Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Предмет і умови договору

Предмет договору страхування

Ні ЦК, ні Закон про страхування не містять терміна " предмет договору страхування". Законодавець використовує термін " об'єкт страхування", під яким розуміється страховий інтерес (подп. 1 п. 1 ст. 942 ЦК, ст. 4 Закону про страхування). Необхідно розрізняти дані поняття. Предметом договору страхування є послуга, яку страховик надає страхувальнику і яка втілюється в несенні страхового ризику в межах страхової суми. Об'єктом ж страхування виступають майнові інтереси. Оскільки страхують майнові інтереси за своєю правовою природою різні, цивільне законодавство не містить і єдиного визначення договору страхування. Залежно від виду страхуються інтересів виділяють такі види договорів страхування:

 • а) договір майнового страхування;
 • б) договір страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб;
 • в) договір страхування ризику відповідальності за порушення договору;
 • г) договір страхування підприємницького ризику;
 • д) договір особистого страхування.

Істотні і неістотні умови договору страхування

Стаття 432 ЦК передбачає, що договір вважається укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов. Для договору страхування суттєвими згідно із законом є такі умови, про об'єкт страхування (для майнового страхування) і про застраховану особу (для договору особистого страхування); про страховий випадок; про розмір страхової суми; про термін дії договору; а також ті умови, на узгодженні яких наполягає одна зі сторін.

До виключення з Закону про страхування гл. II "Договір страхування" істотним вважалося ще одна умова - розмір страхової премії. Той факт, що законодавець виключив дане умова з переліку істотних умов, передбачених законом, не означає, що воно перестало бути істотним. Якщо врахувати, що закон визначає договір страхування як БЕЗОПЛАТНО, а суттю страхування є захист від ризиків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиком з сплачених страхувальниками страхових премій, то дана умова стане істотним за пропозицією однієї із сторін.

Подія, на випадок настання якого проводиться страхування, складається з трьох елементів: 1) виникнення небезпеки; 2) заподіяння шкоди; 3) причинно-наслідкового зв'язку між ними. У договорі необхідно описати небезпеки, від яких проводиться страхування, адже не існує страхування від усіх небезпек. Зазвичай в полісі перераховуються небезпеки, від яких проводиться страхування, і виключення з числа цих небезпек. Наприклад, страхування майна на випадок крадіжки - це опис небезпеки без винятків, а страхування майна на випадок крадіжки, крім крадіжки під час пожежі, - це опис небезпеки з винятками.

Характер заподіяної шкоди може бути складовою частиною опису події, на випадок настання якого проводиться страхування, наприклад, страхування на випадок викрадення або пошкодження автомобіля. Але опис може і не містити вказівок на характер шкоди, і тоді страхування здійснюється на випадок заподіяння будь-якої шкоди. Зокрема, при страхуванні відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам в результаті будівництва, відшкодування виплачується і при заподіянні шкоди майну третіх осіб, і при заподіянні шкоди їх здоров'ю.

Поряд з істотними умовами в договорі страхування є і ряд інших умов, наприклад звичайні умови договору, тобто умови, наявні в усякому договорі і передбачені законодавством на той випадок, якщо сторони не побажають встановити що-небудь інше. Це стосується відомостей про місце укладення договору, формі договору, часу його вступу в силу. Є й обов'язкові умови договору, які пропонуються сторонам законодавством для узгодження. У договорах страхування це, наприклад, страхова сума, термін початку страхового захисту і т.д. Крім того, законодавством дозволено встановлювати в договорі за взаємною згодою будь-які, що не суперечать закону умови, що сприяє максимальному врахуванню інтересів і побажань сторін.

Відповідно до п. 4 ст. 421 ГК умови договору визначаються на розсуд сторін, крім випадків, коли зміст відповідної умови наказано законом чи іншими правовими актами. Таким чином, згідно з цією нормою договір повинен відповідати обов'язковим для сторін правилам, встановленим законом та іншими правовими актами (імперативним нормам), що діють у момент його укладення.

Правила страхування, що розробляються страховиками

Даний документ є локальним нормативно-правові актом страховика, що відповідає чинному страховому законодавству. Він містять загальні для даного виду (підвиду) страхування порядок і умови укладення та виконання договору страхування, якісні та кількісні характеристики істотних і додаткових умов для укладення договору, права, обов'язки і відповідальність сторін та інших суб'єктів страхових правовідносин (застрахованої особи, вигодонабувача). У правилах страхування, зокрема, визначаються:

 • 1) види договорів, що укладаються страхування (добровільного чи обов'язкового) і форми страхового захисту тих чи інших матеріальних або нематеріальних цінностей і благ;
 • 2) суб'єкти страхування і особи, що виступають в їх якості; передбачені для них обмеження;
 • 3) об'єкти страхування як майнові інтереси і форма їх захисту, пов'язані з різними предметами страхування, схильними до негативного впливу при настанні страхових випадків;
 • 4) перелік страхових ризиків (страхових випадків), від яких страхова організація пропонує страховий захист, а також події і / або їх наслідки, які не визнані страховими випадками;
 • 5) порядок встановлення страхової суми і терміну страхування;
 • 6) застосовуються страхові тарифи, поняття і порядок визначення страхової премії (страхових внесків) і її (їх) сплати;
 • 7) порядок укладення, зміни і припинення договору страхування;
 • 8) права та обов'язки сторін договору страхування;
 • 9) порядок і методи визначення розміру шкоди (збитків, збитків) від страхового випадку, розміру та умов страхової виплати або відмови у ній повністю або частково);
 • 10) додаткові умови страхування, порядок їх встановлення та включення в договір страхування;
 • 11) порядок вирішення спірних питань.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук