Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сутність і структура страхового тарифу

Страховий тариф (тарифна ставка - в практиці страхування і брутто-ставка - в спеціальній літературі) являє собою плату страхувальника страховику за страхування в рублях з одиниці страхової суми або предмета страхування або у відсотках від загальної величини страхової суми. Таке визначення страхового тарифу характеризує його лише з одного боку - з боку використання його в розрахунках між страхувальником і страховиком, тобто в розрахунково-облікової практиці. З іншого боку, - з боку економічною сутністю - страховий тариф висловлює відносини солідарного розподілу ймовірного сукупного збитку у зв'язку зі страховими випадками даного виду (предмета, об'єкта) страхування між що беруть участь в ньому страхувальниками в розрахунку на одиницю страхової суми за тарифний період. Одночасно він висловлює і відносини між страхувальниками з приводу відповідної частки грошових коштів, яку вони вносять у формований страховий фонд. Страховий тариф часто вказують у відсотках від страхової суми.

Страхові тарифи за обов'язковими видами страхування встановлюються в законах про обов'язкове страхування. Тарифи за добровільними видами особистого страхування, страхування майна і страхування відповідальності можуть розраховуватися страховиками самостійно. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін. При обчисленні розміру страхових платежів одиниця розрахунків може розглядатися в цілому для країни, по окремих регіонах, з урахуванням особливостей конкретного району і неоднаковістю прояви ризику в часі і просторі. Пояснимо це на прикладі.

Приклад розрахунку страхового внеску . Застраховано 100 об'єктів, страхова сума по кожному склала 200 тис. Руб., Щорічна виплата склала б 400 тис. Руб. при ймовірності настання страхового випадку 1% (0,02п100п200 тис. руб.) і умови, що збитки більше або дорівнює страховій сумі. Якщо названі виплати розділити на кількість всіх застрахованих об'єктів, то отримаємо внесок з одного страхувальника в загальному страховому фонді, рівний 4 тис. Руб. (0,02п200 тис. Руб.). Саме таку суму страхової премії повинен сплатити кожен страхувальник. Тут 4 тис. Руб. - Нетто-ставка по даному виду страхування в рамках даної страхової сукупності, або 40 руб. зі 100 руб. страхової суми.

Зазвичай за одиницю страхової суми приймається 100 руб., Рідше 1 руб. або 1 тис. руб. За допомогою тарифної ставки визначається страховий платіж, який страхувальник повинен заплатити при укладанні договору страхування. Для цього величина тарифної ставки множиться на страхову суму, зазначену в договорі страхування, Якщо тарифна ставка встановлена, наприклад, 2 руб. зі 100 руб. страхової суми, а її розмір, на який укладається договір, дорівнює 5 млн руб., то величина страхового платежу складе

(2 руб.п5 млн руб.): 100 руб. = 100 000 руб.

Імовірність загибелі або пошкодження майна (будівель, тварин, сільськогосподарських посівів і т.п.) від всіляких страхових подій (пожежі, хвороб, вимерзання тощо) різна. Отже, повинні бути різними і тарифні ставки, прийняті при страхуванні того чи іншого об'єкта від обраного страхового події.

Якщо тарифні ставки розраховані правильно, то страховик за рахунок отриманих страхових платежів може в повній мірі виконати свої зобов'язання, покрити витрати по проведенню страхування, а за сприятливого розвитку ризиків і незначних збитках страховик може навіть отримати прибуток. Однак треба мати на увазі, що при розрахунку фактичних результатів за поточний звітний період береться до уваги і сума заявлених, але не врегульованих збитків, які мають істотний вплив на фінансові показники діяльності страхової організації. Завищення тарифів по відношенню до ймовірності наявного ризику не сприяє укладанню договорів страхування з потенційними страхувальниками, знижує конкурентоспроможність страховика на страховому ринку. І навпаки, заниження тарифної ставки може привести до того, що у страховика не вистачить коштів для здійснення страхових виплат, і в результаті збиток страхувальник не буде відшкодовано, але така ситуація складається далеко не завжди. Ставки розраховуються на так званий тарифний період , тобто еквівалентність досягається (або повинна досягатися) за період, який був покладений в основу розрахунку тарифів.

Таким чином, тарифна ставка по кожному виду страхування є брутто-ставку і підрозділяється на нетто-ставку і навантаження. Розрахунок тарифів страхової компанії з додатком використаної для розрахунку методики, зазначенням джерела вихідних даних і структури тарифної ставки, визначенням частки нетто-ставки і навантаження подається до органу страхового нагляду. Після отримання дозволу страхова організація має право використовувати розраховані тарифи. Стосовно до конкретного договору страхування розмір страхового тарифу визначається за згодою сторін з урахуванням багатьох обставин, що характеризують даний об'єкт страхування.

У стабільних економічних умовах розроблені страховими компаніями страхові тарифи діють зазвичай тривалий час і є найважливішим елементом в організації економічних відносин між страховиками і страховиком. Множенням тарифної ставки на страхову суму визначається розмір страхової премії, що сплачується страхувальником за страхування страховикові. Своєчасна сплата страхувальником страхової премії (внесків) є основним його зобов'язанням перед страховою організацією.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук