Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Цикл життя ризику

У процесі свого розвитку ризик проходить кілька стадій (рис. 3.1).

На першій стадії відбувається свого роду зародження ризикової ситуації, коли необхідно зайнятися плануванням і аналізом наступних дій для досягнення бажаного результату. Можна припустити, що на цьому етапі зароджується ризик цінності ідеї, перспективи думки: саме тут необхідно постаратися дати відповідь про доцільність реалізації задуманої інвестиційної ідеї. Дана стадія є найбільш відповідальною при управлінні ризиком, так як тут визначається перспектива якості ризику.

Друга стадія - це власне наявність (поява) фактичного ризику. Тут, як правило, контролюють поточну ситуацію, що складається, а при необхідності керують нею і координують її (контроль за поточним якістю ризику). Дана стадія є основною при втіленні наших ідей і дій: тут безпосередньо на практиці ми застосовуємо все те, що задумано на першій стадії.

Третя стадія є підсумком, який склався в результаті комплексу наших дій на перших двох етапах. На даній стадії ризик припиняє своє існування. У той же час стає можливий (і необхідний) широкий

стадії ризику

Мал. 3.1. стадії ризику

аналіз всієї ситуації в цілому задля вдосконалення методів планування і управління подібної ризикової обстановкою в майбутньому, враховуючи весь цикл життя ризику з метою збільшення ступеня отримання бажаного результату (поліпшення якості ризику).

Зазначені стадії формують повний цикл ризику, а його результат дозволяє визначити якість ризику. Ця якість може бути позитивним при позитивному результаті ризику і негативним при зворотній ситуації. Виходячи із зазначеного, під якістю ризику слід розуміти очікуваний результат ризикової ситуації.

Класифікація невизначеностей

З точки зору ймовірності випадання подій невизначеність можна поділити на три види: повна невизначеність; повна визначеність; часткова невизначеність.

Повна невизначеність характеризується близькою до нуля прогнозованість Р настання події, що математично виражається співвідношенням

де t - час.

Повна визначеність - це абстрактне поняття, коли ймовірність настання події дорівнює 100%. Повної визначеності відповідає близька до одиниці прогнозованість подій, тобто

де - кінцеве час прогнозування події.

Це можливо насамперед в тих випадках, коли при вирішенні завдання в умовах невизначеності визначається з якоюсь імовірністю оптимальне рішення і з заздалегідь відомою ймовірністю (зазвичай рівний 0,9-0,99) знаходиться довірчий прогнозований інтервал, що дозволяє прогнозувати не тільки свою стратегію на ринку, але і "поведінка" ринку, тенденції його розвитку і т.п.

Часткова невизначеність відповідає таким подіям, прогнозованість яких лежить в межах від нуля до одиниці, що визначається нерівністю

За чинників виникнення невизначеності поділяються на економічні (комерційні), політичні, соціальні та їх проміжні модифікації (рис. 3.2). Економічні невизначеності обумовлені несприятливими змінами в економіці. До такого роду невизначеностей відносяться невизначеність ринкового попиту, слабка передбачуваність ринкових цін, невизначеність ринкової пропозиції, недостатність інформації про дії конкурентів і т.п. Політичні невизначеності обумовлені зміною політичної обстановки, що впливає на підприємницьку діяльність. Соціальні невизначеності обумовлені змінами демографічної ситуації, переваг і моральних установок населення, що впливають на інвестиційну діяльність. Ці види невизначеності пов'язані між собою, і часто на практиці їх досить важко розчленувати.

Природна невизначеність описується сукупністю чинників, серед яких можуть бути кліматичні, погодні умови, різного роду перешкоди (атмосферні, електромагнітні та ін.).

Невизначеність зовнішнього середовища - це ще один вид невизначеності. При економічному аналізі підприємницької діяльності вводяться поняття зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу. Внутрішнє середовище включає фактори, обумовлені діяльністю самого підприємця і його контактами. Зовнішнє середовище представлена факторами, які не пов'язані безпосередньо

види невизначеностей

Мал. 3.2. види невизначеностей

з діяльністю підприємця і мають більш широкий соціальний, демографічний, політичний і інший характер.

Особливий вид невизначеності має місце при наявності конфліктних ситуацій, як ініціатори яких можуть виступати стратегія і тактика осіб, що беруть участь в тому чи іншому конкурсі; дії конкурентів; цінова політика олигополистов і т.п.

Відокремлену групу складають ситуації, в яких розглядаються проблеми незбіжних інтересів і багатокритеріального вибору оптимальних рішень в умовах невизначеності. Наявність невизначеностей значно ускладнює процес вибору оптимальних рішень і може привести до непередбачуваних результатів. Політика вибору ефективних рішень без урахування неконтрольованих факторів у багатьох випадках призводить до значних втрат економічного, соціального та іншого змісту.

За часом виникнення невизначеності диференціюються на ретроспективні, поточні і перспективні. Необхідність враховувати фактор часу при оцінці економічної ефективності прийнятих рішень обумовлена тим, що як ефект, так і витрати можуть бути розподілені в часі. Рівні за величиною витрати, по-різному розподілені в часі, забезпечують різний корисний результат того чи іншого виду (економічний, соціальний та ін.).

Що відбуваються в російській економіці зміни створюють високий ризиковий фон для країни в цілому і для окремих підприємств і організацій зокрема. Трансформаційні процеси в Росії почалися в умовах політичної та економічної нестабільності, невідповідності старих законів реаліям життя і слабкою опрацьованості нової юридичної бази. Результатом стала поява і подальший розвиток ряду факторів, що зробили негативний вплив на хід реформування економіки в цілому і фінансово-комерційної сфери зокрема. Особливе вплив такий хід подій надав на рівень ризиків в економіці країни. Це важливо, бо рівень невизначеності в тій чи іншій країні в значній мірі впливає на її інвестиційний і загальний діловий клімат.

На нашу думку, при оцінці господарської і інвестиційної діяльності найбільш істотними рекомендуються такі види непевності.

  • 1) невизначеність, пов'язана з нестабільністю економічного законодавства і поточної економічної ситуації, умов інвестування і використання прибутку;
  • 2) невизначеність, пов'язана із зовнішньоекономічними зв'язками (можливість введення обмежень на торгівлю і постачання, закриття кордонів тощо);
  • 3) невизначеність політичної ситуації, можливість несприятливих соціально-політичних змін в країні або регіоні;
  • 4) неповнота або неточність інформації про динаміку техніко-економічних показників, параметрах нової техніки і технології;
  • 5) коливання ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів;
  • 6) невизначеність природно-кліматичних умов, можливість стихійних лих;
  • 7) невизначеність, пов'язана з виробничо-технологічним процесом (аварії і відмови устаткування, виробничий брак тощо);
  • 8) невизначеність цілей, інтересів і поведінки учасників ринку;
  • 9) неповнота або неточність інформації про фінансове становище і ділову репутацію суб'єктів господарювання (можливість неплатежів, банкрутств, зривів договірних зобов'язань).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук