Склад і структура тарифної ставки

У процесі актуарних розрахунків встановлюється розмір тарифної ставки, яка визначає, скільки грошей кожен страхувальник повинен внести в загальний страховий фонд з одиниці страхової суми. Тарифна ставка повинна бути розрахована таким чином, щоб сума зібраних внесків виявилася достатньою для виплат, передбачених умовами страхування. Повна тарифна ставка (Т) називається також брутто-ставкою (Тб). Вона складається з нетто-ставки (Т н) і навантаження (Н). Головна частина тарифної ставки - нетто-ставка - призначена для створення фондів виплати страхового відшкодування в майновому страхуванні та страхових сум в особистому страхуванні. Навантаження призначене для компенсації витрат на ведення страхових операцій.

Розрахунок нетто-ставки

При страхуванні відбувається замкнута розкладка збитку між страхувальниками, тому при розрахунку нетто-ставки прийнято виходити з рівності: П = В, де П - страхові платежі, відповідні нетто ставками, руб .; В - страхове відшкодування, руб.

Це означає, що страхова компанія повинна зібрати таку суму страхових внесків, яку належить потім виплатити страхувальникам. Наприклад, ймовірність страхового випадку (пожежі) в районі становить 0,01. За умови, що кожен з 100 об'єктів застрахований на 5000 тис. Руб., Щорічні виплати становлять: 0,01 × 100 × 5000 = 5000 тис. Руб. Частка одного страхувальника в загальному страховому фонді складе 50 тис. Руб. (5000: 100). Дана величина є величиною страхового внеску кожного страхувальника. Нетто-ставка (Тн) складе 1 руб. зі 100 руб. страхової суми (50 × 100/5000).

На практиці при проведенні страхування сума виплачуваного страхового відшкодування постраждалим об'єктам, як правило, відхиляється від страхової суми по ним. Причому якщо за окремим договором виплата може бути тільки менше або дорівнює страховій сумі, то середня по групі об'єктів виплата на один договір може і перевищувати середню страхову суму. Тому при розрахунках нетто-ставка коригується на коефіцієнт, що дорівнює відношенню середньої виплати до середньої страхової суми на один договір. Нетто-ставка (Tн) визначається за формулою

Тн = Р (А) × К × 100,

де Р (А) - ймовірність настання страхової події А; К - поправочний коефіцієнт; 100 - одиниця страхової суми (100 руб.).

Для визначення нетто-ставки спочатку визначимо ймовірність настання страхового випадку та величину поправочного коефіцієнта:

1 )

де K is - кількість виплат (страхових випадків) за період (зазвичай рік), руб .; - Кількість укладених договорів в даному році, од;

2)

де В - середня виплата на один договір, руб .; - Середня страхова сума на один договір, руб.

Тоді розрахунок нетто-ставки ( ) можна проводити за такою формулою (дана формула є не що інше, як показник збитковості зі 100 руб. Страхової Сулими )

де ΣΒ - загальна сума виплат страхового відшкодування, руб .;

- Загальна страхова сума застрахованих об'єктів, руб .; 100 - одиниця страхової суми (100 руб.).

Розрахунок брутто-ставки

Крім нетто-ставки розраховують брутто-ставку ( ), тобто тарифну ставку. Для цього використовують наступну формулу

де - нетто-ставка; - Статті навантаження, встановлювані в абсолютній сумі; - Статті навантаження, які закладаються в тариф у відсотках до брутто-ставкою.

Якщо всі елементи навантаження визначені у відсотках до брутто-ставкою, то величину брутто-ставки можна встановити за формулою

Збитковість страхової Сулими може бути розрахована як за видами страхування, однорідним об'єктам страхування, так і по окремим страховим ризикам.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >