Страхова вартість об'єкта страхування

У процесі складання договору страхування оцінюється справжня вартість об'єкта страхування, тобто його страхова вартість. Визначення страхової вартості майна являє собою страхову оцінку. Вартість майна, що приймається для цілей страхування, також називається страхової оцінкою. При розрахунку розміру страхової оцінки істотну роль грають категорія страхувальника, вид застрахованого майна, умови страхування, встановлені законом або правилами.

Страхова оцінка в майновому страхуванні служить вихідним показником для всіх наступних розрахунків: визначення страхової суми, страхового внеску, страхового відшкодування. Страхова сума може встановлюватися в розмірі страхової оцінки або її частини.

В якості основи для визначення страхової оцінки нерідко береться балансова вартість майна з урахуванням зносу (амортизації). Тому при повній загибелі даного майна розмір страхової оцінки збігається з сумою збитку і страхового відшкодування, так як це майно за умовами страхування застраховано по повній балансовій вартості, а відшкодування одно нанесеному збитку.

При страхуванні тварин для визначення страхової оцінки також використовується їх балансова вартість, але страхове відшкодування виплачується в розмірі 70% збитку.

Страхова оцінка основних засобів громадських організацій визначається виходячи з первісної (відновлювальної) вартості, тобто без урахування амортизації.

Страхова сума

Страхова вартість об'єкта є основою для розрахунку страхової суми, яка представляє собою визначену договором страхування або встановлену законом грошову суму, виходячи з якої встановлюються розміри страхового внеску і страхової виплати.

При страхуванні майна страхова сума не може перевищувати його дійсної вартості на момент укладення договору (страхової вартості). Сторони не можуть оспорювати страхову вартість майна, визначену в договорі страхування, за винятком випадків, коли страховик доведе, що він був навмисно введений в оману страхувальником.

Якщо страхова сума, визначена договором страхування, перевищує страхову вартість майна, то договір є недійсним в силу закону в тій частині страхової суми, яка перевищує дійсну вартість майна на момент укладення договору.

Страховий внесок

З страхової суми страхувальник платить страховику певний страховий внесок. На практиці часто замість терміна "страховий внесок" використовується поняття страхового платежу, а за кордоном і в діяльності страхової компанії Ингосстрах - страхової премії. Страховий внесок є платою за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику відповідно до договору страхування або законом.

Страховий внесок обчислюється на підставі ризикових обставин. Страховик при визначенні страхового внеску враховує результати аналізу конкретної ситуації ризику через систему знижок і надбавок (накидок) до обчисленого страхового внеску для базової сукупності ризикових обставин. Знижки та надбавки можуть встановлюватися у відсотках або фіксованій сумі до страхового внеску.

Страховий тариф

Ставку страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування в цілому називають страховим тарифом. Ця ставка визначається за допомогою актуарних розрахунків. Страхові тарифи по обов'язковому страхуванню встановлюються в законодавчому порядку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >