Припинення договору й визнання його недійсним

Термін дії договору страхування

Згідно з нормою п. 1 ст. 957 ЦК договір страхування, якщо в ньому не передбачено інше, набуває чинності в момент сплати страхової премії або її першого внеску. Завершується страховий захист зазвичай з закінченням терміну дії договору страхування або достроково при виконанні страховиком свого зобов'язання в повному обсязі (тобто коли загальна сума страхових виплат за страховими випадками виявляється рівною страховій сумі).

У договорі добровільного страхування, як правило, вказується умова про припинення зобов'язання страховика в момент закінчення терміну дії договору страхування (п. 3 ст. 425 ЦК). Разом з тим в договорі страхування, наприклад, до одруження дітей ( "весільне страхування") відповідно до правил страхування деяких страхових компаній вказується, що виконання зобов'язання страховиком здійснюється і в період після закінчення терміну дії договору, тобто до моменту настання визначеного договором події (вступу в шлюб) або дожиття до передбаченого віку, якщо така подія застрахована особа не настало. Ця умова договору страхування також відповідає нормі абз. 2 п. 3 ст. 425 ГК.

Договори обов'язкового страхування діють зазвичай протягом періоду, що визначається тривалістю часу дії ризикових обставин. Наприклад, договір обов'язкового страхування заставного майна (ст. 343 ЦК) діє протягом часу дії договору про заставу.

Обов'язкове страхування пасажирів триває протягом часу поїздки, тобто з моменту посадки в транспортний засіб і до виходу з нього після закінчення поїздки.

Обов'язкове державне страхування держслужбовців здійснюється за договорами тривалої дії або по пролонгіруемим середньостроковим договорами страхування. Це забезпечує страхування життя, здоров'я та майна державних службовців протягом усього періоду перебування їх на державній службі.

Відповідно до норми п. 2 ст. 425 ЦК сторони мають право встановити, що умови укладеного ними договору застосовуються до відносинам, що виникли до укладення договору. Це положення досить широко застосовується в договорах страхування, коли термін дії одного договору закінчується, а новий договір страхування ще нс укладено. У цих випадках в чинному договорі страхування передбачається умова забезпечення страховиком страхової захисту протягом, наприклад, до 30 днів після закінчення терміну дії першого договору - до моменту укладення наступного договору страхування.

Відповідальність сторін за порушення договору страхування зберігається і з закінченням терміну дії договору. Позов по вимогам, що випливають з договору майнового страхування, може бути пред'явлений протягом двох років. Термін позовної давності за вимогами, що випливають із договорів особистого страхування, - загальний, три роки.

Визнання договору страхування недійсним

Договір страхування, як будь-яка угода, повинен відповідати загальним умовам дійсності угод. Для оцінки дійсності договору страхування можна керуватися підставами для визнання угод недійсними, що містяться в нормах ст. 166-181 ГК. Виходячи з цих норм, договір страхування вважатиметься недійсним у випадках:

  • а) невідповідності закону або іншим правовим актам;
  • б) уявного чи удаваного характеру угоди;
  • в) укладення договору з метою, суперечною основам правопорядку і моральності;
  • г) укладення договору з недієздатною громадянином;
  • д) укладення договору під впливом помилки, обману.

Страхове законодавство передбачає і ряд спеціальних підстав для визнання договорів страхування недійсними. Зокрема, договори, укладені з умовами страхування протиправних інтересів, збитків від участі в іграх, лотереях і парі, а також витрат, до яких може бути примушена особа з метою звільнення заручників, є нікчемними, тобто недійсними, без необхідності визнання їх такими судом (без оскарження в суді) - ст. 928 ГК.

Згідно п. 2 ст. 930 ЦК договір страхування майна, укладений за відсутності у страхувальника або вигодонабувача інтересу в збереженні застрахованого майна, вважається недійсним.

Відповідно до п. 2 ст. 932 ЦК за договором страхування ризику відповідальності за порушення договору може бути застрахований тільки ризик відповідальності самого страхувальника. Договір страхування, що не відповідає цій вимозі, визнається нікчемним. Також вважається недійсним договір страхування підприємницького ризику особи, яка не є страхувальником (п. 2 ст. 933 ЦК). Договір особистого страхування може бути визнаний недійсним у разі його укладення на користь особи (вигодонабувача), яка не є застрахованою особою, без письмової згоди застрахованої особи (п. 2 ст. 934 ЦК).

Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що страхувальник повідомив страховикові свідомо неправдиві відомості про обставини, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків від його настання, страховик має право вимагати визнання договору недійсним (п. 1 і 3 ст. 944 ГК).

У разі, коли зазначена в договорі страхова сума перевищує страхову вартість застрахованого майна або підприємницького ризику, договір є нікчемним в частині перевищення страхової суми над страховою вартістю (п. 1 ст. 951 ЦК). Сплачена зайве частина страхової премії поверненню в цьому випадку не підлягає. Якщо при страхуванні майна, підприємницького ризику завищення в договорі страхування страхової суми проти страхової вартості стало наслідком обману з боку страхувальника, страховик має право вимагати визнання договору недійсним та відшкодування завданих йому цим збитків у розмірі, що перевищує отриману ним від страхувальника суму страхової премії (п. 3 ст. 951 ЦК).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >