Функції страхування

Зміст страхування як економічної категорії і його функції органічно пов'язані. Як функцій економічної категорії страхування можна виділити наступні: 1) формування спеціалізованого страхового фонду грошових коштів; 2) відшкодування збитків та особисте матеріальне забезпечення громадян; 3) попередження страхового випадку і мінімізація збитку.

Перша функція - формування спеціалізованого страхового фонду грошових коштів як плати за ризики, які беруть на свою відповідальність страхові компанії. Цей фонд може формуватися як в обов'язковому, так і в добровільному порядку. Держава, виходячи з економічної і соціальної обстановки, регулює розвиток страхової справи в країні. Функція формування спеціалізованого страхового фонду реалізується в системі запасних і резервних фондів, що забезпечують стабільність страхування, гарантію виплат і відшкодувань. Якщо в комерційних банках акумулювання коштів населення з метою, наприклад, грошових накопичень має тільки ощадний сенс, то страхування через функцію формування спеціалізованого страхового фонду несе ощадно-ризиковий початок. У моральному плані кожний учасник страхового процесу, зокрема при страхуванні життя, упевнений в отриманні матеріального забезпечення на випадок нещасної події і при завершенні терміну дії договору. При майновому страхуванні через функцію формування спеціалізованого страхового фонду не тільки вирішується проблема відшкодування вартості постраждалого майна в межах страхових сум і умов, обумовлених договором страхування, але і створюються умови для матеріального відшкодування частини або повної вартості постраждалого майна.

Через функцію формування спеціалізованого страхового фонду вирішується проблема інвестицій тимчасово вільних коштів в банківські та інші комерційні структури, вкладення коштів у нерухомість, придбання цінних паперів і т.д. З розвитком ринку в страхуванні незмінно буде удосконалюватися і розширюватися механізм використання тимчасово вільних коштів. Значення функції страхування як формування спеціальних страхових фондів буде зростати.

Друга функція страхування - відшкодування збитку й особисте матеріальне забезпечення громадян. Право на відшкодування збитку в майні мають тільки фізичні і юридичні особи, які є учасниками формування страхового фонду. Відшкодування шкоди через зазначену функцію здійснюється фізичним або юридичною особою в рамках наявних договорів майнового страхування. Порядок відшкодування шкоди визначається страховими компаніями виходячи з умов договорів страхування і регулюється державою (ліцензування страхової діяльності). За допомогою цієї функції одержує реалізацію повнота страхового захисту.

Нарешті, третя функція страхування - попередження страхового випадку і мінімізація збитку - це широкий комплекс заходів, в тому числі фінансування заходів щодо недопущення або зменшення негативних наслідків нещасних випадків, стихійних лих. Сюди ж відноситься правовий вплив на страхувальника, закріплене в умовах укладеного договору страхування й орієнтоване на його дбайливе ставлення до застрахованого майна. Заходи страховика по попередженню страхового випадку і мінімізації збитку звуться превенції. З метою реалізації цієї функції страховик утворює особливий грошовий фонд попереджувальних заходів. В інтересах страховика витратити якісь кошти на попередження збитку (наприклад, фінансування протипожежних заходів: придбання вогнегасників, розміщення спеціальних датчиків контролю за тепловим випромінюванням і т.д.), які допоможуть зберегти застраховане майно в первісному стані. Витрати страховика на попереджувальні заходи доцільні, тому що дозволяють домогтися істотної економії коштів на виплату страхового відшкодування, запобігаючи пожежа або який-небудь інший страховий випадок. Джерелом формування фонду превентивних заходів служать відрахування від страхових платежів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >