Внутрішня система та зовнішнє оточення страхового ринку

Страховий ринок - це складна багатофакторна динамічна система. Під системою слід розуміти групу регулярно взаємодіючих і взаимозависящих окремих складових частин, що утворюють єдине ціле. Групою складових частин, що взаємодіють в ринковій системі страхових послуг, є страхові продукти, система тарифів, інфраструктура страховиків по взаємодії з клієнтурою та ін. Ця система взаємодіє із середовищем, її навколишнього, за допомогою зовнішніх зв'язків, які характеризують як вплив оточення на систему, так і вплив системи на середовище. Зауважимо, що виділення системи і середовища є чисто умовним методологічним прийомом, що дозволяє більш точно визначити місце і цільову функцію конкретного ринку в більш загальної ринкової системи.

Таким чином, страховий ринок являє собою діалектичну єдність двох систем - внутрішньої системи і зовнішнього оточення. При цьому зовнішнє середовище оточує внутрішню систему і обмежує її.

Структурні елементи внутрішньої системи ринку страхування

Внутрішня система повністю управляється з боку страховика. Перш за все до неї відносяться керовані змінні, що становлять ядро ринкової системи страхової компанії: страхові продукти (умови конкретних договорів страхування даного виду), система організації продажів страхових полісів та формування попиту, гнучка система тарифів, власна інфраструктура страховика. До внутрішньої системи належать також керовані страховиком змінні, що не входять в ядро ринкової системи, спрямовані на досягнення мети з оволодіння ринком: матеріальні, фінансові та людські ресурси страхової компанії, які визначають положення даного страховика на ринку. Особливе значення мають фінансове становище страхового товариства і довіру до нього з боку фінансових інститутів, ліквідність страхового фонду. Важливо також наявність підготовленого кваліфікованого персоналу страховика, який здатний вести ефективну комерційну роботу. Багато що залежить від компетентності керівного складу страхового товариства, розуміє мету і завдання ринкової діяльності страховика. Сукупність усіх цих факторів визначає політику страхової компанії на ринку, її імідж, який має суттєвий вплив на формування попиту. Важливе значення має і робота страховика з дослідження ринку.

Всі перераховані керовані компоненти взаємопов'язані, так як рішення по одному з них зачіпає дію інших. З незліченної безлічі варіацій кожного з них генеральний менеджер страхової компанії повинен підібрати оптимальне поєднання, яке дало б максимальний ринковий ефект.

Страхові продукти, з якими страховик виходить на ринок, є одними з основних керованих факторів. Це умови конкретних видів особистого і майнового страхування. Залежно від умов ринку керівництво страхової компанії має вирішувати, чи вводити новий вид страхування, змінити його умови і т.д.

Гнучка система тарифів також є однією з основних складових внутрішньої ринкової системи, керованих страховиком. Керівництво страхової компанії має виробити цілеспрямовану тарифну політику і застосовувати її відповідно до умов ринку, тобто визначити, які ціни пропонувати на ринку, які знижки та пільги надавати. Повинні бути також відпрацьовані система пільгових тарифів, система комісійних, сверхкоміссіонних, заохочувальна бонусна система винагород.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >