Умови припинення договору страхування та його недійсності

Договір страхування припиняється у наступних випадках, визначених законом:

  • • закінчення строку дії;
  • • виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником за договором в повному обсязі;
  • • несплата страхувальником страхових внесків у встановлені договором терміни;
  • • ліквідація страхувальника, що є юридичною особою, або смерть страхувальника - фізичної особи, крім випадків, передбачених Законом про страхування;
  • • ліквідація страховика в порядку, встановленому законодавчими актами;
  • • прийняття судом рішення про визнання договору страхування недійсним;
  • • в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Договір страхування може бути припинений достроково на вимогу страхувальника або страховика, якщо це передбачено його умовами, а також за згодою сторін. Про намір дострокового припинення договору сторони зобов'язані повідомити один одного нс менш ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення договору, якщо в ньому не передбачено інше.

У разі дострокового припинення договору страхування на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові внески за не минулий термін договору за вирахуванням понесених витрат. Якщо вимога страхувальника обумовлена ​​порушенням страховиком правил страхування, останній повертає страхувальнику внесені ним страхові внески повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування на вимогу страховика він повертає страхувальникові внесені їм страхові внески повністю. Якщо вимога страховика зумовлена ​​невиконанням страхувальником правил страхування, він повертає страхувальникові страхові внески за не минулий термін договору за вирахуванням понесених витрат.

Договір страхування може бути визнаний недійсним судом. За Законом про організацію страхової справи договір страхування вважається недійсним у випадках, якщо:

  • • він укладений після настання страхового випадку;
  • • об'єктом страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі вступив в законну силу відповідного рішення суду.

Перехід до страховика прав страхувальника на відшкодування збитку (суброгация)

Важливим правилом, передбаченим ст. 965 ГК РФ, є суброгация, визначається таким чином: до страховика, сплатила страхове відшкодування, в межах сплаченої суми переходить право вимоги, яке страхувальник (вигодонабувач) має до особи, відповідальної за збитки, відшкодовані в результаті страхування, якщо договором майнового страхування не передбачено інше. Однак умова договору, що виключає перехід до страховика права вимоги до особи, умисно заподіяла збитки, мізерно. Перейшло до страховика право вимоги здійснюється ним з дотриманням правил, що регулюють відносини між страхувальником і особою, відповідальною за збитки.

Страхувальник (вигодонабувач) зобов'язаний передати страховику всі документи і докази і повідомити йому всі відомості, необхідні для здійснення страховиком перейшов до нього права вимоги.

Якщо страхувальник (вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до особи, відповідальної за збитки, відшкодовані страховиком, або здійснення цього вдачі стало неможливим з вини страхувальника (вигодонабувача), страховик звільняється від сплати страхового відшкодування повністю або у відповідній частині і має право вимагати повернення надміру сплаченої суми відшкодування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >