конвенції про права дитини" (1989), "Навчання - прихований скарб" (1996), "Освіта для всіх" (2000) і ін. Світова стратегія реформ, як проголошується в цих документах, означає гарантування базового обов'язкового безкоштовного навчання, ліквідацію дискримінації школярів за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або ідеологічних переконань, етнічного або соціального походження, власності, інвалідності або будь-якого іншого статусу, розширення і поліпшення освіти дітей, які перебувають в несприятливих життєвих умовах. Передбачається набуття учнями необхідних життєвих навичок, підвищення якості освіти. Декларуються "чотири стовпи освіти": вчити пізнавати, вчити робити, вчити жити з іншими, вчити жити. Формулюються вимоги диверсифікації навчання, поновлення програм навчання в дусі миру, гуманізму, захисту природи, співпраці родини, вчителів і вчених.

Істотно змінилися трактування принципів і умов загальної освіти. Воно повинно виконувати дві основні функції: власне навчання і соціальної диверсифікації (від лат. Diversificatio - зміна, різноманітність). У першому випадку мова йде про придбання знань, умінь, формуванні характеру. У другому - про розподіл по різним професійним та громадським верствам. Такий погляд передбачає перспективу плюралістичного, варіативного за програмними цілями і змістом загальної освіти.

Світова загальноосвітня школа на рубежі XX- XXI ст. переживає етап чергового реформування. На перше місце поставлено досягнення нового сучасного якості навчання при створенні ефективних нормативно-правових та організаційно-економічних механізмів, залучення та використання достатніх матеріальних і педагогічних ресурсів, розподілі відповідальності між суб'єктами освіти, перегляд ролі учасників освітнього процесу - учнів, педагогів, батьків, громадськості, влади.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >