Підприємницькі ризики як об'єкт майнового страхування

В умовах ринкової економіки всередині майна як об'єкта страхування виділяють підприємницькі ризики, до яких відносяться недоотримані прибуток або дохід (упущена вигода), неплатежі за рахунками продавця продукції, зниження заздалегідь обумовленого рівня рентабельності, простої устаткування, перерви в торгівлі і ін.

Життя як об'єкт страхування має на увазі страховий захист особистих, сімейних доходів громадян або зміцнення досягнутого ними добробуту. При цьому в якості об'єктів страхування виступають не тільки саме життя, але і здоров'я, працездатність людини. В обсяг страхової відповідальності включаються більш конкретні події: дожиття до закінчення терміну страхування, обумовленого віку або події, настання смерті страхувальника або застрахованого або втрата ними здоров'я в період страхування від обумовлених подій, як правило, від нещасних випадків. Тоді крім самого життя виділяють в якості окремих об'єктів, з нею пов'язаних, - працездатність і здоров'я, а в обсязі страхової відповідальності різні нещасні випадки і хвороби, а також витрати на лікування. Основною метою страхового захисту в такому випадку стає запобігання критичного погіршення рівня життя людей.

Життя як об'єкт страхування може бути пов'язана з різним об'ємом страхової відповідальності страховика. Наприклад, в змішаному страхуванні він охоплює дожиття до закінчення терміну страхування, смерть застрахованого і нещасні випадки. При страхуванні до одруження в обсяг страхової відповідальності включаються дві події: вступ конкретної особи в законний шлюб в період з дня закінчення терміну страхування або при досягнення 21 року без одруженні.

Відповідальність як об'єкт страхового захисту

Дуже своєрідним об'єктом страхування є відповідальність перед третіми фізичними або юридичними особами (тобто громадянами і господарюючими суб'єктами) внаслідок якої-небудь дії або бездіяльності страхувальника. На відміну від майна як об'єкта страхування, в якому страхуванню підлягає власність юридичних і фізичних осіб, і на відміну від життя як об'єкта страхування, яке проводиться на випадок настання певних подій зі здоров'ям і працездатністю застрахованих, метою страхового захисту відповідальності як об'єкта страхування є захист інтересів можливих причинителей шкоди.

Відповідальність як об'єкт страхового захисту передбачає можливість при заподіянні шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб в силу закону або але рішенням суду виробляти відповідні виплати, що компенсують заподіяну шкоду. У відповідальність як об'єкт страхування входять кредити, відповідальність професійна і громадянська, особливо відповідальність власників автотранспортних засобів. В даний час з'явилися нові види професійної відповідальності як об'єкта страхування, наприклад відповідальності нотаріуса, юриста, лікаря, аудитора, митного брокера (посередника), підприємця та ін.

Відповідальність підприємця як об'єкт страхування включає широкий спектр ризиків - від його відповідальності перед своїми працівниками (банкрутство) до ризику за екологічне забруднення, заподіяння шкоди природі та жителям певної місцевості внаслідок порушення технології діяльності.

До відповідальності позичальника відносяться ризики непогашення кредитів.

Страхування цивільної відповідальності власників транспорту

Відповідно до Закону про страхування відповідальності власників транспортних засобів в Російській Федерації введено обов'язкове страхування подібного роду відповідальності. Об'єктом страхування тут є громадянська відповідальність власника транспортного засобу за можливе нанесення шкоди іншим особам при скоєнні дорожньо-транспортної пригоди. Завдана матеріальна шкода та інші витрати підлягають відшкодуванню страховою компанією. За даним видом страхування оплачується матеріальні збитки, пов'язані з відновленням потерпілих транспортних засобів та іншого майна, виробляються оплата витрат на лікування потерпілих громадян, протезування, посилення харчування, перекваліфікацію, відшкодування втрати сімейного доходу в зв'язку з каліцтвом або смертю потерпілих, включаючи виплату довічної пенсії дітям або іншим родичам.

Регресний позов у ​​майновому страхуванні

Страховий захист по майну як об'єкту страхування включає регрес, який став правом страхової компанії. Регрес (від лат. Regressus - зворотний рух) - це зворотна вимога про відшкодування сплаченої суми, що пред'являється одним суб'єктом господарювання або громадянином іншому суб'єкту або громадянину. Регресний позов являє собою право вимоги страховика до господарюючому суб'єкту або громадянину, відповідальної за заподіяний збиток. Він використовується за умови, якщо знищення або пошкодження майна відбулося в результаті подій, в настанні яких є вина третьої особи, тобто не найбільш страхувальника. Особливо це стосується випадків пожежі, проникнення води з сусідніх приміщень (затоплення), а також викрадення майна. У таких випадках страховик, який виплатив страхове відшкодування за шкоду, заподіяну з вини третьої особи, має право пред'явити до нього (або до особи, яка відповідно до чинного законодавства несе відповідальність за заподіяну шкоду) регресний позов незалежно від того, чи заподіяно шкоду навмисно або з необережності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >