Взаємовідносини сторін при настанні страхового випадку

Поняття страхового випадку

Визначення страхового випадку наведено в п. 2 ст. 9 Закону про страхування. Страховим випадком визнається вчинилося подія, передбачена договором страхування або законом, з настанням якого пов'язується виникнення у страховика обов'язку здійснити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачу або іншим третім особам. Не визнаються страховим випадком обставини, що сталися внаслідок навмисних дій одного з трьох осіб - страхувальника, вигодонабувача або застрахованої особи. Так, згідно з нормою п. 1 ст. 963 ГК страховик звільняється від виплати страхового відшкодування або страхової суми, якщо страховий випадок настав внаслідок наміру страхувальника, вигодонабувача або застрахованої особи. Законом можуть бути передбачені випадки звільнення страховика від виплати страхового відшкодування за договорами майнового страхування при настанні страхового випадку внаслідок грубої необережності страхувальника або вигодонабувача. Однак з цього правила є винятки, передбачені п. 2 і 3 зазначеної статті. Зокрема, відповідно до п. 2 ст. 963 ГК страховик не звільняється від виплати страхового відшкодування за договором страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, якщо шкода заподіяна з вини відповідального за нього особи. А згідно з п. 3 зазначеної статті страховик не звільняється від виплати страхової суми, яка за договором особистого страхування підлягає виплаті в разі смерті застрахованої особи, якщо його смерть настала внаслідок самогубства і до цього часу договір страхування діяв вже не менше двох років. Дана норма є імперативною. Тому, якщо договором особистого страхування з страхового покриття виключений ризик смерті застрахованої особи внаслідок самогубства, це не є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування в силу даної норми. Єдиним, але достатньою підставою для відмови в страховому відшкодуванні при самогубстві застрахованого є дія договору страхування менше двох років на момент настання смерті.

Дії сторін при настанні страхового випадку

Страхувальник при настанні страхового випадку зобов'язаний:

  • 1) вжити необхідних заходів для запобігання та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку;
  • 2) протягом встановленого терміну повідомити страховика про подію;
  • 3) подати у письмовому вигляді заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування;
  • 4) надати страховику всю необхідну інформацію про збиток, а також документи для встановлення факту страхового випадку та визначення розміру збитку. Якщо такої інформації у нього немає, то страхувальник повинен посприяти страховику в отриманні необхідних документів;
  • 5) дати страховику можливість проводити огляд і обстеження застрахованого об'єкта, а також розслідування щодо причин страхового випадку та розміру збитків.

Повідомляти про страховий випадок не обов'язково самому страховику. Норма ст. 961 ГК зобов'язує повідомити страховика або його представника. Тому слід звернути увагу на те, щоб в договорі був точно вказано представник страховика, якого потрібно довести до відома про страхову подію в разі, якщо самого страховика повідомити не вдається. Треба пам'ятати, що ст. 961 ГК звільняє страховика від обов'язку здійснити виплату, якщо страхувальник, яким відомо про укладення договору страхування в його користь, чи не заявили про страховий випадок.

У ЦК міститься ряд норм, що дозволяють покласти певні обов'язки на вигодонабувача. За загальним правилом цивільного законодавства, закріпленому в ст. 308 ГК, зобов'язання не створює обов'язків для осіб, які не беруть участі в ньому в якості сторін. Однак в гл. 48 ГК для страхування ця заборона обійдений наступним чином. По-перше, в п. 1 ст. 939 ГК сказано, що укладення договору страхування на користь вигодонабувача не звільняє страхувальника від виконання обов'язків за цим договором, якщо тільки інше не встановлено договором, тобто боку можуть передбачити в договорі звільнення страхувальника від виконання його обов'язків. По-друге, відповідно до і. 2 ст. 939 ГК страховик має право вимагати від вигодонабувача виконання обов'язків за договором страхування, включаючи обов'язки, що лежать на страхувальнику, але не виконані ним, при пред'явленні вигодонабувачем вимоги про виплату. Таким чином, цивільне законодавство фактично дозволяє сторонам договору перекласти обов'язки страхувальника на третю особу - вигодонабувача, формально не порушуючи правил ст. 308 ГК. Вигодонабувач повинен пам'ятати про це, пред'являючи вимогу про виплату.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >