Основні тенденції розвитку інституту страхування в Росії і за кордоном

В умовах світової фінансової кризи сукупна світова страхова премія, зібрана страховиками в 2009 р, скоротилася на 1,1%, в першу чергу за рахунок сектора страхування життя (-2%). При цьому якщо розвинені країни показують загальну негативну динаміку (-1,8%), то в країнах, що розвиваються аналітики відзначають зростання на 3,5%, який забезпечується сегментом страхування життя, який демонстрував невідому в минулому році позитивну динаміку в 4,2%. На тлі таких показників ситуація на російському страховому ринку (2,4% приросту) виглядає цілком оптимістично. Однак даний макроекономічний показник розраховується виходячи з зібраних страхових премій з урахуванням ОМС і характеризує не тільки динаміку страхового ринку, а й обсяги державного фінансування в соціальну сферу [1] . Приріст страхових премій відображений в табл. 1.8.

Приріст страхових премій забезпечив Росії просування в загальносвітовому ренкінгу за сукупним обсягом зібраних страхових премій ще на одну сходинку вгору - за підсумками 2009 р Російська Федерація займала 19-е місце (у 2008 році - 20-е, в 2007 р - 21- е).

Таблиця 1.8

Приріст страхових премій в 2009 р порівняно з 2008 р *

гурт

Зі страхування життя

По іншому страхуванню

всього

Розвинуті країни

-2,8%

-0,6%

-1,8%

Країни, що розвиваються

країни

4,2%

2,9%

3,5%

мир

-2%

-0,1%

-1,1%

Росія

-18,7%

3,1%

2,4%

* За даними Swiss Re, Sigma № 2/2010.

Зниження зібраних страхових премій у багатьох розвинених країнах при деякому зростанні даного показника в Росії призвело до підвищення місця нашої країни в світовому ренкінгу за показником страхової премії, що припадає на душу населення (з 50-го місця, яке країна посідала два останні роки, на 48- е). При цьому в секторі страхування життя Російська Федерація як і раніше демонструє один з найскромніших показників в світі по величині страхової премії на душу населення. Розподіл страхової премії на душу населення в різних країнах показано в табл. 1.9.

Таблиця 1.9

Страхова премія на душу населення в 2009 р дол. США *

Місце в світовому ренкінгу

Країна

Страхова премія

всього

Зі страхування життя

По іншому страхуванню

1

Нідерланди

6654,6

2046,1

4608,5

2

Швейцарія

6257,6

3405,6

2852,0

3

Данія

5528,9

3816,0

1712,9

4

Люксембург

5226,9

3229,4

1997,5

5

Великобританія

4578,8

3527,6

1051,2

46

Малайзія

321,8

206,9

115,0

47

Намібія

304,1

220,9

83,2

48

Росія

280,9

4,5

276,4

49

Бразилія

251,7

127,9

123,8

50

Панама

245,3

69,2

176,1

87

Пакистан

6,8

2,8

4,0

88

Бангладеш

4,4

3,3

1,1

В світі

633,9

369,7

264,2

* За даними Swiss Re, Sigma № 2/2010, Statistical appendix.

Після скорочення реального ВВП більш ніж на 4% в 2009 р, в 2010 р спостерігалося зростання ВВП в Європейському союзі (ЄС) на 2%. Європейська економіка продовжувала відновлюватися в 2011 р, хоча і більш повільними темпами, близько 1,5% зростання ВВП в ЄС. У цій досить складній економічній ситуації, в країнах ЄС страхова галузь характеризується певними тенденціями в 2011 р Відбувається незначне збільшення страхових активів під управлінням і невелике зниження страхових премій. За даними Insurance Europe, страхові премії в Європі скоротилися на 1,5% - до 1089 млрд євро. Це зниження пов'язане з падінням премій зі страхування життя, на які припадає 60% всіх премій. Європейські страхові премії життя знизилися на 4%, в порівнянні з ростом на 3% в 2010 р Цей рівень відповідає страхової премії в 2008 р, коли страхування життя скоротилося більш ніж на 10% в порівнянні з 2007 р Європейський страховий ринок зіткнувся з досить складними фінансовими умовами в 2011 р .: млявість економіки, низькі процентні ставки і постійна потреба в скороченні витрат. Дані фактори найбільше вплинули на страховиків життя [2] . На чотири найбільших ринку - Великобританії, Франції, Німеччини та Італії - припадає близько 70% загального обсягу страхових премій життя в Європі. З цих чотирьох країн тільки Великобританія повідомила про зростання 8% в порівнянні з 2010 р У Франції, Німеччині та Італії страхові премії зі страхування життя скоротилися на 14%, 4% і 18% відповідно (але порівняно з ростом + 4%, +6 % і + 11% в 2010 р) [3] . Основною причиною падіння страхових премій є збільшення невизначеності у зв'язку з фінансовою кризою. Економічні та фінансові умови призвели до того, що споживачі стали віддавати перевагу вкладати заощадження в короткострокові ощадні інструменти, пропоновані банками.

В інших галузях страхування, в майновому страхуванні, страхуванні відповідальності спостерігається зростання на 3% в 2011 р (2% зростання в 2010 р). Страхові премії за всіма видами страхування крім страхування життя склала 439 млрд євро в 2011 р в порівнянні з 426 млрд євро в 2010 р Це загальне збільшення пов'язане в основному зі збільшенням транспортного страхування, на який припадає майже 30% від страхового ринку без страхування життя .

Премії медичного страхування зросли більш ніж на 3% - до рекордних 112 млрд євро. Ця тенденція пов'язана в основному із зростанням попиту на даний вид страхування в зв'язку зі старінням населення і зростанням витрат на медичне обслуговування. Сектор медичного страхування в Європі головним чином представлений за рахунок Нідерландів і Німеччини, які, відповідно, представляють 36% і 31% ринку медичного страхування.

Страхування майна, яке забезпечує захист від таких ризиків, як пожежа, крадіжка і розкрадання, становить майже 20% страхового ринку за винятком страхування життя. Дані за 2011 р показують, що страхові премії в майновому страхуванні виросли на 2%, або до 85 млрд євро. Три основних ринку майнового страхування - Великобританія, Німеччина і Франція - володіє по 18% європейського ринку. Всі три країни повідомили про зростання приблизно на 2% в 2011 р Загальна сума страхових премій склала 1072 млрд євро в 2011 р

Страхові премії по транспортному страхуванню зросли на 4% - до 129 млрд євро в порівнянні з ростом на 1,2% в 2010 р

Дані за 2011 р показують, що європейські премії але страхуванню власності виросли більш ніж на 2% - до 86 млрд євро. Найбільшими страховиками на ринку страхування не-життя в 2011 р залишаються Німеччина, Франція, Великобританія, Нідерланди та Італія, які повідомили про зростання премій від 1,0 до 3,3% [4] . Страхові виплати збільшилися: у 2011 році на 7,5% і склали 930 млрд євро. Виплати по страхуванню життя збільшилися більш ніж на 15% в 2011 р - до 619 млрд євро, в той час як страхові виплати за іншими видами страхування (утому числі медичного страхування) зросли майже на 2% - до 310 млрд євро. Великобританія, Німеччина, Франція та Італія, на частку яких припадає майже 75% європейського ринку страхування життя повідомили, що виплати з кожним роком збільшуються. Цифри по виплатах за майновим страхуванням знизилися на 4% в 2011 р до 55 млрд євро.

Європейський ринок страхування є найбільшим в світі і становить 36% від світового ринку страхування. На другому місці - Північна Америка (29%), на третьому - Азія (28%) [5] . У всьому світі страхові премії зросли на 6% в 2011 р (5,5% в 2010 р), досягнувши рекордно високого рівня 4597 млрд дол. Найбільше зростання спостерігалося в Азії - на 10,7% (15,6% в 2010 м). Найнижчий зростання було зафіксоване в Європі - 2,2% в 2011 р США відбулося зростання страхових премій зі страхування майна на 3,3% в 2011 р, 1,3% - в 2010 р [6] .

У США діяло 6296 страхових компаній в 2011 р, в тому числі за майновим страхуванням - 2686 компаній, страхування життя - 1013 компаній, медичного страхування - 803 компанії [7] . У табл. 1.10 представлені десять провідних страхувань по медичному страхуванню і зміни в їх доходах і прибутку в 2011 р в порівнянні з 2010 р

В цілому страхування склало 405 млрд дол., Або 2,8% ВВП США в 2010 р промисловості США страхуванням зайняті 2,3 млн осіб в 2011 р, з них 1,4 млн працювали в страхових компаніях, в тому числі в компаніях зі страхування життя, і медичного страхування - 772 500 працівників, перестрахувальних компаніях - 26 300 працівників. Решта 883 600 чоловік працювали в страхових агентствах, в брокерних агентствах та інших, пов'язаних зі страхуванням організацій.

Десять провідних страхових компаній на ринку страхування в США в 2011 р [8]

доходи

прибуток

Рейтинг

компанія

Fortune 500 rank

млн дол.

% Зміни з 2010 р

млн дол.

% Зміни з 2010 р

1

United Health Group

22

101 862,0

8,2

5142

11,0

2

WellPoint

45

60 710,7

3,2

2646,7

-8,3

3

Humana

79

36 832,0

8,8

1419

29,1

4

Aetna

89

33 779,8

-1,4

1985,7

12,4

5

Cigna

130

21998,0

3,5

1327

-1,3

6

Coventry Health Care

219

12 186.7

5,2

543,1

23,8

7

Health Net

221

11 901

-12,6

72,1

-64,7

8

Amerigroup

385

6318,4

8,8

195,6

-28,4

9

WellCare Health Plans

401

6106.9

12,3

264,2

-

10

Centene

453

5340,6

19,5

111,2

17,3

Стимулювання попиту на страхування. Сьогодні перед російськими страховиками, так само як і перед їх зарубіжними колегами, стоїть завдання стимулювання попиту на страхування. Можливості адміністративного стимулювання попиту за допомогою введення нових видів обов'язкового страхування у російських страховиків ще є, а ось у західних страховиків вони обмежені. Особливу увагу в цьому зв'язку привертає досвід зарубіжних страхових компаній щодо формування страхового портфеля, який пов'язаний із стимулюванням попиту на страхові послуги за допомогою впровадження нових технологій обслуговування споживачів. Зарубіжні страхові компанії в останні роки зазнає утисків з боку банків, інвестиційних, лізингових, юридичних, торгових компаній, які надають фінансові послуги в комплексі з іншими необхідними послугами, тобто точиться жорстка боротьба за клієнта-покупця (страхувальника). Спостерігається тенденція виходу неспеціалізованих на страхуванні організацій безпосередньо на ринок страхових послуг. Процес створення і використання універсальних банківсько-страхових продуктів для захисту від ризиків впливу на навколишнє середовище, бізнес і суспільство - це найбільш помітне прояв конвергенції (тобто зближення в сторону злиття, стійкого рівноваги і розвитку) в сучасній фінансовій сфері. Важливо і те, що, конкуруючи між собою, страхові компанії починають в обслуговуванні своїх клієнтів виходити за рамки суто страхових операцій. Вони роблять усе більш широкий спектр додаткових послуг, перетворюючись в сервіс-провайдерів, що поєднують у своїй діяльності страхові, фінансово-посередницькі, фінансово-інвестиційні, консультаційні та інші види послуг. Сьогодні можна сказати, що під оболонкою страхових компаній формуються якісно нові учасники ринку, які діють не тільки на страховому сегменті, але забезпечують комплексне обслуговування своїх клієнтів через функціонування на принципах конвергенції. В даний час спостерігається загострення боротьби за споживчий попит у фінансовій сфері, і учасникам ринку потрібні додаткові конкурентні переваги. Нестрахові послуги виконують роль стимулу для реалізації послуг зі страхування. У цій ситуації саме функціонування учасників фінансового ринку з використанням технології конвергенції стає організаційно-економічним механізмом активізації попиту на страхові послуги, однією з форм збільшення обсягу страхового портфеля. Позитивний досвід закордонного страхового ринку по організаційно-економічному, а не адміністративному стимулювання попиту на страхові послуги через механізм конвергенції, заслуговує застосування і на страховому ринку Росії з метою ліквідації диспропорцій, що стримують розвиток страхування в нашій країні. Потрібна серйозна робота щодо організаційного та законодавчого забезпечення умов для розвитку конвергенції на фінансовому вітчизняному ринку. Приклад подібної роботи можна виявити в США, де в 1999 р був прийнятий Закон про зміни в секторі фінансових послуг, який відкрив додаткові можливості для комплексного обслуговування споживачів фінансових послуг, включаючи і страхування.

Здійснення заходів щодо формування нових механізмів стимулювання добровільного попиту на страхові послуги з використанням конвергенції на ринку Росії знову з усією гостротою ставить питання про цілі і критерії ефективності цього процесу. Останнім часом увагу громадськості і фахівців привернули угоди по злиттю між деякими вітчизняними банками і страховими компаніями. Необхідно зрозуміти, що насправді показують ці угоди, з яким знаком вони з'явилися на ринок фінансових послуг. Слід скористатися критерієм необхідності зростання платоспроможного попиту на страхування. Тоді можна буде зрозуміти, чи сприяють розвитку обсягів страхового портфеля подібні угоди або вони являють собою лише поширення на банківську сферу перерозподільних процесів, які вже давно існують під назвою концентрації страхового капіталу, що до розширення реального страхового портфеля не має ніякого відношення. Для російського ринку страхування вкрай важливо, щоб така конвергенція не стала банківсько-страхових конгломератором, який не завжди виявляється перспективним. У той же час створюється відчуття, що на даному етапі в учасників подібних угод швидше переважає прагнення сконцентрувати в одних руках існуючі сегменти страхового поля, ніж нарощувати зусилля по його розвитку. У російського страхового ринку є реальні перспективи для дійсного зростання, але для здійснення цих перспектив необхідна концентрація зусиль всіх зацікавлених учасників страхового ринку на вирішенні поставлених завдань. За правильну постановку цілей і завдань розвитку вітчизняного страхового ринку по формуванню страхового портфеля відповідає страхова наука.

  • [1] Доповідь про розвиток страхового ринку Росії в 2009 р - першому півріччі 2010 р .: матеріали Федеральної служби страхового нагляду (ФССН Росії). С. 7, 8.
  • [2] European Insurance in Figures. URL: insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/eif-2013-final.pdf
  • [3] Annual Report 2011-2012. Insurance Europe. URL: insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/annual-rcport-2011-2012-small.pdf
  • [4] Annual Report 2011-2012. Insurance Europe. URL: insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/annual-report-2011-2012-small.pdf
  • [5] За даними Swiss Re, Sigma 2013 N1. URL: swissre.com/library/
  • [6] Industry insurance at glance. URL: iii.org/facts_statistics/industry-overview.html
  • [7] Ibid.
  • [8] URL: Fortune, money.cnn.eom / magazines / fomme / fortune500 / 2012 / industries / 223 /
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >