Загальний порядок укладення та оформлення договору страхування

За правилами ст. 940 ЦК договір страхування повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність договору страхування, за винятком договору обов'язкового державного страхування. Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви страхувальника, складеного за формою, встановленою страховиком. Договір може бути укладений шляхом складання одного документа, підписаного сторонами (п. 2 ст. 434 ЦК), або вручення страховиком страхувальникові на підставі його письмової або усної заяви страхового поліса (страхового свідоцтва), підписаного страховиком. В останньому випадку згоду страхувальника укласти договір страхування на запропонованих страховиком умовах підтверджується прийняттям від страховика зазначеного полісу. Страхове свідоцтво повинно містити:

 • 1) найменування документа;
 • 2) найменування, юридичну адресу та банківські реквізити страховика;
 • 3) прізвище, ім'я, по батькові або найменування страхувальника та його адресу;
 • 4) вказівку об'єкта страхування;
 • 5) розмір страхової суми;
 • 6) вказівка ​​страхового ризику;
 • 7) розмір страхового внеску, строки і порядок його внесення;
 • 8) термін дії договору;
 • 9) порядок зміни і припинення договору;
 • 10) інші умови за згодою сторін.

Детальніше про страхові документах при укладенні та припиненні договору см. Розд. 9.6.

При укладанні договору страхувальник зобов'язаний повідомити страховику всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для судження про ступінь страхового ризику. Як правило, це робиться за допомогою заяви, написаного страхувальником (або заповненого по вже готової формі, наданої страховиком). Істотними визнаються в усякому разі обставини, безумовно обумовлені в заяві та / або договорі (страховому полісі). Заява страхувальника не може залишатися порожнім чітким (ясним) почерком, одними чорнилом, не повинно містити виправлень і дописок. Якщо будь-який рядок в заяві та / або в страховому полісі залишилася не заповнена (в тому числі якщо в ній міститься прочерк), вважається, що угодою страхувальника і страховика відомості, не вказані у згаданій рядку, виключені з числа істотних обставин договору (страхового поліса).

Якщо страхувальником є ​​юридична особа, то як в заяві, так і в договорі (страховому полісі) крім підпису повноважного представника страхувальника повинна бути печатка юридичної особи.

Якщо інше не встановлено договором, його дія починається о 00 год. 00 хв. дня, зазначеного в договорі (страховому полісі) як дата початку страхування, але не раніше 00 год. 00 хв. дня, наступного за днем ​​сплати страхової премії або її першого внеску (при оплаті страхової премії частинами в розстрочку). Днем оплати страхової премії або її першого внеску вважається;

 • а) у разі готівкового розрахунку - день надходження грошей в касу страховика або день отримання грошей представником страховика. Факт прийому готівкових коштів оформляється квитанцією встановленого зразка;
 • б) у разі безготівкового розрахунку - день надходження грошей на розрахунковий рахунок страховика.

Дія договору закінчується в 24 год. 00 хв. дня, зазначеного в договорі (страховому полісі) як дата закінчення страхування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >