Основні положення методики розрахунку нетто-і брутто-ставки по страхуванню на дожиття і на випадок смерті

Тарифні ставки розраховуються для різних способів сплати страхової премії зі страхування життя. Вона може сплачуватися одноразово або шляхом внесення страхових внесків з визначеної договором страхування життя періодичністю (один раз на рік щоквартально або щомісячно протягом встановленого періоду часу або всього терміну страхування). З позицій концентрації грошових ресурсів, тривалості та ефективності інвестування страхових резервів, збільшення доходу для страховика значно вигідніше одноразова сплата страхової премії. Крім того, одноразова сплата страхувальником страхової премії більш надійна для страховика, так як будь-які непередбачені обставини в житті і / або діяльності страхувальника в цьому випадку не позначаться на виконанні ним цього зобов'язання перед страховиком. Крім цього зменшуються витрати на збір, облік страхової премії, банківські операції з грошовими коштами страхової організації. Для більшості страхувальників, навпаки, краще сплата страхової премії частинами (внесками) протягом тривалого періоду часу. Тому зазвичай в правилах страхування життя страховики передбачають різні способи сплати страхової премії.

Приклад. Розглянемо основні положення метола визначення одноразових нетто-і брутто-ставок по страхуванню на дожиття і на випадок смерті при наступних вихідних даних:

  • 1) вік страхування (повних років) на момент укладення договору страхування х = 40 років;
  • 2) кількість підлягають страхуванню осіб по табл. 10.2 (які досягли віку х = 40 років з 100 000 народжених) для прийнятого віку страхування осіб;
  • 3) термін страхування п - 5 років;
  • 4) число осіб, які доживають до закінчення терміну страхування, по таблиці смертності осіб;
  • 5) норма прибутковості інвестування страхових резервів i = 0,07;
  • 6) одиниця виміру страхової суми, на яку розраховується тарифна ставка і яка умовно прийнята в прикладі розрахунку тарифу в якості страхової суми за договором страхування життя кожного застрахованого S = 100 руб.

А. Розрахуємо спочатку одноразову нетто-ставку для договорів страхування на дожиття.

Через п'ять років страховик повинен мати певну величину фонду грошових коштів (В.), сформовану за рахунок страхових внесків (страхової премії), що сплачуються одноразово страхувальниками, і інвестиційного доходу. Сума фонду повинна бути достатня для виплати страхової суми S, яка дорівнює 100 руб., Всім дожили до закінчення терміну страхування і досягли 45-річного віку, тобто

(11.1)

Однак на початку страхування загальна сплачується страхувальниками сума страхової нетто-премії може бути менше, так як протягом п'яти років вона буде зростати (разом з нарахованими доходом за кожен рік) щорічно на сім складних відсотків за рахунок інвестування страхових резервів із страхування життя. Тому сучасна вартість (на початок страхування) потрібного фонду грошових коштів ( ) може бути розрахована за формулою з використанням множників, що дисконтуються з табл. 10.3 :

(11.2)

Така сума - 5 657 361 руб. - Повинна бути отримана страховиком у вигляді сплаченої страхувальниками страхової нетто-премії для забезпечення виплат страхових сум в розмірі 100 руб. через п'ять років всім дожили до закінчення терміну страхування і віку 45 років застрахованим в 40-річному віці особам. Для того щоб визначити, яку суму нетто-премії повинен заплатити кожен страхувальник, необхідно розділити на кількість вступили в страхування осіб людина. Це і буде одноразова нетто-ставка по страхуванню на дожиття з 100 руб. страхової суми для віку х = 40 років при терміні страхування п = 5 років і нормі прибутковості "= 0,07. Формула для розрахунку , отже, буде в результаті перетворень мати наступний вигляд:

(11.3)

Для вихідних даних прикладу розрахунку тарифу одноразова нетто-ставка на дожиття - буде дорівнює 66,94 руб. зі 100 руб. страхової суми, тобто

Це значно менше 93,81 [(79 347/84 508) × 100] руб., Які необхідно було б виплачувати з кожних 100 руб. страхової суми в якості нетто-премії в разі розрахунку нетто-ставки без урахування норми прибутковості інвестицій через дисконтирующий множник

Аналізуючи отриманий результат, можна зробити два висновки:

  • а) чим довший термін страхування на дожиття, тим нижче нетто-ставка, так як збільшується сума враховується в розрахунку і знижує нетто-ставку доходу від інвестованих страхових резервів із страхування життя;
  • б) нетто-ставка вище для меншого віку застрахованих осіб в порівнянні з нетто-ставкою для осіб більшого віку при однаковому терміні страхування на дожиття, так як серед молодших смертність нижча.

Б. Тепер розрахуємо одноразову нетто-ставку зі страхування на випадок смерті з тих же вихідних даних і числа вмираючих в кожному році страхування з таблиці смертності.

Загальна величина необхідного фонду коштів Вп для виплати страхових сум S в розмірі 100 руб. у зв'язку зі смертю застрахованих осіб всім їх вигодонабувачам починаючи з першого і до останнього року страхування може розраховуватися за формулою

(11.4)

де - число вмираючих за строками страхування в роках.

Сучасна вартість (на початок страхування) необхідного фонду грошових коштів розраховується з урахуванням множників, що дисконтуються за формулою

(11.5)

Для визначення одноразової нетто-ставки по страхуванню на випадок смерті необхідно А x розділити на число вступили в страхування осіб , тобто

(11.6)

Для вихідних даних прикладу розрахунку і табл. 11.2 і 11.3 отримуємо наступне співвідношення

В. Тепер визначимо брутто-ставку.

Брутто-ставка завжди розраховується за формулою:

(11.7)

де - нетто-ставка по виду страхування (в даному прикладі - по страхуванню на дожиття і на випадок смерті ); Н - навантаження в частках одиниці для прикладу розрахунку .

Підставляючи в формулу розраховані вище значення нетто-ставок і , отримуємо відповідні розміри страхових тарифів (брутто ставок) по страхуванню на дожиття і на випадок смерті :

  • 1) одноразова тарифна ставка ;
  • 2) одноразова тарифна ставка ;

При змішаному страхуванні на дожиття і на випадок смерті спочатку розраховується сукупна нетто-ставка ,, а потім визначається брутто-ставка по цій формі страхування руб.

У разі однакової величини навантаження в тарифі поданням видів відповідальності страховика брутто-ставка по змішаного страхуванню може визначатися і як сума страхових тарифів на дожиття і на випадок смерті :

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >