Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Правова інформатика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ДОВІДКОВІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • методи і засоби пошуку, систематизації та обробки правової інформації в довідкових правових системах;
 • • особливості пошукових і аналітичних інструментів довідкових правових систем;

вміти

 • • вибирати довідкову правову систему, пошукові та аналітичні засоби якої відповідають розв'язуваної задачі;
 • • застосовувати сучасні довідкові правові системи для пошуку, систематизації та обробки соціально-правової інформації;

володіти

 • • навичками збору, обробки та систематизації соціально правової інформації, що має значення для реалізації правових норм у відповідних сферах професійної діяльності;
 • • навичками підготовки юридичних документів з використанням довідкових правових систем.

Дана глава присвячена порівнянню версій довідкових правових систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс", що діють на момент написання посібника. Проведене зіставлення не претендує на повноту і глибину і переслідує навчальні цілі.

Структура інформаційного масиву в довідкових правових системах

Інформаційні масиви довідкових правових систем (СПС) містять різну правову інформацію: нормативні акти, матеріали судової практики, коментарі, законопроекти, консультації, публікації, форми документів і т.д.

Документи, що зберігаються в СПС, мають свої відмінні риси і описуються за допомогою різних реквізитів, що зумовлює і особливості їх пошуку. Тому вся інформація в СПС розподілена по інформаційних банків (блокам), які в свою чергу можуть бути об'єднані в інформаційні розділи відповідно до виду правової інформації. Так структурована інформація в СПС "КонсультантПлюс" і "Кодекс". Структура інформаційного масиву, встановленого на комп'ютері користувача, відображається на сторінці "Помічник юриста: професіонал" в СПС "Кодекс" (рис. 9.1) і в нижньому вікні Картки пошуку в СПС "КонсультантПлюс" (рис. 9.3). Види правової інформації в СПС "Гарант" відображається в списку (вкладки) над полем базового пошуку у вікні Основне меню (рис. 9.2) або значень поля "Вид правової інформації" в картці Пошук за реквізитами (рис. 9.4), а інформаційні блоки - у вигляді списку значень поля "Інформаційний блок".

Вигляд сторінки Помічник юриста

Мал. 9.1. Вигляд сторінки Помічник юриста: Професіонал в СПС "Кодекс"

Вид вікна Основне меню в СПС "Гарант"

Мал. 9.2. Вид вікна Основне меню в СПС "Гарант"

Вид Картки пошуку в СПС "КонсультантПлюс"

Мал. 9.3. Вид Картки пошуку в СПС "КонсультантПлюс"

Вид Картки пошуку за реквізитами в СПС "Гарант"

Мал. 9.4. Вид Картки пошуку за реквізитами в СПС "Гарант"

Пошук інформації

У СПС "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" реалізовані наступні основні види пошуку інформації:

 • • пошук за реквізитами;
 • • пошук по правовій проблемі;
 • • повнотекстовий пошук (контекстний, за текстом документа).

Засоби пошуку документів в СПС в основному подібні між собою при наявності деяких відмінних рис. Пошук по правовій проблемі реалізований в СПС двома способами: пошук по тематичним класифікатором і пошук по класифікатору ключових понять (Правовий навігатор в СПС "КонсультантПлюс" і пошук по ситуації в СПС "Гарант"). Способом пошуку по правовій проблемі можна вважати і швидкий пошук в СПС "КонсультантПлюс", базовий пошук в СПС "Гарант", пошук "Знайти" в СПС "Кодекс".

Слід згадати і інші види пошуку, а саме:

 • • пошук по джерелу опублікування;
 • • пошук по тлумачному словнику.

Чи не псу средстпа, перераховані вище, реалізовані в кожній системі. У табл. 9.1 містяться відомості про те, які кошти пошуку реалізовані в кожній з систем.

Слід мати на увазі, що назва засобів пошуку в СПС можуть не збігатися. Наприклад, пошук за реквізитами в СПС "Кодекс" називається Пошук по атрибутам ; пошук за ключовими поняттями в СПС "КонсультантПлюс" - Правовий навігатор , а в СПС "Гарант" - Пошук по ситуації ; пошук по тематичним класифікатором в СПС "Гарант" - Правовий навігатор . Суть справи від цього не змінюється. Відзначимо також, що тематичний пошук, повнотекстовий пошук та пошук за реквізитами в СПС "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" можуть комбінуватися один з одним (рис. 9.3-9.5), за винятком СПС "Кодекс", в якій тематичний пошук нс може комбінуватися з пошуком за реквізитами (атрибутам).

Таблиця 9.1

Відомості про види пошуку

вид пошуку

Довідкова правова система

"КонсультантПлюс"

"Гарант"

"Кодекс"

Пошук але реквізитами

+

+

+

Тематичний пошук

+

+

+

Пошук ключових понять

+

+

-

повнотекстовий пошук

+

+

+

Швидкий (базовий, "знайти") пошук

+

+

+

Пошук по джерелу опублікування

+

+

+

Пошук по тлумачному словнику

+

+

+

Вид картки пошуку але атрибутам в СПС "Кодекс"

Мал. 9.5. Вид картки пошуку але атрибутам в СПС "Кодекс"

Пошук за реквізитами. Застосування цього виду пошуку дозволяє знайти конкретний документ або групу документів, якщо повністю або частково відомі значення реквізитів документа (документів). Картка пошуку за реквізитами містить крім полів власне реквізитів документа і інші пошукові поля, наприклад, для тематичного або контекстного пошуку або додаткові поля, введені розроблювачами систем, наприклад, "Дата початку дії" в СПС "Кодекс". Слід мати на увазі, що склад картки пошуку може змінюватися в залежності від обраної області пошуку, наприклад, замість поля "Прийняв орган" може з'явитися поле "Автор". Область пошуку можна оперативно налаштовувати (змінювати) за допомогою:

 • • вибору розділу в полі "Пошук в розділі" і (або) установки прапорців у відповідних інформаційних банків в нижньому вікні Картки пошуку в СПС "КонсультантПлюс";
 • • вибору відповідних продуктів в їх переліку зліва від картки пошуку за атрибутами в СПС "Кодекс";
 • • вибору відповідних інформаційних блоків в поле (групі полів) Інформаційний блок в СПС "Гарант".

Картки пошуку в СПС представлені на рис. 9.3-9.5, а відомості про відповідність основних реквізитів документів і полів - в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Відповідність реквізитів документа і пошукових полів

реквізит документа

Ім'я поля в СПС

"КонсультантПлюс"

"Гарант"

"Кодекс"

вид

Вид документа

Тип

Вид документа / матеріалу

прийняв

орган

прийняв

орган

Орган / Джерело

Прийняв орган / джерело

Дата прийняття

Дата

Дата прийняття

Дата прийняття

номер

номер

номер

номер

Назва

Назва документу

Слова в назві

Найменування

статус

Пошук по статусу

статус

Дія / Актуальність

При формуванні умов пошуку в різних полях можуть використовуватися такі операції:

 • І, АБО, КРІМ - для "символьних" полів;
 • АБО. ТОЧНО, С ... ПО. РАНІШЕ, ПІЗНІШЕ, ДО і ПІСЛЯ - для полів "Дата";
 • І, АБО, КРІМ, ПОРУЧ , Словосполучення - для текстових полів.

Відомості про можливість використання тих чи інших операцій при записі умов в СПС наведені в табл. 9.3.

Таблиця 9.3

Операції для запису умов

вид поля

операція

Позначення операції в СПС

"КонсультантПлюс"

"Гарант"

"Кодекс"

символьне

і

І

І (&)

І (і)

або

АБО

АБО (v)

Або або)

крім

КРІМ

КРІМ (х)

КРІМ (крім)

Дата

або

АБО

-

-

точно

ТОЧНО

Однакові значення в полях З і По

точно

з ... по

З ... по

Поля З і По

ПЕРІОД

раніше

раніше

поле По

ПО

пізніше

пізніше

поле С

З

до і після

-

-

ПОЗА

ПЕРІОДУ

Назва

і

І (& ,;)

За замовчуванням

За замовчуванням

або

АБО (1)

-

-

крім

KPOME (!)

-

-

поруч без урахування порядку

словосполучення

Слова через пробіл, укладені в лапки

Слова через пробіл, укладені в лапки

Слова через пробіл, укладені в лапки *

* - Слова можуть відстояти один від одного не більше ніж на один голос

При пошуку за номером в СПС "КонсультантПлюс" і "Кодекс" дозволяється не повне зазначення номера, а тільки його початку або будь-якої частини. У СПС "Кодекс" набирається послідовність відомих символів номера і вказується один з методів пошуку: Починається з або Містить . У СПС "КонсультантПлюс" після набору послідовності відомих символів номера в фільтрі встановлюють умови фільтрації: Початок слова або Частина номера , потім вибирають все відфільтровані значення і з'єднують їх операцією АБО .

Особливості формування умови пошуку за назвою будуть розглянуті далі в пункті "повнотекстовий пошук", оскільки можливості, складність і структура умови пошуку за назвою і текстом документа повністю збігаються.

Тематичний пошук. Документи в СПС систематизовані відповідно до тематичних класифікаторів, створеними розробниками систем на основі класифікатора правових актів. Тематичний класифікатор є тематичне дерево, тобто має ієрархічну структуру. Тематичні класифікатори в різних СПС не збігаються повністю, кожен з них має визначальними ознаками, хоча загальні принципи класифікації у всіх системах одні й ті ж. Наприклад, тема "Інформація та інформатизація" є темою першого рівня в СПС "КонсультантПлюс", входить до складу теми "Регулювання окремих видів діяльності" в СПС "Гарант" і теми "Державне право (державний устрій)" в СПС "Кодекс" (рис . 9.6-9.8).

Тематичний класифікатор в СПС "КонсультантПлюс"

Мал. 9.6. Тематичний класифікатор в СПС "КонсультантПлюс"

Тематичний класифікатор в СПС "Гарант"

Мал. 9.7. Тематичний класифікатор в СПС "Гарант"

Тематичний класифікатор інформаційного блоку "Законодавство Росії" в СПС "Кодекс"

Мал. 9.8. Тематичний класифікатор інформаційного блоку "Законодавство Росії" в СПС "Кодекс"

Тематичний пошук використовують, як правило, тоді, коли необхідно скласти повну добірку документів щодо необхідної правової проблеми (якщо цю проблему можна сформулювати в термінах тематичного класифікатора).

Тематичний пошук може бути здійснений шляхом використання тематичного класифікатора безпосередньо:

 • • в СПС "Гарант" - з Правового навігатора (див. Рис. 9.7);
 • • в СПС "Кодекс" - зі сторінки Помічник юриста: професіонал після вибору продукту "Законодавство" (див. Рис. 9.1).

У СПС "КонсультантПлюс" і "Гарант" деревоподібна структура явно видно: можна відкрити або сховати будь-яку гілку дерева (див. Рис. 9.6, 9.7). У СПС "Кодекс" відображається тільки один рівень гілки тематичного дерева (див. Рис. 9.8).

Тематичний пошук можна здійснити, використовуючи відповідні поля в Картці пошуку:

 • "Тематика" в СПС "КонсультантПлюс";
 • "Розділ / Тема" в СПС "Гарант".

В цьому випадку тематичний пошук може бути поєднаний з пошуком подругам полях Картки пошуку. У СПС "КонсультантПлюс" і "Гарант" список тем представлений у вигляді дерева. При записи умови в полях "Тематика" і "Розділ / Тема" можна використовувати операції І, АБО, КРІМ .

Повнотекстовий пошук. Цей вид пошуку дозволяє відбирати документи, в яких зустрічаються задані слова, словосполучення або їх комбінації. Для запису умов повно- текстового пошуку використовуються наступні поля:

 • "Текст документа" в СПС "КонсультантПлюс";
 • "Слова в тексті" в СПС "Гарант" [1] ;
 • "По тексту" в СПС "Кодекс".

При записи умов можуть використовуватися різні операції: І, АБО, КРІМ. ПОРУЧ, словосполучення .

Відомості про можливість використання тих чи інших операцій для запису умов при контекстному пошуку приведені в табл. 9.4.

Відзначимо деякі особливості запису умов в різних системах.

Завдання слова. В даний час у всіх розглянутих системах при пошуку за назвою і текстом реалізований апарат морфологічного аналізу, що дозволяє в запиті записувати слово в будь-якій його формі. При пошуку буде здійснено відбір документів, в яких зустрічається це слово з будь-яким закінченням, а також, можливо, і слова з іншим суфіксом або без нього, або в іншій формі. Наприклад, при завданні слова "правова" можуть бути відібрані документи, в яких зустрічаються слова: "правової", "правова", "право", "прав", "праві" і т.п.

Таблиця 9.4

Операції для запису умов при контекстному пошуку

операція

Позначення операції в СПС

"КонсультантПлюс"

"Гарант"

"Кодекс"

І

І (& ,;)

За замовчуванням

За замовчуванням

або

АБО (1)

-

-

крім

КРІМ (!)

-

-

поруч без урахування порядку

ПОРУЧ

( "Пробіл")

Слова в одному полі

-

словосполучення

Слова через пробіл, укладені в лапки

Слова через пробіл, укладені в лапки

Слова через пробіл, укладені в лапки *

* - Слова можуть відстояти один від одного не більше ніж на один голос

Для завдання точної форми слова в СПС "КонсультантПлюс" слід встановити перемикач Закінчення в положення Точно як в запиті або укласти слово в лапки, а в СПС "Гарант" і "Кодекс" - поставити знак оклику (наприклад, інформатизація!).

Використання словосполучення. Словосполучення в строгому сенсі цього слова можна поставити тільки в СПС "КонсультантПлюс" і "Гарант", для чого слід зробити висновок послідовність слів в лапки. У СПС "КонсультантПлюс" для завдання словосполучення рекомендується встановити перемикач Близькість слів в положення Як словосполучення. У СПС "Кодекс" не можна поставити словосполучення в строгому сенсі цього слова. Слід записати слова через пробіл і укласти їх в лапки; при перевірці умови воно буде вважатися виконаним, якщо задані слова розділені нс більш ніж одним словом.

Приклади завдання умов для пошуку документів з входженням словосполучення "захист інформації" представлені на рис. 9.9-9.11.

Використання умови "слова поруч". У СПС "КонсультантПлюс" для запису цієї умови використовуються спеціальні операції із зазначенням діапазону слів, в якому задані слова одночасно зустрічаються. Діапазон слів задається як їх кількість, що не дозволять поставити логіко-змістовну одиницю тексту.

Умова пошуку словосполучення "захист інформації" в СПС "КонсультантПлюс"

Мал. 9.9. Умова пошуку словосполучення "захист інформації" в СПС "КонсультантПлюс"

Умова пошуку словосполучення "захист інформації" в СПС "Кодекс"

Мал. 9.10. Умова пошуку словосполучення "захист інформації" в СПС "Кодекс"

Умова пошуку словосполучення "захист інформації" в СПС "Гарант"

Мал. 9.11. Умова пошуку словосполучення "захист інформації" в СПС "Гарант"

Однак в СПС "КонсультантПлюс" є можливість встановити в якості діапазону слів абзац, в межах абзацу ввести обмеження за кількістю слів.

У СПС "Гарант" ця умова можна реалізувати, записавши послідовність слів в одному полі. У цьому випадку враховується близькість слів.

Використання загальноприйнятих скорочень. У СПС "КонсультантПлюс" і "Гарант" реалізована можливість запису загальноприйнятих скорочень деяких понять. Наприклад, замість запису поняття "засоби масової інформації" допускається запис загальноприйнятого скорочення ЗМІ. Результат пошуку документів буде однаковий.

Використання синонімів. Апарат синонімів звільняє користувача від необхідності вказувати в умови синонімічні слова, поєднуючи їх операцією АБО . В умови можна вказати лише одне із значень, а інші будуть підставлені системою. Наприклад, для пошуку документів, у яких згадуються права дитини, досить вказати в якості пошукової фрази "право дитини", а система знайде документи, в яких згадуються і права дітей. Однак не слід розраховувати, що до дитини буде приєднано і слово чадо, оскільки воно не використовується в праві.

Пошук по ключовим поняттям. Цей вид пошуку призначений для відбору основних (основоположних) документів з конкретної проблеми, яка може бути сформульована в правових поняттях. Словники таких термінів розроблені юристами компаній-розробників. Словник являє собою алфавітно-предметний покажчик ключових понять. Склад словника однієї системи може відрізнятися від складу словника інший.

У СПС "КонсультантПлюс" і "Гарант" словники мають дворівневу структуру: близькі ключові поняття першого рівня об'єднані в групи, що часто полегшує пошук потрібного поняття. При записи умови при пошуку за ключовими поняттями надається можливість вибору декількох понять і (або) груп понять, що з'єднуються операцією АБО .

У СПС "КонсультантПлюс" цей вид пошуку називається Правовий навігатор, в СПС "Гарант" - Пошук по ситуації.

Пошук відбувається у всіх інформаційних блоках (банках), для документів яких визначена їх приналежність до того чи іншого ключового поняття. Слід зазначити, що документ описується сукупністю ключових понять.

Приклади завдання умов для пошуку основних документів з питання "електронний підпис" представлені на рис. 9.12-9.13.

Пошук основних документів з питання "електронний підпис" в СПС "КонсультантПлюс)

Мал. 9.12. Пошук основних документів з питання "електронний підпис" в СПС "КонсультантПлюс)

Пошук основних документів з питання "електронний підпис" в СПС "Гарант"

Мал. 9.13. Пошук основних документів з питання "електронний підпис" в СПС "Гарант"

Пошуки "швидкий", "базовий" і "інтелектуальний". Ці види пошуку дозволяють знайти максимальну кількість документів по цікавого користувача питання навіть тоді, коли користувач не може його описати в поняттях тематичного класифікатора або класифікатора ключових понять.

Користувач описує питання так, як він його розуміє, у вигляді пошукового фрази. Відзначимо, що в пошуковій фразі можна використовувати і значення реквізитів документа. Система аналізує пошукову фразу і відбирає документи, які містять всі слова фрази [2] .

Для кожного з відібраних документів встановлюється ступінь близькості документа запиту. Список відібраних документів видається в порядку убування ступеня близькості документа запиту. Приклади використання "швидкого" пошуку для складання вибірки документів з питання правової інформатизації наведено на рис. 9.14-9.16.

Пошук документів з питання правової інформатизації в СПС "КонсультантПлюс"

Мал. 9.14. Пошук документів з питання правової інформатизації в СПС "КонсультантПлюс"

Пошук документів з питання правової інформатизації в СПС "Гарант"

Мал. 9.15. Пошук документів з питання правової інформатизації в СПС "Гарант"

Пошук документів з питання правової інформатизації в СПС "Кодекс"

Мал. 9.16. Пошук документів з питання правової інформатизації в СПС "Кодекс"

Пошук по джерелу опублікування. Цей вид пошуку дозволяє знайти документи або інші матеріали (коментарі, статті, консультації в питаннях і відповідях і т.п.), якщо відоме джерело опублікування і дата публікації. Пошук по джерелу опублікування можна здійснити з Картки пошуку (в СПС "Гарант" і "Кодекс"), а в СПС "КонсультантПлюс" і "Гарант" реалізовані спеціальні засоби пошуку по джерелу опублікування: "Преса і Книги" в СПС "КонсультантПлюс" і "За джерела опублікування" в СПС "Гарант". Приклади пошуку статей, опублікованих в журналі "Адвокат" за 2012 р, наведені на рис. 9.17 і 9.18.

Пошук по тлумачному словнику. Словники термінів реалізовані у всіх трьох системах. Це засіб дозволяє знайти тлумачення терміна і відкрити документ, в якому це поняття визначено. Для відкриття документа використовують гіперпосилання на документ, яким забезпечена словникова стаття.

Приклади пошуку терміна "державна таємниця" але словників наведені на рис. 9.19-9.21.

Пошук статей, опублікованих в журналі "Адвокат" в 2012 р, в СПС "КонсультантПлюс"

Мал. 9.17. Пошук статей, опублікованих в журналі "Адвокат" в 2012 р, в СПС "КонсультантПлюс"

Пошук статей, опублікованих в журналі "Адвокат" в 2012 р, в СПС "Гарант"

Мал. 9.18. Пошук статей, опублікованих в журналі "Адвокат" в 2012 р, в СПС "Гарант"

Пошук терміну "державна таємниця" в словнику термінів в СПС "КонсультантПлюс"

Мал. 9.19. Пошук терміну "державна таємниця" в словнику термінів в СПС "КонсультантПлюс"

Пошук терміну "державна таємниця" в тлумачному словнику в СПС "Гарант"

Мал. 9.20. Пошук терміну "державна таємниця" в тлумачному словнику в СПС "Гарант"

Пошук терміну "державна таємниця" в словнику термінів російського законодавства в СПС "Кодекс"

Мал. 9.21. Пошук терміну "державна таємниця" в словнику термінів російського законодавства в СПС "Кодекс"

 • [1] Насправді в СПС Гарант - це група полів, кількість яких принципово не обмежена.
 • [2] При аналізі слів діють ті ж правила, що і при контекстному пошуку.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук