Організація і методи педагогічної освіти

У педвузу основними видами аудиторних занять залишаються лекції і семінари. Особливо прихильні такої організації навчання педвузи Росії і Японії. Є специфічні традиції. Наприклад, у Великій Британії практикуються заняття студентів з персонально прикріпленими викладачами - тьюторамі. Такі заняття створюють міцний контакт між учнями і викладачами. Тьютори не тільки передають знання, а й вчать самостійно діяти і мислити.

Робляться спроби обгрунтувати і практикувати нетрадиційні організацію і методи педагогічної освіти. Так, російський вчений В. А. Сластьонін пропонує заохочувати проблемне навчання, коли знання набуваються в ході дискусій, в процесі подолання труднощів, пов'язаних із засвоєнням знань: рекомендується в процесі викладання проектувати конфліктні педагогічні ситуації і шукати вихід з них. Німецькі педагоги К. Зейхер і К. Тейтельбаум говорять про необхідність шляхом персоналізованого і індивідуально орієнтованого педагогічної освіти забезпечити глибокі і широкі знання, які "допоможуть вчителю залучити учня в складний пізнавальний процес".

Популярність набувають нові технології навчання майбутніх педагогів: дискусії, моделювання, рольові ігри, мікровикладання, технічні засоби, бригадно-індивідуальне навчання, взаємне навчання, модульне навчання та ін. Так, в деяких вузах США проводять атестацію студентів за допомогою комп'ютерних програм. Комп'ютерна атестація розбита на кілька етапів. У першокурсників намагаються визначити, чи мають вони достатніми базовими знаннями, чи правильно ними обрана майбутня професія. На передостанньому курсі комп'ютер "розмовляє" зі студентами, ставлячи загальноосвітні та педагогічні проблеми. І, нарешті, випускникам пропонується перевірити академічні та педагогічні знання і вміння (наприклад, при розборі ситуації, з якою може зіткнутися шкільний учитель). При моделюванні і рольових іграх студенти можуть зображати шкільний клас. Мікровикладання означає створення маломасштабної ситуації з усіма компонентами навчання. На курсах педагогічної майстерності приділяється увага шліфовці мови, пропонуються позитивні моделі спілкування. Наприклад, рекомендують звертатися до школяреві з проханнями в наступних формулюваннях: "Спробуй, це цікаво і годиться тобі сподобатися", "Тобі це стане в нагоді", "Якщо ти це зробиш, будеш відчувати себе добре" та ін. Одночасно застерігають від слів, які можуть викликати негативну реакцію дитини: загроза покарання, посилання на власний авторитет, апеляція до боргу, відповідальності перед однолітками тощо.

У педагогічних коледжах Англії вдаються до персоналізованого навчання, суть якого полягає в тому, що матеріал курсу розбивається на фрагменти. Студент самостійно вивчає навчальний матеріал і, вирішивши, що його міцно охопив, виконує "тест готовності"; перехід до чергового фрагменту можливий лише після високої оцінки за попередній. Модульне навчання, яке також практикується в Англії, відрізняється від персоналізованого зокрема тим, що передбачає групові заняття.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >