Служба маркетингу страхової компанії, її роль і функції

Маркетинг і менеджмент являють собою дві сторони управління організацією: маркетинг забезпечує організацію новими рушійними ідеями, напрямами діяльності та високоефективного розвитку організації, виробляє стратегію і тактику втілення цих ідей, в той час як менеджмент забезпечує їх реалізацію. Дедалі більше значення маркетингу обумовлює доцільність виділення в страховій організації служби маркетингу - відповідного структурного підрозділу, який, об'єднуючи дії в області реклами, вивчення і освоєння ринку, формування ціни і якості страхових послуг, має визначати перспективи розвитку страхового товариства.

Служба маркетингу страхової компанії розглядається як мозковий центр, джерело обґрунтованої інформації і рекомендацій з багатьох питань поточної і перспективної діяльності страховика. Центральною фігурою страхового ринку стає страхувальник, інтересами і потребами якого в страховому захисті визначається діяльність страховика і його служби маркетингу. Аналіз ринкової діяльності найбільших страхових компаній за кордоном показує, що цілий ряд напрямків і функцій маркетингу є загальним в діяльності різних страховиків. До них, зокрема, відносяться орієнтація страхових компаній на кон'юнктуру ринку, максимальне пристосування розроблюваних умов окремих видів страхування до незадоволеним і потенційним страховим інтересам. Загальновизнаною в західній практиці страхового менеджменту є чотирирівнева модель управління , що включає в себе наступні ланки:

  • 1) страхувальники - збільшення їх числа є метою зусиль маркетингу страховика. Будь-яка страхова компанія в умовах ринку існує тільки тоді, коли є попит на страхові послуги, які вона пропонує;
  • 2) страхові послуги - перелік видів договорів страхування, за якими працює даний страховик;
  • 3) ціна страхового обслуговування - тарифна ставка, що застосовується при укладанні конкретного виду договору страхування. Порівнюється з величиною страхового ризику, витратами страховика на ведення справи та іншими факторами;
  • 4) ринок - фізична і юридична можливість придбання страхової послуги конкретним страхувальником. Обумовлена наявністю розвиненої інфраструктури страхового сервісу, інформаційним обслуговуванням, гнучкістю ділової стратегії страховика та іншими факторами.

Основні функції маркетингу

Досвід зарубіжних страхових компаній показує, що процес маркетингу включає в себе цілий ряд дій, які можуть бути зведені до двох основний функцій - формування попиту на страхові послуги і задоволенню страхових інтересів клієнтури. З точки зору економічної теорії формування попиту - це цілеспрямований вплив на потенційних покупців з метою підвищення існуючого рівня попиту до бажаного рівня, що наближається до рівня пропозиції даної компанії. З точки зору маркетингу стосовно до страхового ринку ця функція в першу чергу включає в себе цілий ряд заходів по залученню клієнтури як потенційних страхувальників до послуг даного страхового товариства. Ця функція знаходить реалізацію у використанні ряду методів і засобів впливу на потенційних страхувальників, таких як вплив і переконання за допомогою цілеспрямованої реклами, широкого комплексу організаційних заходів щодо укладання договорів страхування, диференціації тарифів на страхові послуги, поєднання страхових послуг з різними формами торгового і юридичного обслуговування . Завдання планування стратегії і тактики маркетингу полягає не тільки в тому, щоб заволодіти страховим ринком, але і в здійсненні постійного контролю за формуванням попиту, щоб у потрібний момент перебудувати стратегічні програми і тактику конкурентної боротьби у відповідному напрямку. Друга основна функція маркетингу полягає в задоволенні страхових інтересів. Реалізація цієї функції за допомогою високої культури страхового обслуговування - запорука нового попиту на страхові послуги. Страхові компанії витрачають великі кошти на вдосконалення організації продажів страхових полісів, поліпшення обслуговування клієнтів і підтримку свого іміджу.

Дещо детальніше зупинимося на якісну характеристику задоволення страхових інтересів. Оформлення укладеного договору страхування є початком формальних відносин між страховиком і страхувальником. Укладення договору страхування означає вчинення акту купівлі-продажу страхового поліса. Цьому формальному акту купівлі-продажу передує велика підготовча робота страховика з метою продажу даного страхового поліса, так як потенційний страхувальник ще не є клієнтом даного страхового товариства. Від того, як його зустрінуть в представництві або агентстві страховика, яке враження справить на пего оформлення інтер'єрів і ділова обстановка в офісі, якою буде поведінка і ставлення до нього персоналу страховика, часто залежить, чи стане цей відвідувач клієнтом цієї страхової компанії або піде до страховика -конкуренти і скористається його страховими послугами. Тому кваліфіковані та досвідчені страховики враховують психологічний фактор при роботі з певними соціальними групами клієнтури в прояві знаків уваги до відвідувачів, художньому дизайні бланків страхових полісів і інших документів (квитанцій, сертифікатів), які вручаються страхувальнику при укладенні договору. Страхові компанії дотримуються принципу: будь-який відвідувач страхового агента - потенційний клієнт. Йому дадуть вичерпну інформацію, нададуть кваліфіковані консультації, допоможуть швидко оформити необхідні документи.

Страхове обслуговування клієнтури - одне з основних складових функції задоволення страхових інтересів. Рівень страхового обслуговування прямо впливає на попит. Чим вище рівень сервісу, що надається даним страховиком, тим більше попит на його страхові послуги. Однак підвищення рівня сервісу і його мотивація вимагають збільшення витрат. Тому керівництво страхового товариства повинно знайти оптимальне співвідношення між рівнем обслуговування й економічними факторами, пов'язаними з обслуговуванням. Завдання служби маркетингу страховика полягає у визначенні закономірності співвідношення економічних факторів обслуговування і попиту на страхові послуги. Критерієм якості обслуговування страхувальників прийнято вважати відсутність скарг з їхнього боку.

Якщо попит на страхові послуги починає падати, керівництво служби маркетингу страховика повинно виявити причини падіння і вжити відповідних заходів, спрямовані на їх усунення. Такими конкретними заходами можуть бути поліпшення іміджу компанії, підвищення якості обслуговування, перегляд тарифів і т.д.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >