Проектне фінансування

Під проектним фінансуванням розуміється фінансування інвестиційних проектів, що характеризуються особливим способом забезпечення повернення вкладень, в основі якого лежать інвестиційні якості самого проекту, ті доходи, які отримає створюване або реконструюється підприємство в майбутньому. Специфічний механізм проектного фінансування включає аналіз технічних і економічних характеристик інвестиційного проекту та оцінку пов'язаних з ним ризиків, а базою повернення вкладених коштів служать доходи проекту, що залишаються після покриття всіх витрат.

Особливістю цієї форми фінансування є також можливість суміщення різних видів капіталу: банківського, комерційного, державного, міжнародного. На відміну від традиційної кредитної угоди може бути здійснено розосередження ризику між учасниками інвестиційного проекту.

Проектне фінансування характеризується широким складом кредиторів, що обумовлює можливість організувати консорціуми, інтереси яких представляють, як правило, найбільш великі кредитні інститути: банки-агенти. Як джерела фінансування можуть залучатися кошти міжнародних фінансових ринків, спеціалізованих агентств експортних кредитів, фінансових, інвестиційних, лізингових і страхових компаній, довгострокові кредити МБРР, МФК, ЄБРР. Великі банки, що займаються фінансуванням інвестиційних проектів, мають спеціалізовані підрозділи для організації, контролю та аналізу реалізації проектів.

Серед використовуваних зарубіжними банками моделей проектного фінансування можна виділити кілька схем.

Схема фінансування під майбутні поставки продукції часто використовується при здійсненні нафтових, газових та інших сировинних проектів. Її відносять до форм фінансування з обмеженим регресом на позичальника, підкріплюється контрактами, в яких передбачаються безумовні зобов'язання покупця типу "брати і платити" і "брати або платити" з третіми кредитоспроможними сторонами. Ця схема передбачає участь як мінімум трьох сторін: кредиторів (банківський консорціум), до проектної (спеціальної компанії, що займається безпосередньою реалізацією інвестиційного проекту) і посередницької компанії - покупця продукції. Посередницька компанія може засновуватися кредиторами.

Механізм дії розглянутої схеми наступний. Банківський консорціум, який фінансує проект, надає кредит посередницькій компанії, та, у свою чергу, передає грошові кошти проектної компанії у формі авансу за майбутню поставку певної кількості продукції за фіксованою ціною, достатньою для погашення боргу. Погашення кредитів з рухом грошових потоків від реалізації продукції, що поставляється.

Схема "будувати - експлуатувати -передавал" і "будувати - володіти - експлуатувати - передавати" із залученням іноземних інвестицій використовується при поєднанні фінансування з обмеженим регресом та фінансування під урядову гарантію. У відповідності зі схемою "будувати - експлуатувати - передавати" на основі отримання від державних органів концесії група засновників створює компанію, в обов'язки якої входять фінансування та організація будівництва об'єкта. По завершенні робіт компанія вправі експлуатувати або володіти об'єктом. Держава може сприяти реалізації інвестиційного проекту шляхом укладення контракту на купівлю об'єкта за фіксованою ціною або опціонної угоді, надання гарантій банку, який кредитує проект.

Організація фінансування інвестиційного проекту на умовах "будувати - володіти - експлуатувати - передавати" передбачає отримання спеціальної компанією від держави ліцензій на основі франчайзингу. Тут має місце кредитування безпосередньо спеціальної компанії під гарантії уряду.

При використанні названих вище схем відбувається розподіл проектних ризиків між учасниками (спеціальної фірмою- підрядником, кредитором-банком або їх групою і державою), що закріплюється у концесійному договорі або франчайзинг-угоді, забезпечується взаємна зацікавленість учасників проекту у своєчасному та ефективному його здійсненні.

Привабливість даних схем для держави обумовлена наступним:

  • - Держава, відіграючи важливу роль у реалізації проекту, не несе при цьому витрат, що зводить до мінімуму вплив його на бюджет;
  • - Через деякий час, обумовлений періодом концесії або франчайзинг-угоди, держава отримує у власність діючий об'єкт;
  • - Використання механізму конкурсного відбору, перемикання фінансування на приватний сектор внаслідок його більш високої ефективності дозволяє добитися великих результатів;
  • - Стимулювання припливу високих технологій, іноземних інвестицій, що досягається за допомогою використання цих схем, дозволяє вирішити національно значимі економічні та соціальні проблеми.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >