Нетто-ставка

Це основна частина брутто-ставки, призначена для формування страхового фонду, використовуваного для поточних страхових виплат і створення страхових резервів. Наприклад, при визначенні тарифних ставок по видах страхування іншим, ніж страхування життя, головне завдання - саме розрахунок величини нетто-ставки. У той же час при обов'язковому страхуванні пасажирів на різних видах транспорту частка нетто-ставки значно менше частки навантаження, так як основна частина брутто-ставки (від 70 до 96%) спрямовується на створення резерву запобіжних заходів, що витрачається на попередження або зменшення ймовірності настання страхових випадків. Нетто-ставка характеризує також і обсяг страхової відповідальності страховика в рублях на одиницю страхової суми при настанні страхового випадку.

Приклад розрахунку нетто-ставки для одного об'єкта страхування. Припустимо, щорічно з 1000 будинків на дачних ділянках 6 повністю згоряють. Вартість кожного будинку становить 500 тис. Руб. У цьому випадку страховик повинен мати у своєму розпорядженні валютним фондом для виплат в розмірі 3 млн руб. (500 тис. Руб.п6). Якщо цю суму виплат розділити на всіх домовласників, то отримаємо частку кожного страхувальника, яку він повинен внести в страхову організацію: 3 млн руб .: 1000 = 3 тис. Руб. Це і буде нетто-ставка для одного об'єкта страхування.

На практиці розрахунок нетто-ставки більш складний, оскільки вимагає врахування ступеня пошкодження застрахованих об'єктів (частина будинків згоріла в повному обсязі, частина лише пошкоджена), коливань числа страхових випадків (наприклад, пожеж, повеней) по роках і ряду інших чинників.

Нетто-ставка складається з двох частин : збитковості страхової суми і ризикової навантаження. Збитковість страхової суми - це відношення суми виплаченого страхового відшкодування до суми застрахованих об'єктів (максимально можливе відшкодування). Так, наприклад, якщо вартість одного автомобіля дорівнює 90 тис. Руб., Вартість ремонту - 30 тис. Руб., А частота дорожньо-транспортних пригод - 0,2 (тобто, за даними ГИБДД, в аварію потрапляє кожна п'ята машина ), то показник збитковості страхової суми складе:

Ус = 30 тис. Руб. / 90 тис. Руб. × 0,2 × 100 = 7 руб., Або 7%.

Величина ризикової премії залежить від ступеня ймовірності настання страхового випадку. Ризиковий внесок можна розглядати як похідну від імовірності здійснення ризику в часі і просторі. В особистому страхуванні ймовірність ризику знаходиться у великій залежності від статево-вікової структури клієнтської бази. У майновому страхуванні присутні відносно постійні ризикові премії. З плином часу їх величина може змінюватися, хоча і незначно.

Якщо правила або договір страхування передбачають страховий захист від декількох страхових ризиків (страхових випадків), то сукупна нетто-ставка розраховується як сума приватних нетто-ставок. Таким чином, нетто-ставка складається з стількох частин, скільки видів приймається на страхування за договором страхування. Наприклад, в змішаному страхуванні життя, нетто-ставка складається з нетто-ставок на дожиття; на випадок смерті; на випадок втрати працездатності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >