Процентна ставка

Страхові внески, зібрані страховиком, використовуються ним як інвестиції (вкладений капітал), які приносять певний дохід. Розмір річного доходу, принесеного вкладеним капіталом, називається процентною ставкою , або нормою відсотка. Так, процентна ставка i = 0,40 означає, що кожен рубль вкладеного капіталу приносить 40 копійок річного доходу, а вся сума капіталу - 40%. Інакше кажучи,

Загальна величина доходу залежить від величини вкладеного капіталу, процентної ставки і часу, протягом якого він перебуває в обороті, або числа обертів капіталу за певний час. Цей дохід є страховий фонд t -го року. Він розраховується за формулою

де - сума страхового фонду, необхідна для виплати страхового відшкодування до кінця t -го року, руб .: До - початкова сума страхового фонду, тобто з позиції вихідного періоду, коли робиться початковий внесок, руб .; i - процентна ставка, в частках одиниці; З - фактор часу (число років або число оборотів капіталу).

З урахуванням доходу від вкладеного капіталу тарифні ставки в страхуванні життя заздалегідь занижуються на суму цього доходу.

Сума початкового внеску визначається за формулою

Для спрощення розрахунків вводиться дисконтирующий множник , який приводиться в спеціальних таблицях і дозволяє заздалегідь дізнатися початкову суму внеску, необхідну для отримання через t років з урахуванням заданої процентної ставки визначеної суми страхового фонду.

Приклад розрахунку тарифної ставки по страхуванню на дожиття. Тарифні ставки але страхуванню на дожиття бувають одноразові і річні.

А. Спочатку розраховують одноразову ставку (Т).

Необхідно провести розрахунок брутто-ставки на дожиття за договором страхування людини у віці 50 років ( х = 50) на термін 10 років (t = 10) з страхової суми 100 руб. Частка навантаження в структурі тарифу 30% ( ).

Розрахунок проводиться в такій послідовності.

1. Визначаємо кількість виплат страхових сум через 10 років:

з таблиці смертності (див. табл. 11.1) видно, що до 60 років доживають 77 018 чоловік. Значить, виплат буде 77 018.

2. Визначаємо страховий фонд через 10 років:

страхова сума кожного договору - 100 руб. Значить, страховий фонд повинен скласти

3. За допомогою множників, що дисконтуються ( ) визначаємо початкову суму страхового фонду:

Отже, щоб через 10 років мати кошти для виплати страхових сум по дожиттю, страховик на початку страхування повинен мати страховий фонд в розмірі 266 482 руб. Цю суму треба одноразово зібрати зі страхувальників. Різниця між величиною збору 266 482 руб. і сумою виплат 7 701 800 руб. буде покрита за рахунок 40% -ного доходу на зібрані кошти при використанні їх в якості вкладеного капіталу.

4. Визначаємо внесок кожного страхувальника. Для цього треба початкову суму страхового фонду розділити на кількість страхувальників, тобто на число осіб, які доживають по таблиці смертності до початку страхування, тобто до 50 років (87 064 людини):

5. Визначаємо брутто-ставку (тарифну ставку). Розрахунок здійснюється за формулою

Таким чином, одноразова тарифна ставка по страхуванню на дожиття для особи у віці 50 років строком на 10 років складає 4 руб. 37 коп. на 100 руб. страхової суми.

Б. Річну тарифну ставку на дожиття ( ) розраховуємо за формулою

де Т - одноразова тарифна ставка (брутто-ставка), руб .; а - коефіцієнт розстрочки.

Коефіцієнт розстрочки обчислюється з використанням таблиць смертності і множників, що дисконтуються; наводиться в спеціальних таблицях. Наприклад, при віці 50 років і строк сплати 10 років коефіцієнт розстрочки дорівнює 8,06, тоді

Річна тарифна ставка на дожиття складає 54 коп. на 100 руб. страхової суми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >