Портфельні моделі управління ризиками

Будь підприємницької діяльності притаманне безліч небезпек, несприятливі наслідки яких не тільки завдають економічних збитків підприємцю, але і ставлять під питання саме існування бізнесу. Все це - і несприятливі зміни кон'юнктури, і стихійні лиха, і простої в перевезенні, і багато іншого - веде до збитків. Кожен підприємець прагне звести до мінімуму можливі несприятливі наслідки цих ризиків. Для цього існує багато прийомів, серед яких почесне місце займає страхування. Стандартні і класичні страхові продукти не забезпечують захист по всьому пакету ризиків. Підприємець з неминучістю приходить до необхідності пошуку додаткових, а іноді альтернативних страхуванню методів управління ризиками. Вже сьогодні деякі консалтингові компанії створюють портфельні моделі управлеybя ризиком - моделі, які розглядають всі ризики компанії в сукупності як різних частин єдиного цілого. В принципі такий підхід найбільш привабливий для підприємця, але для страхових компаній портфельні моделі можуть обернутися серйозними втратами, так як не завжди в них знаходиться місце класичного традиційному страхуванню. У той же час сам по собі портфельний метод дозволяє лише визначити сукупний ризик компанії, так як втрати в одному можуть обернутися придбаннями в іншому. Страхувати можна будь-який ризик, в тому числі і сукупний, і теоретично труднощів при цьому виникнути не повинно. Адже сама по собі портфельна модель дає якісну оцінку ризику, а кількісну повинні дати страхові компанії. "... Все можна застрахувати за правильну ціну. Нестрахуемого ризик - це просто ризик, від якого ще не встигли застрахуватися", - говорить Хm. Розенбаум з актуарної консалтингової компанії Tillinghast - Towers Perrin. Подібний портфельний підхід використовується самими страховими компаніями в перестрахуванні: так звані перестрахування на базі ексцедента збитковості.

За оцінкою експертів агентства "ПрайсвортерхаусКуперс" (PrisewaterhhauseCoopers - PwC) в майбутньому страхові компанії чекає вихід на нові сегменти фінансового ринку. Глобалізація страхового бізнесу, поява нових страхових продуктів, обслуговування клієнтів через Інтернет - все це призведе до злиттів і поглинань страхової галузі, змін її структури.

Основні тенденції на ринку страхування Росії

Основна тенденція розвитку російського ринку страхових послуг полягає в інтеграції банків і страхових компаній у вигляді спільних проектів з продажу страхових полісів через банківську мережу. Інтеграція і рух страхових компаній в сфери фінансового сектора, розширення набору пропонованих ними продуктів стають вирішальним фактором успішного розвитку страхових компаній. У той же час питання розширення складу страхових портфелів в Росії стоїть не так гостро, оскільки ще є незадоволений попит на класичні набори страхового портфеля. На заході сьогодні практично не залишилося вільних ніш для страхових компаній, і тому страховики конкурують між собою за певне коло споживачів протягом десятків років. Російські страхові компанії на відміну від західних колег у цьому сенсі мають переваги: вони можуть комбінувати і продавати на російському ринку як класичні, так і нові специфічні види страхування.

Інша тенденція полягає в глобалізації страхового ринку, яка призведе до збільшення на вітчизняному ринку числа іноземних страховиків , зацікавлених у створенні різних альянсів і спільних проектів з вітчизняними страховиками. Дослідження експертів PwC показує, що більшість зарубіжних страхових компаній вважає за краще не виходити поодинці на ринок Росії, а використовувати досвід і знання місцевих страховиків, які добре орієнтуються в його специфіці. Для західного споживача при покупці поліса такий фактор, як країна походження чи національність страховика, не має принципового значення. На думку авторів, в Росії незабаром перевага надаватиметься тим страховикам, які пропонують найбільший набір страхових і фінансових продуктів, які вирішують, згідно з результатами дослідження експертів PrisewaterhhauseCoopers, одну з найбільш важливих проблем - управління ризиком і запобігання ризикам істотних збитків.

Третя тенденція російського страхового ринку полягає в продажу страхових продуктів через Інтернет. На сьогодні цей канал реалізації послуг страхового портфеля вже взято на озброєння російськими страховими компаніями, такими як "РенессаyсСтрахованіе", "Ингосстрах", "РОСНО", "Спаські ворота", які вже реалізують в Інтернеті свої страхові продукти. Цей напрямок в страховому бізнесі є дуже перспективним, оскільки дозволяє долати великі відстані з найменшими витратами і в майбутньому буде служити основним фактором, що визначає успіх страхової компанії в Росії.

Говорячи про сучасні тенденції на ринку страхування Росії, не можна не сказати і про довгострокове страхування і іноземних страховиків. Страхування є потужним каналом залучення коштів в економіку. На Заході кошти страхової компанії становлять до 35-50% всіх інвестиційних вкладень (в США - близько ⅓). Протягом декількох останніх років ведеться гостра полеміка навколо проблеми допуску на ринок страхових послуг іноземних компаній. Вітчизняні експерти відзначають, що в даний час національні страхові компанії є неконкурентоспроможними порівняно із західними страховиками. Зокрема, страхової компанії з власним капіталом у розмірі 1-5 млн дол., Що є у російських страховиків, явно недостатньо; шанс на "виживання" дає капітал в 20 млн дол., а впевнено почувати себе на європейському ринку страхування може тільки компанія з капіталом в 100 млн дол. На думку багатьох російських фахівців в галузі страхування, вітчизняний страховий ринок потребує серйозної протекції з боку держави , так як контроль над ним з боку західного капіталу був би вкрай небажаним з точки зору забезпечення національної безпеки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >