Сюрвеєри

У морському страхуванні сюрвейєр (Surveyor) - це експерт, що виробляє огляд суден і вантажів і дає висновок про їх стан, розмір пошкоджень при аваріях, мореплавства судна і т.д. Сюрвейер може бути запрошений судновласником, фрахтувальником, вантажовласником, страховим та класифікаційним товариством. Сюрвейер, Той, Хто застраховані об'єкти, повинен володіти необхідними знаннями та досвідом і кваліфіковано оформити акт огляду відповідного об'єкта або скласти аварійний сертифікат, маючи на увазі, що ці документи кладуться в основу вирішення можливих судових спорів або пов'язані з оплатою збитків. Сюрвейер дає висновок про стан оглядається майна, визначає характер і розмір його ушкодження і т.п. У Російській Федерації функції сюрвейєра здійснюють аварійні комісари.

У більш широкому сенсі сюрвейєр - це інспектор або агент страховика, який здійснює огляд майна, що приймається на страхування. Сюрвейер виконує функції ризик-менеджменту. За висновком сюрвейєра страховик приймає рішення про страхування майна шляхом оформлення відповідного договору. На підставі відомостей, отриманих від сюрвейера, страховик визначає тарифну ставку. У зарубіжній практиці як сюрвейера виступають спеціалізовані фірми з протипожежної безпеки, охорони праці і т.д., які взаємодіють зі страховиком на договірній основі.

Сюрвейер готує для страховика звіт, а в разі великої кількості майнових ризиків ще і становить план. Звіт містить такі пункти за програмою оцінки ризику.

  • 1. Повний опис ризику. Опис може містити план приміщень, якщо страхується майно; опис видів діяльності, виробленої в цих приміщеннях; деталі системи захисту і т.д.
  • 2. Оцінка рівня ризику. Вона буде враховувати всі впливають фактори - матеріальні та нематеріальні - і дасть страховику деяку інформацію про ступінь ризику, який необхідно застрахувати. Сюрвейер також може вказати в своєму звіті на деякі об'єкти, розташовані поруч з об'єктом страхування, якщо вони можуть вплинути на ступінь ризику.
  • 3. Розмір максимально можливого збитку (МВУ). МВУ - це найбільша на думку сюрвейера можлива сума втрат. Це легко проілюструвати на прикладі страхування від пожежі. Припустимо, страхується будинок вартістю 300 тис. Ф.ст. Ця будівля без внутрішніх перегородок, і виниклу пожежу охопить його повністю. В цьому випадку МВУ становить 300 тис. Ф.ст., іншими словами, в самому несприятливому випадку будівля буде повністю зруйновано. А тепер припустимо, що об'єкт був розділений на три частини рівної площі. Стіна, що відокремлює ліву секцію будівлі, - брандмауер (нім. Brandmauer - букв, "пожежна стіна"), а це означає, що майже неймовірно, що пожежа може через неї перекинутися. В іншій стіні є двері, і цілком ймовірно, що вогонь пошириться на дві колективні нею секції. Кожна секція має однакову вартість, тому можна сказати, що МВУ буде 200 тис. Ф.ст., так як в найгіршому випадку пожежа почнеться в одній із секцій праворуч від брандмауера і через отвір в розділяє стіні перекинеться на іншу секцію. Ліва секція залишиться цілою.

При обчисленні М ВУ не беруться до уваги позитивні чинники, проте деякі страховики доручають Сюрвейер оцінити потенційний збиток з урахуванням всіх систем захисту. Таким чином отримують максимальний оціночний збиток (МОУ). Там, де встановлена система пожежогасіння, МВУ і МОУ можуть значно відрізнятися.

Сюрвейер необхідно пам'ятати, що обчислений їм МВУ відноситься тільки до втрат від пожежі. Але ж можуть бути й інші причини втрат: наприклад, будинок може перебувати недалеко від злітної смуги аеродрому і бути зруйнованим в результаті авіакатастрофи. Природно, що брандмауер буде від цього слабким захистом.

МВУ обчислюється для того, щоб страховик зміг правильно оцінити суму втрат і суму, яку йому необхідно буде виплатити страхувальнику при настанні страхового випадку.

  • 4. Запобігання втрат. Сюрвейер попереджає страхувальника про те, що їм повинні бути вжиті всі заходи для захисту від ризику. У деяких випадках такі рекомендації видаються в формі вимог, які страхувальник зобов'язується виконати, щоб отримати страхове покриття. Є й інші умови, менш важливі, виконання яких також веде до зниження страхової премії. Вони називаються рекомендаціями.
  • 5. Достатня покриття. Страховику необхідно знати думку сюрвейера про те, чи достатньо покриття, необхідну страхувальником. У будь-якому випадку відповідальність за достатність покриття залишається за страхувальником. Він може попросити поради страхового брокера або іншого експерта, проте він повинен вимагати такий розмір покриття, який вважатиме достатньою. У багатьох випадках, наприклад в майновому страхуванні, достатність прирівнюється до страхової оцінкою. Достатність покриття - дуже важливий момент в страхуванні, і страховикові завжди хочеться переконатися, що страхувальник правильно оцінює ризик.

Страхові аудитори та інспектори

Страховий аудитор здійснює перевірку правильності бухгалтерського обліку в страховій компанії, а також проводить аналіз страхової діяльності страховика. Страховий інспектор - це контролює особа, що перевіряє від Росстрахнадзора. До його функцій відноситься перевірка страхової діяльності компанії, зокрема її нормативних коефіцієнтів (наприклад, формування резервного фонду страхової компанії).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >