Елементи об'єктної системи страхування

Об'єктна система страхування - це сукупність об'єктів в процесі формування та використання страхового фонду. Вона включає в себе наступні елементи: 1) ризикові обставини; 2) ситуація ризику; 3) вартість (оцінка) об'єкта страхування; 4) страхова подія; 5) страхова сума; 6) страховий внесок; 7) страховий випадок; 8) збиток (збиток) страхувальника; 9) страхова виплата. Взаємозв'язок між цими елементами утворює структуру об'єктної системи страхування (рис. 4.1).

Ризикові обставини

Страховик перед укладенням договору вивчає об'єкт страхування, визначає його стан і обстановку, в якій він знаходиться. Стан об'єкта страхування залежить від цілого ряду чинників, з яких страховик враховує і аналізує тільки істотні. Процес спостереження і обліку істотних для страхування чинників називається реєстрацією ризику. Фактори, якими визначається реєстрація ризику для даної ризикової сукупності, називаються ризиковими обставинами; вони притаманні даному об'єкту страхування і розглядаються як ознаки ризику. Ризикові обставини є умовами реалізації ризику.

Будь-який ризик можна представити у вигляді сукупності ризикових обставин. У зв'язку з цим виділяють об'єктивні і суб'єктивні ризикові обставини. Об'єктивні ризикові обставини відображають об'єктивний підхід до дійсності і не залежать від волі і свідомості людей (прояв стихійних сил природи). Суб'єктивні ризикові обставини відображають підхід до пізнання дійсності, пов'язаної з волею і свідомістю людей (інтенсивний рух транспорту, порушення техніки безпеки та ін.). При укладанні договору страхування страховик бере до уваги як об'єктивні, так і суб'єктивні ризикові обставини.

Об'єктна система процесу страхування

Мал. 4.1. Об'єктна система процесу страхування

Оцінка вартості ризику

Визначення ймовірності настання події, на випадок якої проводиться страхування, і його наслідків, виражених у грошовій формі, називають оцінкою вартості ризику.

Розмір оцінки вартості ризику змінюється під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів. До таких факторів відносять ймовірність настання і характер впливу стихійних сил природи, стан протипожежної безпеки, охорони праці та т.п. Вивчення ризику як ймовірності настання страхового випадку дозволяє створити фінансову основу страхових операцій , виражену в науково обґрунтованому встановленні страхових тарифів (тобто плати за страхування).

Оцінка вартості ризику визначається на основі вивчення статистичних даних, що характеризують частоту виникнення небезпек (пожеж, нещасних випадків тощо), силу їх дії і розмір заподіяної ними шкоди.

Ситуація ризику

При укладанні договору страхування страховик здійснює підбір ризикових обставин. Всі ризикові обставини, взяті в їх єдності і взаємодії, визначають стан, що називається ситуацією ризику. Дана ситуація характеризує природний стан об'єкта страхування і обстановку, в якій цей об'єкт знаходиться.

Страхова подія

Ризикові обставини дозволяють оцінити ймовірність страхового випадку, під яким розуміється ймовірність заподіяння шкоди об'єкту страхування. Певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування, є страховий ризик.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >