Об'єкти страхового захисту в майновому страхуванні

Об'єктом страхових відносин в майновому страхуванні виступають майно в різних його видах і майнові інтереси. Сенс страхового захисту по майну полягає у відшкодуванні збитку, що виник внаслідок страхового випадку. Застрахованим може бути як власне майно страхувальника, так і знаходиться в його володінні, користуванні та розпорядженні. В цілому майно юридичних і фізичних осіб як об'єкти страхування формують страховикам обсяг страхової відповідальності - від пожеж, стихійних лих, аварій та інших випадків. За окремою угодою в обсяг страхової відповідальності можна включити випадки розкрадання, грабежу, викрадення транспортних засобів.

Як особливих об'єктів страхового захисту виділяють різні види транспорту, вантажів, рухомого і нерухомого майна юридичних і фізичних осіб і навіть деякі фінансові ризики, що включаються в обсяг страхової відповідальності страховика. Так, об'єктами страхування майна сільськогосподарських підприємств є урожай сільськогосподарських культур, багаторічні плодові, лісові та інші насадження, поголів'я сільськогосподарських тварин, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, сировина, матеріали, продукція, паливо і т.п.

Урожай як об'єкт страхування може мати на увазі широкий обсяг страхової відповідальності: від посухи, нестачі тепла, вимерзання, бурі, нападу комах-шкідників і інших хвороб. При цьому безпосереднім об'єктом страхування є основна продукція культури.

Тварини сільськогосподарського призначення як об'єкти страхування мають на увазі свій обсяг страхової відповідальності: на випадок падежу, загибелі або вимушеного забою від стихійних лих, пожеж і інфекційних захворювань. Особливо цінні племінні тварини-виробники страхуються за розширеною страхової відповідальності.

Будівлі, інші основні та оборотні фонди як об'єкти страхування спираються на свій обсяг страхової відповідальності: від пожеж, вибухів, аварій і стихійних лих.

У господарствах громадян в об'єкти страхування включаються належні їм будинки, садові будиночки, гаражі, господарські будівлі тощо, а в обсяг страхової відповідальності по цих об'єктах входять пожежі, стихійні лиха, аварії опалювальної і водопровідної систем і інші страхові випадки.

Велика рогата худоба і коні в домашньому господарстві у громадян включаються в об'єкти страхування на тих же умовах, що і страхування їх господарств, а в обсяг страхової відповідальності входять випадки падежу, загибелі та вимушеного забою від хвороб, стихійних лих, нещасних випадків і пожеж. При цьому дрібні сільськогосподарські тварини (вівці, кози, свині, сім'ї бджіл) стають об'єктами страхування разом з домашнім майном і будовою по окремо проведеного страхування майна на подвір'ї.

Домашнє майно як об'єкт страхування може включати меблі, носильні речі, посуд, кухонний інвентар, книги, картини, музичні інструменти, теле-, радіо-, електроапаратуру та інші предмети особистого споживання і зручності, наявні в родині, а кошти особистого транспорту можуть мати на увазі страхову відповідальність на випадок стихійного лиха, аварії або викрадення.

Майно підприємців як об'єкт страхування може включати відповідне обладнання, інструменти, готову продукцію та інші матеріальні цінності, що формують обсяг страхової відповідальності на випадок пожежі, стихійних лих, аварій, розкрадань, грабежу та інших випадків (в тому числі ушкоджень).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >