Цінова політика організації

Це важлива складова комплексу маркетингу. Розробляючи цінову політику, важливо не тільки визначити рівень цін, але і сформулювати стратегію фірми щодо ціни як в комплексі з усього асортименту пропонованих послуг, так і по кожному окремому їх увазі. Невловимий характер послуг утрудняє процес ціноутворення, тому розроблений ряд рекомендацій для визначення цін на послуги. При прийнятті рішень, що стосуються цінової політики, пропонується враховувати три елементи: 1) основу послуги; 2) ступінь індивідуалізації послуги; 3) процес оцінки клієнтом якості послуги. Основою послуги можуть бути люди або деякі матеріальні активи (наприклад, обладнання), ступінь індивідуалізації може бути вищою або нижчою, клієнт може оцінювати послугу на основі особистого досвіду або шляхом пошуку результатів наданої раніше послуги.

Збутова політика організації

При розробці збутової політики необхідно враховувати, що проблеми збуту послуг дуже специфічні і для їх вирішення не завжди можна з успіхом використовувати підходи, що застосовуються при реалізації матеріальних товарів. Зокрема, всі виробники стикаються з необхідністю забезпечення доступності своєї продукції. Однак виробники послуг повинні забезпечити доступність своєї продукції не тільки під час її покупки, а й під час її споживання, причому, як ми пам'ятаємо, виробництво послуг і їх споживання є одночасними діями. Виходячи з викладеного вище, можна виділити дві групи засобів, що забезпечують доступність послуг: 1) кошти, що забезпечують доступність послуги під час її покупки (зовнішні і внутрішні); 2) кошти, що забезпечують доступність послуги під час її споживання (виробництва), до яких відносяться внутрішні ресурси фірми (персонал і матеріальні ресурси).

При розробці збутової політики фірми необхідно враховувати (а) просторовий аспект (вибір місця розташування фірми і каналів збуту) і (б) тимчасової аспект (визначення годин роботи фірми і тривалості обслуговування).

Підприємства сфери послуг повинні створювати свої системи розподілу, відповідні специфічним особливостям наданих ними послуг.

Маркетингові комунікації

Основними елементами комплексу маркетингових комунікацій є: а) реклама; б) стимулювання збуту; в) пропаганда; г) особистий продаж. Реклама - це неособисті форми комунікації, здійснювані за посередництвом платних засобів поширення інформації, з чітко вказаним джерелом фінансування. Стимулювання збуту є використання різноманітних засобів стимулюючого впливу, покликаних прискорити реакцію ринку. Пропаганда - це використання редакційного (чи не платного) місця і / або часу у всіх засобах поширення інформації, доступних для читання, перегляду чи прослуховування існуючими чи потенційними клієнтами фірми, для вирішення конкретного завдання сприяти досягненню поставлених цілей збуту. Нарешті, особистий продаж - це усне представлення товару в ході бесіди з одним або декількома потенційними покупцями з метою здійснення запродажи. Фірми рідко використовують тільки один елемент просування. У більшості випадків маркетологи прагнуть застосовувати найбільш ефективне їх поєднання. Для цього необхідно визначення сильних і слабких сторін кожного елемента комплексу комунікацій.

Плануючи просування послуги на ринок, компанії використовують ті ж інструменти, що і при просуванні інших товарів. Однак проведені дослідження показали, що деякі способи формування попиту на послуги і поширення інформації про них найбільш ефективні. До них можна віднести рекламу "з вуст в уста", публічні виступи, участь у різних асоціаціях і добровільних професійних організаціях, пряму розсилку рекламних проспектів, пропозиції і продажу по телефону, рекламу в ЗМІ, фірмові рекламні сувеніри. Основний упор при розробці політики просування послуг на ринок необхідно робити на взаємини між продавцем послуги та її користувачем, "продаючи" компетентність, кваліфікацію і турботу співробітника, що надає послугу.

Кадрова політика , яка регулює питання підбору і навчання персоналу, грає важливу роль в комплексі маркетингу фірм, що надають страхові послуги. Для організацій, що надають послуги, ефективне управління персоналом має особливе значення. Одночасність процесів виробництва і споживання, активну участь клієнтів в процесі надання послуги мають на увазі, що споживачі часто схильні до впливу на них працівників компанії, що надає послуги. Будь-яка взаємодія клієнта і співробітника фірми може відбитися на задоволеності клієнта і в кінцевому рахунку на прибутку організації, яка надає послуги. На відміну від матеріального виробництва, де існуючі методи контролю якості гарантують виправлення "дефекту" до того, як продукція дійде до кінцевого споживача, при наданні послуг потенційний збиток, нанесений роздратованим співробітником, може бути більш серйозним і привести до втрати клієнта.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >