Брокери як суб'єкти ринку страхових послуг

Основна функція брокера полягає в обслуговуванні і захисту інтересів своїх клієнтів - страхувальника або страховика. Брокер знаходить клієнтів на свій вибір, але, знайшовши їх, він діє вже від імені клієнта згідно з його дорученням, так як в першу чергу відповідальний перед своїм клієнтом. Зокрема, брокер повідомляє страховику про інтереси свого клієнта-страхувальника і при необхідності роз'яснює їх, що знаходить відображення в заяві страхувальника про страхування, яке видається страховику. Потім брокер отримує на ринку найбільш прийнятні для клієнта ставки страхової премії і домовляється про умови страхування. По завершенні розміщення ризику брокер повідомляє про це свого клієнта і являє коверноту - спеціальний документ, що підтверджує розміщення ризику, із зазначенням ставок премії, умов страхування та списку страховиків, які підписалися на страхування даного ризику. Після цього брокер надає своєму клієнтові послуги при оплаті страхової премії і отриманні страхового відшкодування.

Взаємовідносини брокера зі страховиком повинні ґрунтуватися на принципі "належної обережності", тобто його вчинки повинні бути чесними і він не повинен нічого приховувати від страховика. Брокер зобов'язаний надати страховику всю наявну інформацію, що дозволяє страховику належним чином оцінити ступінь ризику. Після укладення договору страхування брокер продовжує нести відповідальність перед страховиком за грошовий оборот. Отримавши премію у клієнта, брокер повинен в розумні терміни і в період оплати премії, обумовлений в сліпі - спеціальному документі, що відбиває взаємні обов'язки за договором страхування, - перевести її страховику.

Брокер бере участь також в підготовці страхових полісів, визначенні умов страхування та вартості страхування (страхового тарифу і страхової премії), розміщенні ризику серед страховиків, проводить збір страхової премії і розподіляє її серед страховиків. При настанні страхового випадку він організовує обстеження, видачу всякого роду гарантій, авансових платежів страхувальникам. Іноді при великих ризиках і аваріях, наприклад при зіткненні суден, брокер бере участь в процесі розгляду претензійних справ до їх завершення, що може тривати кілька років. Всі ці роки брокер надає своєму клієнтові велику допомогу, особливо якщо клієнт має недостатньо дослідну юридичну і страхову служби.

Завдання брокера - сприяти належному виконанню умов договору сторонами. Як незалежна особа брокер не є стороною договору, і відповідно до загальногромадянської праву про посередників він несе відповідальність тільки при грубої недбалості і шахрайстві.

Особливе становище мають брокери англійської корпорації Lloyd's (об'єднання приватних осіб або синдикатів, так званих передплатників "Ллойда", які мають право на проведення страхування відповідно і на підставі спеціального акту про "Ллойд"). За сформованим багаторічному звичаєм цієї корпорації її брокер відповідальний перед страховиками (андеррайтерами) за сплату страхової премії. Відповідно до свого внутрішнього статуту і звичаєм брокери "Ллойда" мають додаткові обов'язки крім тих, які мають звичайні брокери. Такий додаткової обов'язком, зокрема, є підготовка поліса, який представляється в офіс "Ллойда" для перевірки і підписання від імені членів корпорації. Розрахунки між брокерами "Ллойда" і членами корпорації виробляються через головний розрахунковий центр "Ллойда", що, природно, викликає необхідність застосовувати процедури, які не повинні виконуватися звичайними страховиками ринку. Корпорація Ллойда приймає ризики на страхування тільки через брокерів.

Діяльність страхових брокерів багато в чому впливає на організацію і механізм дії цивілізованого страхового та перестрахового ринку. За даними Асоціації британських страховиків, у Великобританії з майнових видів страхування за допомогою брокерів в останні роки в середньому полягає більш 70% страхових угод, зі страхування життя та пенсійного страхування - близько 30%.

Діяльність страхових брокерів (також, втім, як і страхових агентів) в різних країнах регулюється по-різному: від строгого контролю за їх діяльністю до повної відсутності будь-якого регулювання. Відповідно до російського законодавства страхової брокер зобов'язаний отримати ліцензію на здійснення своєї діяль - ності і повинен бути занесений в єдиний державний реєстр суб'єктів страхової справи в порядку, встановленому органом страхового нагляду (п. 2 ст. 4.1 Закону про страхування). Завдання ведення єдиного державного реєстру суб'єктів страхової справи покладено на Росстрахнадзор. Відповідно до правил п. 5 ст. 32 Закону про страхування для отримання ліцензії на здійснення страхової брокерської діяльності здобувач ліцензії представляє в орган страхового нагляду наступні документи:

 • 1) заяву про надання ліцензії;
 • 2) документ про державну реєстрацію претендента ліцензії як юридичної особи або індивідуального підприємця;
 • 3) установчі документи претендента ліцензії - юридичної особи;
 • 4) зразки договорів, необхідних для здійснення страхової брокерської діяльності;
 • 5) документи, що підтверджують кваліфікацію працівників страхового брокера і кваліфікацію страхового брокера - індивідуального підприємця.

Обов'язковою умовою для здійснення брокерської діяльності фізичною особою та керівником брокерської організації є наявність вищої освіти або середньої спеціальної економічної або юридичної освіти при стажі роботи в галузі фінансової або страхової діяльності не менше двох років (ст. 32.1 Закону про страхування). Страховим брокерам рекомендується укладати договори страхування своєї професійної відповідальності перед клієнтами.

Згідно з міжнародною практикою страховим брокером чи маклером може бути фізична або юридична особа, яка виступає в ролі консультанта страхувальника при виборі страхової компанії, виходячи з фінансової стійкості її операцій, привабливості умов договору для страхувальника та інших факторів. Зокрема, в Англії на частку брокерів доводиться 70% всіх укладених договорів, у Франції - 18%. Маклери більшою мірою зустрічаються в Німеччині, Австрії та інших європейських країнах.

Послуги брокерів поступово набувають популярності і в Росії. Число вітчизняних брокерів, за різними джерелами, становить від двох десятків до сотні. На жаль, сьогодні більшість діючих на ринку вітчизняних страхових брокерів обмежуються суто посередницькими функціями - переконують клієнта застрахуватися в тій чи іншій страховій компанії. У той же час головна відмінність брокера від страхового агента полягає в тому, що він повинен виступати в якості незалежного кваліфікованого експерта для страхувальника, багато в чому визначає його подальші дії. Володіючи великим банком даних про оперативно-фінансової діяльності страхових компаній, що діють на страховому ринку, систематизуючи, зіставляючи і аналізуючи цю інформацію, брокер рекомендує страхувальникові саме ту страхову компанію, яка найбільшою мірою відповідає його інтересам. І якщо договір буде укладено з даним страховиком, то останній оплачує працю брокера на комісійних засадах (у відсотках від страхової суми). У зарубіжній практиці комісійну винагороду брокера носить назву брокередж. При настанні страхового випадку брокер виступає в якості консультанта страхувальника, сприяючи в отриманні страхової суми або страхового відшкодування.

Таким чином, підсумовуючи все викладене вище, можна визначити наступні основні функції брокера , в число яких входять:

 • 1) оцінка предмета страхування, тобто визначення, в якому саме страхуванні потребує клієнт і від яких саме ризиків;
 • 2) проведення порівняльного аналізу послуг і фінансового стану ряду страховиків;
 • 3) підбір клієнту найбільш підходящого, з точки зору брокера, страховика;
 • 4) документальне оформлення договору страхування (за згодою страхувальника);
 • 5) контроль за своєчасним надходженням страхових внесків від страхувальника страховику;
 • 6) надання консультації та сприяння в отриманні страхувальником страхових сум або страхових відшкодувань при настанні страхового випадку.

Практика свідчить, що провести вірну оцінку страхового ризику можуть тільки кваліфіковані фахівці, що мають багаторічний досвід роботи в системі страхування. На жаль, в Російській Федерації вимоги до брокерським фірмам і брокерам поки ще не до кінця сформульовані, що не виключає появи на ринку страхових послуг непрофесійних брокерів. Сьогодні ряд найбільших західних брокерських фірм: Sedwik Group, Willis Coroon, Unison мають свої відділення в Росії. Однак західні брокерські компанії підходять до вибору своїх клієнтів досить обережно. В результаті страховий захист страхувальників далеко не завжди виявляється оптимальною за вибором ризиків і страхових платежів (внесків).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >